Sangtakieng.com

Course Outlines
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน : Safety in Workplace and BBS

เจตนารมณ์หลักสูตร : เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจให้กับพนักงานปฏิบัติการซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3-ระดับการศึกษาอนุปริญญา ทั้งนี้เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจได้กับหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งเป็นระดับความรู้ความเข้าใจที่สูงกว่า

บรรยายทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ 4:00 ชั่วโมง

ความเข้าใจเบื้องแรก : Introduction
*
 อุบัติเหตุ อุบัติการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับระดับอุบัติการณ์
 ภาวะนำในการควบคุมอุบัติเหตุ สร้างกันอย่างไร
 ในสถานที่ทำงานมีอันตรายอะไรบ้าง
 อุบัติเหตุเกิดได้อย่างไร คุณทราบที่มาของอุบัติเหตุแล้วหรือยัง
อุบัติเหตุ เราจะควบคุมและป้องกันได้อย่างไร
การตรวจติดตามความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน


ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ภาคสนาม 2:30 ชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติสังเกตการณ์ความปลอดภัยและบันทึก
 เทคนิคการสังเกตการณ์ความปลอดภัย 
 การพูดคุยเชิงบวกและหวังผลจากการตรวจติดตามความปลอดภัย
 กระบวนการคิดเพื่อปรับแก้สิ่งที่ผิดปกติจากการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย

ทวนสอบประเมินผล-พนักงานปฏิบัติการ เกณฑ์ผ่าน 60 เปอร์เซนต์, พนักงานบังคับบัญชา เกณฑ์ผ่าน 70 เปอร์เซนต์

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 71 คน
 สถิติเมื่อวาน 292 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3939 คน
29138 คน
348434 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong