Sangtakieng.com

safe access and working scaffolds-scaffolding inspection
นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน 
ตอนที่ห้า การตรวจนั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน
 
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 093 7719222

ส่วนแรก : การตวจสอบตรวจสภาพนั่งร้าน

ต้องตรวจสอบตรวจสภาพนั่งร้านเมื่อไร
 
 • qหลังประกอบเสร็จ
 • q
 • ก่อนใช้งาน
 • เมื่อมีการต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง
 • หลังจากผ่านสภาพอากาศหรือสภาวะภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • งาโดนจักรกลเคลื่อนที่ ยานยนต์กระแทก เฉี่ยวชน
 • q
 • ทุกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันอนุญาตให้ใช้นั่งร้าน
 

 
         
 

 
ใครเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสภาพนั่งร้าน
พนักงานผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนั่งร้าน ซึ่งหมายถึงผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับนั่งร้าน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยโครงสร้างหลักสูตรที่ได้มาตรฐานมีทั้งภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม
 
 • ความรู้อาจได้มาจากการ อ่านและเข้าร่วมฝึกอบรมภาคห้องเรียน
 • ความสามารถได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมเวลาการฝึกอบรมทั้งทฤษฏีเชิงปฏิบัติการและภาคสนาม ไม่ควรน้อยกว่า 6 ชั่วโมง, วิทยากรฝึกอบรมต้องเป็น "ของจริง" แม่นยำ คม มีความสามารถถ่ายทอดฯ สู่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 

 
ตัวอย่างป้ายตรวจสอบตรวจสภาพนั่งร้านท่อประกอบ

 
 

 
หัวข้อตรวจสอบตรวจสภาพนั่งร้านท่อประกอบ
 
 • มีแผ่นรองฐานท่อเสาและท่ออยู่ในแนวดิ่ง 
 • ระยะห่างระหว่างท่อเสาและระหว่างท่อนอนถูกต้อง 
 • นั่งร้านถูกยึดกับโครงสร้างหลักแข็งแรง มีมากจุดเพียงพอ 
 • แคลมป์ยึดนั่งร้านไม่หลวมคลอน 
 • ปลอกสวมต่อท่อ ในระนาบเดียวกับ-ติดกันต้องเยื้องเหลื่อมกัน ทั้งท่อดิ่งและท่อนอน 
 • ติดตั้งนั่งร้านโดยเลือกใช้แคลมป์ถูกชนิด 
 • มีค้ำยันด้านหน้าและด้านข้างถูกต้อง 
 • ความกว้างของพื้นทางเดินและพื้นทำงาน 
 • พื้นนั่งร้านไม่เกยกัน ไม่มีช่องโหว่ที่วัสดุจะร่วงหล่นได้ 
 • มีการใช้ลวดเหล็กผูกมัดแผ่นพื้น 
 • ราวกันตกประกอบได้ระยะและแข็งแรง 
 • บันไดถูกยึดตรึงมั่นคง ปลายบนเลยพื้น-สูงเพียงพอ ทางขึ้นลงบันไดแต่ละชั้นเหลื่อมกันและมีมุมลาดเอียงถูกต้อง 
 • ติดตั้งแผ่นกันของตกโดยรอบ 
 • ส่วนประกอบของนั่งร้านไม่กีดขวางทางเดินหรือทางขึ้นลง 
 • กรณีเป็นนั่งร้านเคลื่อนที่ ล้อต้องล็อคได้ และรับน้ำหนักได้ (ดูค่ารับน้ำหนักที่ล้อ) 
 • ติดป้ายอนุญาตให้ใช้งานหลังผ่านการตรวจสอบ
 

 
ส่วนที่สอง : ความปลอดภัยในงานนั่งร้าน

กำลังพัฒนาปรับปรุง จำดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ 
กำลังพัฒนาปรับปรุง จำดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆ นี้  
 
ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ประเภทของนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู โครงสร้างนั่งร้านท่อประกอบและนั่งร้านโครงสำเร็จรูป : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้  
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 75 คน
 สถิติเมื่อวาน 240 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5865 คน
36651 คน
426084 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong