Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines : Safe Access and Scaffolding Inspector 
ผู้ตรวจนั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หลักสูตรหนึ่งวัน
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม เวลาฝึกอบรม 6:30 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับที่สูง นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน

 
 • ความหมายของการทำงานบนที่สูง เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ทำงานบนที่สูง
 • นั่งร้าน ประเภทของนั่งร้าน นั่งร้านท่อประกอบ นั่งร้านโครงสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบลิ่มล็อค
 • อันตรายที่อาจเกิดสำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอน การใช้นั่งร้านและอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน

 
โครงสร้างนั่งร้าน อุปกรณ์และเงื่อนไขการติดตั้งนั่งร้าน
 
 • ลักษณะโครงสร้างนั่งร้าน
 • โหลดนั่งร้าน load combinations วิธีแบ่งโหลดนั่งร้าน
 • ความหมายของนั่งร้านระดับโหลดทั่วไป ระดับโหลดปานกลางและนั่งร้านที่รับโหลดได้สูง
 • อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดงานติดตั้งนั่งร้าน
 • มาตรการควบคุมของตก วิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุงานนั่งร้าน


 
เทคนิคตรวจนั่งร้าน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ อุปกรณ์ความปลอดภัยและเรียนรู้ภาคสนาม
 
 • หกเงื่อนไขและสามองค์ประกอบที่ต้องตรวจ ก่อนอนุญาตให้ใช้นั่งร้าน
 • เวิร์คช๊อฟภาคห้องเรียน สำหรับการตรวจอุปกรณ์นั่งร้าน ข้อกำหนดงานติดตั้งนั่งร้านและการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ใช้นั่งร้าน
 • เทคนิคการตรวจนั่งร้านจากล่างขึ้นบน จากซ้ายไปขวาและการแขวนป้ายฯ อนุญาตใช้นั่งร้าน
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้าน
 • เรียนรู้ภาคสนามจากนั่งร้านจริง
 

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 76 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3851 คน
38924 คน
865000 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong