Sangtakieng.com
Workboxes Inspection
การตรวจสอบตรวจสภาพถังหูหิ้วหรือกระเช้ายกของ
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
 
 
 กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล ณ ช่วงเวลานี้หากท่านต้องการข้อมูล กรุณาขอได้ฟรีที่ e-mail : sangtakieng@gmail.com

ถังหูหิ้วเป็นอุปกรณ์ใช้งานประเภท Non-Standard Equipment กลุ่มเดียวกับบีมยก ฉะนั้นหลักการและกระบวนการเพื่อออกแบบ ตรวจสอบตรวจสภาพ จึงมีลักษณะคล้ายกันกับบีมยก

ความทั่วไป (Introduction)
 • qถังหูหิ้ว กระเช้ายกของหรืออุปกรณ์ช่วยยกที่ถูกสร้างขึ้นตามสภาพใช้งาน (Non-Standard Lifting Equipment) รูปร่างทางกายภาพฯ จะแตกต่างกันออกไป ไม่มีใบรับรองการรับแรงจากผู้ผลิต เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่จัดทำขึ้นตามใบสั่งงาน (make by order) ไม่ได้ผลิตเป็นล็อตเหมือน Standard Lifting Equipment 

จากเงื่อนไขดังกล่าว อุปกรณ์ช่วยยกประเภทนี้ จึงกำหนดให้วิศวกรสาขาเครื่องกล หรือวิศวกรสาขาโยธาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (กว.สามัญ) เป็นผู้ออกแบบและลงนามรับรองแบบ

 •  qกระบวนการควบคุมคุณภาพ จะใช้การทดสอบชิ้นงานแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในแบบนั่นเอง 

Non Destructive Testing (NDT)-คือการทดสอบชิ้นงานแบบไม่ทำลาย ทั้งนี้โดยใช้เครื่องมือและสารทดสอบเฉพาะงานเข้าช่วย, สำหรับการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องอาจอ่านได้โดยตรงจากเครื่องมือวัดหรือใช้การสังเกตด้วยตาร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการที่เลือกทดสอบชิ้นงาน

การจัดทำประวัติและการกำหนดหมายเลขอุปกรณ์ (Identifications)
 • q
 • ระบุหมายเลขแบบและแนบแบบที่วิศวกรฯ กว. สามัญสาขาเครื่องกลหรือสาขาโยธาลงนาม
 • qความสามารถสูงสุดในการยก (The tag identifies size, reach, working load limit-WLL
 • q
 • รายการและรายละเอียดของอุปกรณ์ส่วนควบ
 • q
 • จำนวนและรายละเอียดของหูหิ้ว (Lifting Lugs)

การตรวจสอบ ตรวจสภาพก่อนใช้งาน (Pre-Use Inspection)
 • qหูยก (Lifting Lugs)-ตรวจสอบความโก่งงอ การบิดเบี้ยวเสียรูปและการยืดตัว
 • q
 • หูยก (Lifting Lugs)-เสียรูปไปจากเดิมสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ยกเลิกการใช้งานชั่วคราว เพื่อรอการซ่อม
 • q
 • หูยก (Lifting Lugs)-ตรวจสอบพื้นผิว โดยตรวจสอบการสึกหรอ รอยกัดแหว่ง เป็นหลุม รอยแตกหรือเกิดสนิมรุนแรง 
 • qการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ-อุปกรณส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับ Work Boxes
 • qตรวจสอบการบิดเบี้ยวเสียรูป-ตรวจสอบตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูปของอุปกรณ์ส่วนควบ
 • qการบ่งชี้อุปกรณ์ส่วนควบ (Equipment ID)-ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบ่งชี้บนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน

การตรวจสอบ ตรวจสภาพตามช่วงเวลา (Annual Inspection)
หัวข้อตรวจสอบ ตรวจสภาพ (Annual’s Inspection Item)
 • q
 • อุปกรณส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับถังหูหิ้ว
 • q
 • วัดขนาดอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดเทียบกับขนาดเดิม เพื่อตรวจสอบการสึกหรอ บิดเบี้ยวเสียรูป
 • q
 • ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบ่งชี้บนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน
 • q
 • ตรวจสอบตรวจสภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ครบถ้วนทุกชิ้น และบันทึกไว้ในใบบันทึกการตรวจสอบ
 • q
 • ตรวจสอบรอยแตกแนวเชื่อม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก การตรวจสอบตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพสลิงเหล็กเคลือบ Wire Rope : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู สลิงเส้นใยสังเคราะห์ถักและการตรวจสอบตรวจสภาพ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพชุดโซ่ยก Chain Sling : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพตะขอยก Hooks : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพแช็คเคิล Shackle : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพฮายโบลท์ Eye Bolt : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพเร่งเกลียว Turn Buckles : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตรวจสอบตรวจสภาพรอกโซ่ Chain Block : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 44 คน
 สถิติเมื่อวาน 292 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3912 คน
29111 คน
348407 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong