Sangtakieng.com
Lifting Beam Inspection
การตรวจสอบตรวจสภาพบีมยก
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
 
 
กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล ณ ช่วงเวลานี้หากท่านต้องการข้อมูล กรุณาขอได้ฟรีที่ e-mail : sangtakieng@gmail.com 

 บีมยกหรืออุปกรณ์ช่วยยกที่สร้างขึ้นตามสภาพใช้งาน (Lifting Beam)

ความทั่วไป
 • qบีมยกหรืออุปกรณ์ช่วยยกที่ถูกสร้างขึ้นตามสภาพใช้งาน (Non-Standard Lifting Equipment) รูปร่างทางกายภาพฯ จะแตกต่างกันออกไป ไม่มีใบรับรองการรับแรงจากผู้ผลิต เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่จัดทำขึ้นตามใบสั่งงาน (make by order) ไม่ได้ผลิตเป็นล็อตเหมือน Standard Lifting Equipment
จากเงื่อนไขดังกล่าว อุปกรณ์ช่วยยกประเภทนี้ จึงกำหนดให้วิศวกรสาขาเครื่องกล หรือวิศวกรสาขาโยธาซึ่งไดรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.สามัญ) เป็นผู้ออกแบบและลงนามรับรองแบบ

 • qกระบวนการควบคุมคุณภาพ จะใช้การทดสอบชิ้นงานแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในแบบนั่นเอง
Non Destructive Testing (NDT)-คือการทดสอบชิ้นงานแบบไม่ทำลาย ทั้งนี้โดยใช้เครื่องมือและสารทดสอบเฉพาะงานเข้าช่วย, สำหรับการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องอาจอ่านได้โดยตรงจากเครื่องมือวัดหรือใช้การสังเกตด้วยตาร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการที่เลือกทดสอบชิ้นงาน

Note-อุปกรณ์ส่วนควบของ Lifting Beam-อุปกรณ์ส่วนควบฯ ที่ร่วมกับ Lifting Beam อาจสร้างขึ้นตามแบบที่วิศวกรฯ ลงนามรับรอง หรืออาจใช้อุปกรณ์ส่วนควบที่เป็น Standard Equipment ก็ได้ จากเงื่อนไขดังกล่าว การจัดทำประวัติ การตรวจสอบตรวจสภาพและการทำเอกสารรับรอง (Inspection data) หลังจากการตรวจสอบตรวจสภาพจึงเป็นลักษณะพิเศษจำเพาะ

การจัดทำประวัติและการกำหนดหมายเลขอุปกรณ์ (Identifications)
 • A.
 • ระบุหมายเลขแบบและแนบแบบที่วิศวกรฯ กว. สามัญ ลงนาม
 • B.
 • ความสามารถสูงสุดในการยก
 • C.
 • รายการและรายละเอียดของอุปกรณ์ส่วนควบ
 • D.
 • จำนวนและรายละเอียดของหูหิ้ว (Lifting Lugs)

การตรวจสอบ ตรวจสภาพก่อนใช้งาน (Pre-Use Inspection)
 • q
 • หูยก (Lifting Lugs)-ตรวจสอบความโก่งงอ การบิดเบี้ยวเสียรูปและการยืดตัว
 • q
 • หูยก (Lifting Lugs)-เสียรูปไปจากเดิมสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ยกเลิกการใช้งานชั่วคราวเพื่อรอการซ่อม
 • q
 • หูยก (Lifting Lugs)-ตรวจสอบพื้นผิว โดยตรวจสอบการสึกหรอ รอยกัดแหว่ง เป็นตามดเป็นหลุม รอยแตกแนวเชื่อมหรือเกิดสนิมรุนแรง
 • qสภาพการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบกับบีม-อุปกรณส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับบีม
 • qการบ่งชี้อุปกรณ์ส่วนควบ (Equipment Identified)-ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบ่งชี้บนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน
 • qตรวจสอบการบิดเบี้ยวเสียรูป-ตรวจสอบตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูปของ Beam

การตรวจสอบ ตรวจสภาพตามช่วงเวลา (Annual Inspection)

การตรวจสอบตรวจสภาพตามช่วงเวลา ต้องตรวจสอบที่สภาพเหมือนใช้งาน, ต้องไม่ถอดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ส่วนควบออก

 • q
 • อุปกรณส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับบีม
 • q
 • วัดขนาดอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดเทียบกับขนาดเดิม เพื่อตรวจสอบการสึกหรอ บิดเบี้ยวเสียรูป
 • q
 • ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบ่งชี้บนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน
 • q
 • ตรวจสอบตรวจสภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ครบถ้วนทุกชิ้น และบันทึกไว้ในใบบันทึกการตรวจสอบ
 • q
 • ตรวจสอบตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูปของบีม
 • q
 • ตรวจสอบรอยกัดแหว่งหรือหรือรอยกระแทกนูนบนพื้นผิว
 • q
 • ตรวจสอบรอยแตกแนวเชื่อม
 • q
 • ตรวจสอบตรวจสภาพสนิมรุนแรงแนวเชื่อม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก การตรวจสอบตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพสลิงเหล็กเคลือบ Wire Rope : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักและการตรวจสอบตรวจสภาพ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพชุดโซ่ยก Chain Sling : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพตะขอยก Hooks : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพแช็คเคิล Shackle : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพฮายโบลท์ Eye Bolt : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพเร่งเกลียว Turn Buckles : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพรอกโซ่ Chain Block : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ถังหูหิ้วหรือกระเช้ายกของ Work Boxes คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 43 คน
 สถิติเมื่อวาน 292 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3911 คน
29110 คน
348406 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong