Sangtakieng.com
Synthetic Sling-General Knowledge and Inspection
สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักและการตรวจสอบตรวจสภาพ
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
 
 
กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล ณ ช่วงเวลานี้หากท่านต้องการข้อมูล กรุณาขอได้ฟรีที่ e-mail : sangtakieng@gmail.com 

1.0 ศัพท์พื้นฐานที่ควรทราบ (Definitions)

        

 

         

2.0 ประเภทของสลิงเส้นใยสังเคราะห์ถัก (Type of Synthetic Sling)-สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักหรือสลิงอ่อน แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือสลิงแบบแบนกับสลิงแบบกลม

2.1 สลิงแบบแบน (Flat Webbing Sling)-สลิงแบบแบน แบ่งออกตามลักษณะการเย็บ Sling Eye หรือการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบส่วนปลาย แบ่งย่อยออกเป็น 6 ประเภทดังนี้
Note-การแบ่งสลิงในลำดับนี้ได้จาการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสารและภาคสนาม ไม่ได้อ้างอิงข้อมูลในมาตรฐานสากลฉบับใด หากแต่เพื่อให้ง่ายในการเรียนรู้เรื่องสลิงเท่านั้น

      

ประเภทที่ (1) : ปลายข้างหนึ่งเย็บติดกับ Slotted Triangle Chocker Fitting ส่วนอีกด้านเย็บติดกับ Triangle Fitting, สลิงประเภทนี้เหมาะกับการโยงยึดของลักษณะหิ้วดิ่ง แบบรัดอุ้มและแบบสอดอุ้มสองปลาย (Web sling made with a slotted triangle chocker fitting on one end and a triangle fitting on the other end. It can be used in a vertical, basket or chocker hitch)

ประเภทที่ (2) : ปลายสองข้างเย็บติดกับ Triangle Fitting, สลิงประเภทนี้เหมาะกับการโยงยึดของลักษณะหิ้วดิ่งและแบบสอดอุ้มสองปลายเท่านั้น, Web sling made with a triangle fitting on bolt ends. It can be used in a vertical or basket hitch only

ประเภทที่ (3) : ปลายทั้งสองข้างพับห่วงส่วนปลาย และกลับมาเย็บไว้กับแผ่นสลิง เป็นลักษณะพับเรียบ sling eye ไม่ยกพลิ้วขึ้น, Web sling made with a flat loop eye on each end with loop eye opening on same plane as sling body. This type of sling is sometimes called a flat eye or double eye sling

ประเภทที่ (4) : ปลายทั้งสองข้างพลิ้วบิดขึ้นรูปเป็นห่วง และพับกลับมาเย็บติดกับแผ่นสลิง, Web sling made with bolt loop eyes formed as in type (3), except that the loop eyes are turned to form a loop eye, which is at a right angle to the plane of the sling body. The type of sling is commonly referred to as a twisted eye sling

ประเภทที่ (5) : เย็บต่อเป็นห่วง โดยนำส่วนปลายของสลิงทั้งสองข้างมาวางซ้อนระยะ และเย็บตะเข็บให้ติดกัน, Endless web sling, sometime referred to as a grommet. It is a continue loop formed by joining the ends of the webbing together with a load-bearing splice

ประเภทที่ (6) : วางปลายสลิงวนทบและทับชั้น-เต็ม Sling Body ส่วนห่วงทั้งสองข้างพลิ้วบิดยกขึ้น เย็บตะเข็บที่ปลายห่วงทั้งสองข้าง ลักษณะคล้ายกับเป็นการผสมผสานระหว่างสลิงประเภทที่สี่กับประเภทที่ห้า, Return eye of web sling is formed by using multiple widths of webbing held edge to edge. A wear pad is attached on one or both sides of the web sling body, and on one or both sides of the loop eyes to form a loop eye at each end, which is at a right angle to the plane of the web sling body

2.2 สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักแบบกลม (Synthetic-Round Sling)-สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักแบบกลม แบ่งย่อยออกตามจำนวนเส้นเป็น 2 ประภทนดังนี้
Note-การแบ่งสลิงในลำดับนี้ได้จาการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสารและภาคสนาม ไม่ได้อ้างอิงข้อมูลในมาตรฐานสากลฉบับใด หากแต่เพื่อให้ง่ายในการเรียนรู้เรื่องสลิงเท่านั้น
 • q
 • สลิงแบบเส้นเดี่ยว (Single path round-normal configuration)
 • qสลิงแบบเส้นคู่ (Twin path round)

        

       
          โครงสร้างสลิงใยสังเคราะห์ถัก

3.0 วัสดุที่ใช้ทำสลิง (Type of Materials)

Nylon : สลิงที่ทำจากไนลอน (เช่น Polyamide) มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี แต่ไม่ทนจากการกัดกร่อนของกรด จุดด้อยอีกประการหนึ่งคือเมื่อเปียกน้ำความสามารถในการรับแรงจะลดลงประมาณ 15-18% หลังจากแห้งจะกลับมารัแรงได้ดังเดิม, ควรใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิ (-)40 ถึง 100 °C
Polyester : สลิงวัสดุ Polyester ทนทานต่อการกัดกร่อนที่รุนแรงทั้งจากการกัดกร่อนของเคมี และภาวะความเป็นด่างเข้มข้น, นอกจากนี้ยังทนต่อภาวะที่มีน้ำมันปนเปื้อนและตัวทำละลายที่มาจากสารอินทรีย์อีกด้วย, ควรใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิ (-)40 ถึง 100 °C
Polypropylene : สลิงที่ทำจากวัสดุประเภทนี้ ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี แต่ไม่ทนฯ เมื่อสัมผัสตัวทำละลายที่มาจากสารอินทรีย์, ควรใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิ (-)40 ถึง 80 °C
Aramid Polyamide : สลิงที่ทำจากวัสดุประเภทนี้ ทนต่อการกัดกร่อนของเคมีได้สูงมาก และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 130 องศาเซนเซียส มีคุณสมบัติด้อยเกี่ยวกับการยืดตัวได้น้อย การนำมาใช้งานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หากใช้งานผิดวิธีจะมีผลกระทบอย่างมากกับเส้นใยถัก, ควรใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิ (-)50 ถึง 130 °C

4.0 ป้ายทะเบียนสลิง (Sling Labels or Custom Printed Tags)
4.1 Colour Coding-พื้นสีป้ายทะเบียน ตามมาตรฐานออสเตรเลียจะบอกให้ทราบถึง ประเภทของวัสดุที่นำมาถักทำสลิง

            

4.2 Label Marking or Custom Printed Tag’s Data-สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถัก ต้องมีป้ายทะเบียนปิดแสดงไว้ที่สลิง และบนแผ่นป้ายฯ ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นขั้นต่ำ
 • q
 • ค่ารับแรงสูงสุดตามแนวดิ่ง (SWL-Safe working load or WLL-Working load limit)
 • q
 • สำหรับชุดสลิงที่ประกอบเข้าด้วยกันหลายเส้นเป็นชุดยก (multi-leg slings) ต้องมีตารางแสดงเงื่อนไขการรับแรงของสลิงในสภาวะการยกที่แตกต่าง, แสดงไว้ที่ Master link (The SWL for various lifting configurations. The SWL of multi-leg slings shall be stated on the tag attached to the master link)
 • q
 • ประเภทของวัสดุที่นำมาผลิตสลิง (Fibre Material)
 • q
 • ระบุเดือนและปีที่ผลิต (Month and year of manufacture of the sling)
 • q
 • ระบุหมายเลขสลิงที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer’s identification or serial number)
 • q
 • ระบุหมายเลขสลิงที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต (Serial Number) อ้างอิงใบรับรองหมายเลขใด (Identification marking to correlate the sling to a test certificate or batch number)

ตัวอย่าง-ป้ายทะเบียน (Custom Printed Tag) สลิงกลมเส้นใยสังเคราะห์ถักแบบ Polyester ขนาด WLL 4000 Kgs แสดงข้อมูลด้านหน้าและด้านหลัง
Note : พิ้นป้ายสลิงที่ทำจากวัสดุ Polyester ต้องเป็นสีน้ำเงิน, แต่ภาพประกอบฯ ข้างล่างนี้ไม่ได้แสดงพื้นฯ เป็นสีน้ำเงิน ทั้งนี้เพื่อให้อ่านข้อมูลได้โดยง่ายและชัดเจน

            

5.0  การตรวจสอบตรวจสภาพ (Inspection)
อุปกรณ์ช่วยยกรวมถึงสลิงเส้นใยสังเคราะห์ถัก จำเป็นต้องตรวจสอบตรวจสภาพในสองลักษณะ คือตรวจสอบตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ ทำโดยผู้ชำนาญการณ์และลงนามรับรองโดยวิศวกร กว.สามัญ สาขาเครื่องกล, ลักษณะที่สองคือตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยผู้ใช้ฯ ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

Label Damage-ต้องมีป้ายทะเบียนและข้อมูลบนป้ายทะเบียนต้องอ่านได้ชัดเจนไม่ลบเลือน หากพบตำหนิลักษณะนี้ ให้ยกเลิกการใช้สลิงเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบและจัดทำป้ายทะเบียนใหม่ หากตรวจสอบและอ้างอิงข้อมูลเดิมไม่ได้ ให้ขออนุมัติเพื่อตัดทำลายและยกเลิกการใช้งาน

            

Cuts and Contusions-สลิงที่โดนบาดข้างหรือเปือย ต้องเลิกใช้งาน เหตุเพราะเส้นใยถักถูกทำลาย สลิงไม่สามรถรับแรงได้ดังเดิม
External Wear-การสึก ถลอกหรือชำรุดของเปลือกสลิงชั้นนอก สาเหตุหลักมาจากการลากครูดกับพื้นผิวหยาบของชิ้นงาน และการลากครูดในบางสภาวะจะส่งผลให้ป้ายทะเบียนชำรุดไปด้วย
Local Abrasion-ลักษณะตำหนิ จะมองเห็นผิวหน้าของสลิงถูกขูดลาก บาดชำรุดตามแนวยาวหรือตามแนวที่ขูดลาก ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงทำให้สลิงรับแรงได้น้อยลง

          
          

Chemical Attack-เคมีประเภทกัดกร่อนที่โดนสลิง จะมีผลทำให้เส้นใยสังเคราะห์ถูกทำลาย อาจมองเห็นการขาดขุย ขาดเปื่อย หรือในบางกรณีสลิงจะแข็งกว่าภาวะปกติ อย่างไรก็ตามตำหนิลักษณะที่กล่าวถึง จะเป็นอันตรายหากนำสลิงไปใช้งาน
Internal Wear-การสึก หรือชำรุดของสลิงชั้นใน มีสาเหตุมาจากโดนวัสดุขนาดเล็กแหลมหรือคม ทิ่มแทงเข้าไปค้างติดอยู่ภายใน เมื่อนำสลิงมาใช้งานซ้ำๆ ใช้งาน, โลหะแหลมคมดังกล่าวจะบาดทำลายเส้นใย
Damage to protective coating or sleeve-เปลือกสลิงชั้นนอกหรือปลอกสวมถูกทำลาย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้สลิงและเส้นใยรับแรง ถูกทำลายได้ง่ายขึ้น
Sunlight degradation-สลิงทีใช้งานในภาวะที่โดนรังสีอัลตราไวโอเลตหรือแสงแดดนานๆ ต่อเนื่อง, รังสีฯ จะทำลายเส้นใยสังเคราะห์ให้เสื่อมคุณภาพลง  เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ จะแสดงอาการขาดขุยให้เห็น
Damage from high temperature-อุณหภูมิที่สูงพอ จะทำให้สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักหลอมเหลว ซึ่งจุดหลอมเหลว (Melting Point) ของวัสดุ Polypropylene อยู่ที่ 165°C, ไนลอนและโพลีเอสเตอร์ 260°C to 265°C, ส่วน Aramid polyamide ไม่ไหม้ไฟ

           

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก  การตรวจสอบตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยก: คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพสลิงเหล็กเคลือบ Wire Rope : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพชุดโซ่ยก Chain Sling : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพตะขอยก Hooks : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพแช็คเคิล Shackle : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพฮายโบลท์ Eye Bolt : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพเร่งเกลียว Turn Buckles : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพรอกโซ่ Chain Block : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพบีมยก Lifting Beam : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ถังหูหิ้วหรือกระเช้ายกของ Work Boxes คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 42 คน
 สถิติเมื่อวาน 292 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3910 คน
29109 คน
348405 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong