Sangtakieng.com

safe access and working scaffolds-elements and regulations
นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน 
ตอนที่สี่ อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดในงานนั่งร้าน
 
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 093 7719222  
อ้างอิง British Standard BS 5973 (EN-12811-1), BS1139 (EN-74-39)

 
   
 

 
1.แผ่นรองตีนนั่งร้าน (Soleboard)
 • แผ่นรองตีนนั่งร้าน-ขั้นต่ำกำหนดขนาดความกว้าง 220 มิลลิเมตร, ความหนา 35 มิลลิเมตรและความยาว 460 มิลลิเมตร การกำหนดความกว้างและความยาวดังกล่าวเพื่อกำหนดพื้นที่กระจายแรงต้องไม้น้อยกว่า 10000 ตารางมิลลิเมตร
 • การใช้งาน-พื้นคอนกรีตเสริมแรงในตัวอาคารโรงงานอาจจะใช้หรือไม่ใช้แผ่นรองตีนนั่งร้านก็ได้ ส่วนพื้นที่อื่นต้องใช้ฯ ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นพื้นถนน พื้นอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารโรงงาน ตั้งนั่งร้านบนพื้นยกระดับ (Platform) เป็นต้น
 

2.แผ่นรองตีนเสา (Baseplate)-ขั้นต่ำกำหนดขนาดความกว้างและความยาว 150X150 มิลลิเมตร เสาทุกต้นทุกสภาวะใช้งานต้องใช้แผ่นรองตีนเสาร่วมด้วย

 

 
ท่อนั่งร้าน (Steel Tube)
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.8 มิลลิเมตร   
 • ลักษณะทางกายภาพต้องตรงไม่มีตำหนิซึ่งทำให้การรับแรงลดลงหรืออุปกรณ์นั่งร้านเองก่อให่เกิดอันตราย ตัวอย่างเช่นมีรอยปริแยก บุบ บิดเบี้ยวเสียรูป ผุกร่อน ขึ้นสนิมรุนแรง โก่งงอ มีรอยเชื่อม ส่วนปลายเป็นขอบคม ฯลฯ เป็นต้น
 
เสานั่งร้าน (Standard or Post)
 • การติดตั้งต้องดิ่ง
 • ระยะห่างเสาต้องไม่เกิน 2 เมตร
 • การต่อเสา ให้ใช้ข้อต่อแบบปลอกสวม (Sleeve Couplers) ต่อแบบเหลื่อมระดับต่างชั้นนั่งร้าน ห้ามต่อในระนาบเดียวกันตำแหน่งเสาติดกัน
 

 
คาน (Ledgers or Runner)
 • ติดตั้งตามแนวนอน รองรับโครงสร้างทางด้านข้างหรือรองรับโครงสร้างตามแนวความยาว คานถูกติดตั้ง ไว้ด้านในท่อเสาโดยใช้แคลมป์ตาย (Right Angle Couplers)
 • ระยะห่างของคานต้องไม่เกิน 2 เมตร
 • คานล่างสุด (Foot Tie or Kicker or Lift) สูงจากพื้นวางฐานต้องไม่เกิน 15 เซนติเมตร
 • การต่อคาน ให้ใช้ข้อต่อแบบปลอกสวม (Sleeve Couplers) ต่อแบบเหลื่อมช่วงเสา ห้ามต่อคานในช่วงเสาเดียวกัน
 
6.ตงหลักและตงเสริม (Main Transoms and Intermediate Transoms)
 • การติดตั้งต้องขนานนอนได้ระดับตามแนวความกว้างนั่งร้าน ตงหลักถูกวางพาดบนคานและยึดติดด้วยแคลมป์ตาย (Right Angle Couplers) ไว้กับคู่เสา
 • ระยะห่างของตงต้องไม่เกิน 1.5 เมตร, ดังนั้นตงนั่งร้านจึงต้องติดตั้ง 2 ประเภทคือตงหลักและตงเสริม โดยตงเสริมจะถูกติดตั้งบนคานด้วยแคลมป์แบบพาดยึด (Putlog or Brace Couplers) ที่ช่วงกลางของความยาวระหว่างเสา (Bay length)
 • ส่วนปลายของตงต้องวางพาดเลยคานไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
 

 
     
 

 
7.แผ่นปูพื้น (Scaffold Planks) : มีทั้งแผ่นปูพื้นโลหะและไม้, หากเป็นไม้ให้ยึดถือข้อกำหนดดังนี้
 
 • เนื้อไม้และขนาด-เป็นไม้เนื้อแข็งความหนา 38 มิลลิเมตร กว้าง 225 มิลลิเมตรและความยาวไม่เกิน 3 เมตร 
 • ลักษณะทางกายภาพ-ต้องไม่มีตำหนิเกี่ยวกับการโก่งงอ บิดเบี้ยว แตกหักหรือปริแยก
 • Iron Hoop-เหล็กเส้นแบนหุ้มส่วนปลายไม้พื้น ต้องคงสถาพการยึดติดกับส่วนปลายของไม้แนบชิดและแน่นไม่หลุดหลวม
 • ความกว้างพื้นนั่งร้านขั้นต่ำที่ยอมรับ-ทางเดินต้องมีแผ่นพื้นอย่างน้อย 2 แผ่น, บริเวณทำงานอย่างน้อย 3 แผ่นและบริเวณทำงานพร้อมวางสิ่งของต้องปูแผ่นพื้นอย่างน้อย 4 แผ่น
 • การติดตั้ง-ต้องต่อชนไม่เกยทับ ไม่มีช่องโหว่ซึ่งเป็นเหตุให้วัสดุร่วงหล่นลงไปเบื้องล่าง และไม้พื้นต้องถูกขันชะเนาะยึดกับตงด้วยลวดเหล็ก
 • ส่วนปลายแผ่นปูพื้น ต้องพาดยาวเกินตงประมาณ 4 เท่าของความหนาหรือประมาณ 150 มิลลิเมตร
 

 
8.แผ่นกันของตก (Toe Boards)-ใช้มาตรฐานเดียวกับแผ่นพื้นและให้ติดตั้งโดยรอบเพื่อกันไม่ให้ของตกลงเบื้องล่าง ให้ติดตั้งโดยยึดติดกับเสาหรือเสาเสริมด้วยแคลมป์ชนิดพาดยึด (Putlog or Brace Couplers)
 
9.ราวกันตก (Guardrail)-ซึ่งประกอบด้วยรั้วบนความสูง 90-110 เซนติเมตรและรั้วกลางความสูง 45-55 เซนติเมตรและความสูง

    

10.บันไดนั่งร้าน (Scaffolds Ladder) เป็นบันไดชนิดเฉพาะงานนั่งร้าน
 • การติดตั้ง-ความลาดเอียงประมาณ 4 : 1 หรือ 75 องศา
 • ปลายบันไดให้พาดเลยพ้นพื้นนั่งร้านอย่างน้อย 1 เมตร
 • บันไดแต่ละช่วงชั้นกำหนดความสูงตามแนวดิ่งไม่เกิน 6 เมตร โดยช่วงชั้นล่างสุดให้บันไดติดตั้งนอกโครงสร้างนั่งร้านได้ แต่ช่วงชั้นอื่นให้ติดตั้งภายในโครงนั่งร้าน และระหว่างช่วงชั้นบันไดต้องมีพื้นชั้นพัก
 • ทางเข้าระหว่างบันไดกับพื้นนั่งร้านให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตรแต่ต้องไม่กว้างเกิน 40 เซนติเมตร เพราะจะมีภาวะเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงานอันเนื่องจากการตกนั่งร้าน
 
11.ค้ำยัน (Braces)
 • การติดตั้ง-มุมทะแยงประมาณ 45 องศา ค่าความเบี่ยงเบนยอมรับ +/-10 องศา, เพื่อกระจายนำหนักหรือกระจายแรงระหว่างแนวดิ่งกับแนวนอน (Trigonometry function : Cos45=Sin45=0.755)    
 • ให้ค้ำยันด้านความกว้างระหว่างชั้น ค้ำยันตามแนวยาวระหว่างชั้นและค้ำยันตามแนวยาวค้ำยันรวมจากชั้นล่างสุดถึงชั้นที่ (3)
 • ลักษณะการยึดค้ำยัน-ให้ยึดกับเสาใกล้หรือชิดกับ Foot Tie หรือคานมากที่สุด โดยแคลมป์ยึดยอมรับให้ห่างจาก Foot Tie หรือคานไม่เกิน 15 เซนติเมตร
 • ลักษณะค้ำยัน-มีสามแบบคือแบบ Zigzag Ledger, Cross Braces และ Alternative Method  ซึ่งโดยทั่วไปให้บลูสโคปสตีลแนะนำให้ใช้แบบซิกแซก
 

 
   
 
 
   
 

 
12.อุปกรณ์จับยึดท่อ (Couplers or Joints or Fitting)
 
 • แคลมป์ตาย Right Angle Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใช้กับงานจับยึดqคานกับเสาหรือqตงหลักกับเสา 
 • แคลมป์เป็น หมุนบิดได้ Swivel Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใช้กับงานจับยึดqค้ำยัน qใช้ต่อท่อแบบทาบขนาน 
 • แคลมป์พาดยึดหรือแคลมป์มือลิง Putlog or Brace Couplers : ใช้กับงานจับยึดตงเสริมกับคาน qจับยึดราวกันตก
 • ข้อต่อแบบปลอกสวม Sleeve Couplers : qปลอกสวมต่อท่อนั่งร้าน
 

 
    
 


ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ประเภทของนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู โครงสร้างนั่งร้านท่อประกอบและนั่งร้านโครงสำเร็จรูป : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู การตรวจนั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้  
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 121 คน
 สถิติเมื่อวาน 240 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5911 คน
36697 คน
426130 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong