Sangtakieng.com
เคล็ดไม่ลับ เส้นทางสู่วิทยากรมืออาชีพ (ต่อ)

เรากำลังพูดถึง เคล็ดไม่ลับ...เส้นทางสู่วิทยากรมืออาชีพ เราพูดองค์ประกอบแรกไปแล้วคือตัวผู้บรรยายครับ จากนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบถัดไปคือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทำไม่เขาจึงง่วงเหงาหาวนอน ไม่สนุกด้วย ส่อแสดงอาการระโหยโรยแรง ขาดอารมณ์ร่วมกับเรื่องที่กำลังฟัง หลากเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลที่เกิดจากเหตุ แล้วเราจะสืบค้นกันต่อนะครับ

องค์ประกอบที่สอง : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ที่เข้าร่วมพร้อมเพรียงและตรงเวลา, เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จในการจัดการฯ, หากเป็นการฝึกอบรมภายใน [In House Training] ปัญหาดังกล่าวอาจไม่รุนแรงนัก เนื่องจากผู้ประสานงานฝึกอบรม [Organizer] กำกับดูแลได้ง่าย ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เป็นคนของหน่วยงานอยู่ภายใต้กรอบทางวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน กฏระเบียบเดียวกัน ทว่าหากเป็น Public Training ยากยิ่งกว่าและยากยิ่งกว่าการจัดฝึกอบรมภายใน...มากเสียด้วย

องค์ประกอบที่สองเลยประเมินที่ขั้นพื้นฐานสองเงื่อนไข
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เข้าร่วมพร้อมเพรียงเกือบครบตามที่แผนระบุไว้ ว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใด-ตรงนี้ดูได้จากสมุดลงทะเบียนครับ
ผู้เข้าร่วมอบรบ ถึงและมีความพร้อม ณ สถานที่ฝึกอบรมตรงเวลาหรือไม่-ควรมาก่อนเวลาประมาณ 15 นาที, หากมาสาย 10 นาทีถือว่าพอรับได้ หากล่าช้ากว่านั้น การรับรู้เงื่อนไขตั้งแต่เริ่มแรกของผู้เข้าร่วมฯ ขาดหายและผลที่ตามมาคือเข้าใจเนื้อหาได้ยากลำบาก

เทคนิคปรับแก้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมขาดหายและมาสาย
กำหนดตารางฝึกอบรม สัมมนาให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฝึกอบรมทุกคนทราบ
โปรโมท [โฆษณาประชาสัมพันธ์] เพื่อจูงใจ ผลักดันให้ผู้คนเข้าร่วมฯ ให้มากที่สุด ตรงเวลาที่สุด โดยใช้วิธีการและเทคนิคปฏิบัติการต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 • ย้ำเตือนในลักษณะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อความที่แตกต่างแต่เจตนารมณ์เดิมคือเพื่อโปรโมท
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านต้นสังกัดและให้ต้นสังกัดโปรโมทช่วย ลักษณะเช่นนี้เป็นการสร้างเครือข่ายครับ
 • เอื้ออำนวยความสะดวกเท่าที่ทำได้ ตัวอย่างเช่นแนะนำการเดินทาง จัดส่งแผนที่ไปให้ แจ้งเบอร์โทรศัพท์เฉพาะกิจเพื่อให้ติดต่อ สอบถามได้โดยสะดวก ฯลฯ

องค์ประกอบที่สาม : สื่อการสอน ซึ่งหมายรวมถึงเอกสารนำเสนอ อุปกรณ์และภาพประกอบ
การเลือกใช้สื่อการสอน ผู้จัดฝึกอบรมและวิทยากรจำเป็นต้องวางแผนร่วมกันเสียก่อน นอกจากใช้เอกสารนำเสนอและบรรยายจากวิทยากร (Instructor) แล้ว, จำเป็นต้องใช้เทคนิคสื่อการสอนอื่นร่วมด้วย
 • เรียนรู้โดยให้ปฏิบัติคล้ายจริงตามใบงานที่กำหนด (Work Shop)
 • เรียนรู้ภาคสนาม (Field Trips)
 • ดีวีดี, ซีดีหรือวีดีโอเทป (DVD CD or DVO Tape)
 • วิธีสาธิตให้ดู (Simulation)
 • เรียนรู้โดยการให้ปฏิบัติงานจริง (Job Aids)
 • เรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบช่วย (Workbook)
 • มอบหมายให้ฝึกศึกษาค้นคว้าจากระบบอินเตอร์เน็ต (Computer Base Training)
 • เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีวิยากรเป็นพี่เลี้ยง (Independent Study)
 • เรียนรู้ระบบกลุ่ม (Study Groups)
 • เรียนรู้จากการสังเกตการณ์ (Observing Others)

แนะนำการจัดทำเอกสารนำเสนอเป็นลำดับแรก
 • เขียนเจตนารมณ์หลักสูตร ว่าคุณจะจัดทำหลักสูตรนี้ไปทำไม หากตัวผู้จัดทำหลักสูตรหรือคณะทำงานร่างหลักสูตรยังตอบไม่ได้ว่าจะทำหลักสูตรไปทำไม แค่นี้ทุกอย่างจบสิ้น อย่างอื่นไม่ต้องพูดกันต่อ จริงแล้วผมเข้าใจได้ว่าเป็นอุปสรรค์กับวงการมือใหม่พอควร คุณทราบไหมว่าเพราะอะไร, ก็เพราะคุณนึกถึงสำนวนภาษาสวยที่จะเขียนลงในกระดาษมากเกินควร คราวแรกแนะนำให้ถามและก็ลองตอบตัวเอง โดยยังไม่ต้องนึกถึงภาษาเขียน และบันทึกตามที่พูดเอาไว้เสียก่อน เรื่องภาษาสวยค่อยเรียงร้อยกันทีหลัง แล้วขั้นตอนนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ
 • วางโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองเจตนารมณ์ที่วางไว้-หลักใหญ่ใจความในการวางโครงสร้างหลักสูตรต้องจัดวางสองส่วนดังต่อไปนี้ให้มีความสัมพันธ์กันครับ โครงสร้างหลักสูตรแยกเป็นบท หรือจะเรียกว่าเป็นตอนๆ ก็ได้ครับ แล้วแต่ใครจะเรียกว่าอย่างไร แต่มันก็คืออันเดียวกันนั้นแหละ นับว่าเป็นส่วนแรกและส่วนที่สองคือการนำทุกบทมาเรียงลำดับการนำเสนอ คือจะพูดบทไหนก่อนบทไหนหลังว่างั้นเถอะ หลักการคือเรียงจากบทที่ง่ายไปหาบทที่ยากและอีกเทคนิคหนึ่งคือตามเงื่อนไขเวลา เรียงจากเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนไปหาเรื่องที่เกิดขึ้นที่หลัง
Note-ลำดับนี้หากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ต้องหาตัวอย่างที่ถูกต้อง หลายๆตัวอย่างมาศึกษาจะทำให้เข้าใจลำดับนี้ได้ง่ายขึ้น
อีกประการหนึ่งคือคุณต้องมีที่ปรึกษา คนเหล่านั้นลองผิดลองถูกมานาน เก็บข้อมูลมานาน ล้มๆลุกๆ มานาน ฉะนั้นในเรื่องที่คุณถามเขานิ่งและแกร่งพอที่จะตอบครับ

 • เติมเต็มเนื้อหาตามโครงสร้างหลักสูตร-ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ และเลือกใช้ Keys Word เติมเต็มตามโครงสร้างหลักส่วนแต่ละบทหรือแต่ละตอน

แนะนำการเรียนรู้โดยให้ปฏิบัติคล้ายจริงตามใบงานที่กำหนด (Work Shop) เป็นลำดับที่สอง

เขียนต่อ คราวหน้าครับผม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับหน้าเมนูหลัก เคล็ดไม่ลับ...เส้นทางสู่วิทยากรมืออาชีพ : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 329 คน
 สถิติเมื่อวาน 185 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3085 คน
39426 คน
358722 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong