Sangtakieng.com

handling plan
ตอนที่ห้า วิธีจัดทำแผนขนย้ายในงานเครน
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง 
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222

 
สี่ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงก่อนจัดทำแผนขนย้าย
 • เครนต้องผ่านการตรวจสอบตรวจสภาพประจำช่วงเวลาสามเดือนและผ่านการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวัน
 • อุปกรณ์ช่วยยกต้องผ่านการตรวจสอบตรวจสภาพตามช่วงเวลาที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวัน
 • ผู้ควบคุมเครนผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ, ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานให้ควบคุมเครน
 • ผู้ควบคุมเครนมีความรู้และมีความสามารถในการโยงยึดชิ้นงานกับสลิงหรืออุปกรณ์ช่วยยก

 
เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำแผนขนย้าย
 1. ระบุขั้นตอนปฏิบัติในการขนย้ายเป็นข้อๆ เรียงตามลำดับก่อนหลัง และแผนการยกต้องระบุวิธีการโยงยึดชิ้นงาน, วิธีตรวจสอบเมื่อยกชิ้นงานสูงจากพื้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร, เส้นทางขนย้ายและการปิดกั้น ควบคุมเส้นทางขนย้าย, การตรวจสอบเมื่อลดระดับชิ้นงานลงและมีระยะเหนือสิ่งกีดขวางประมาณ 100 เซนติเมตรและ 50 เซนติเมตรตามลำดับ, การวางหรือการวางหมอน (Chock or Saddle) ในขั้นตอนวางชิ้นงาน
 2. นำแต่ละขั้นตอนปฏิบัติมาพิจารณาว่าอาจจะเกิดอันตรายใดได้บ้าง & บ่งชี้อันตราย (Hazard Identified) ซึ่งอันตรายหลักๆ ของงานขนย้ายหนักจะเป็นอันตรายทางด้านกายภาพ (Physical Hazards)
 3. กำหนดมาตรการควบคุมอันตราย, มาตรการควบคุมอันตรายมีสองวิธีคือ มาตรการควบคุมอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการ (Administrative Control) และมาตรการควบคุมอุบัติเหตุโดยมาตรการทางวิศวกรรม (Engineering a Solution)

 
การควบคุมอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการ (Administrative Control) คืออะไร
คือการควบคุมอุบัติเหตุโดยกำหนดเป็นเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น
 • กำหนดเป็นคู่มือคำแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (Work Instruction)
 • ใบตรวจสอบ (Check List)
 • ใบบันทึก (Record Form)
 • ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)

 
การควบคุมอุบัติเหตุโดยมาตรการทางวิศวกรรม (Engineering a Solution) คืออะไร
คือการใช้หรือการยกเลิกการใช้อุปกรณ์ Hardware ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดในกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น
 • ใช้รั้วแข็ง ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหรือไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
 • ใช้สัญญาณไฟวับวาบเพื่อเตือนหรือเพื่อห้ามเข้าพื้นที่
 • ใช้ป้ายเตือนหรือป้ายห้ามเพื่อควบคุมพื้นที่
 • ใช้แถบกั้นเตือนหรือใช้แถบกั้นอันตรายเพื่อควบคุมพื้นที่
 • ใช้สัญญาณเสียงเตือน เมื่อจักรกลหนักผ่อนแรงเคลื่อนที่
 • ขีดสีตีเส้นกำหนดเขตห้ามเข้า
 • ใช้อุปกรณ์สีโทนสว่าง สะท้อนแสงเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ Hardware ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานควบคุมอุบัติเหตุโดยวิธีการทางวิศวกรรม
 
     
 

 
คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบ่งชี้อันตราย ที่อาจเกิดในภาคปฏิบัติการ
 
เพื่อให้เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการบ่งชี้อันตราย ขั้นต้นจะแนะนำให้ทราบว่างานปฏิบัติการอุตสาหกรรม มีอันตรายอะไรบ้าง, แนะนำท่านให้มองถึงภาพรวมของอันตรายที่อาจเกิดฯ เสียก่อน, งานขนย้ายหนักด้วยเครนรางเลื่อนไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมเช่นกัน, อันตรายในภาคงานปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
 
 • อันตรายทางด้านกายภาพ (Physical Hazards) : เช่นไฟฟ้าดูด สั่นสะเทือน บาดตัดหนีบ ทิ่มแทง ฝุ่นควัน ร้อนหนาว เสียงดังเกินมาตรฐาน แกว่งทุบตี กระแทกชน ตกใส่ รังสี ฯลฯ
 • อันตรายทางด้านเคมี (Chemical Hazards) :  เคมีและวัตถุอันตรายอาจอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซก็ได้, ซึ่งการเข้าสู่ร่างกายอาจแตกต่างกันออกไปเช่น หายใจเข้าไป ซึมผ่านผิวหนัง เข้าตาและระคายเคืองหรือปนเปื้อนในน้ำ ปนเปื้อนในอาหารและกลืนกินเข้าไป
 • อันตรายทางด้านไบโอโลจิคัล (Biological Hazards) : อันตรายจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หมายถึงอันตรายจากแบคทีเรียหรือเชื้อโรค ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดโรคจากการทำงาน อาการที่พบจากอันตรายกลุ่มนี้จะไม่มีลักษณะเฉียบพลัน
 • อันตรายทางด้านเออโกโนมิกส์ (Ergonomic Hazards) : คืออันตรายที่มาจากสองสาเหตุคือยกของหนักเกินกำลังหรือยกของผิดท่าทาง และส่งผลกระทบต่อกระดูกและระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง-มนุษย์มีกระดูก 206 ชิ้น กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อโครงร่างประมาณ 796 มัด (396 คู่ กับอีก 4 มัดที่ไม่มีคู่)
 

 
 

ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม วิธีตรวจสภาพเครน (ปั่นจั่น) ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สี่ วิธีลดภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 272 คน
 สถิติเมื่อวาน 223 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5749 คน
46007 คน
435440 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong