Sangtakieng.com

Overhead crane operations 
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่

ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) 

งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง

facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222


หัวข้อที่จะนำเสนอ 

 
 • ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) : นำเสนอหน้านี้ด้านล่าง
 • ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
 • ตอนที่สาม วิธีตรวจสภาพเครน (ปั้นจั่น) ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
 • ตอนที่สี่ วิธีลดภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน : คลิ๊กตรงนี้
 • ตอนที่ห้า ทำแผนขนย้าย Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้

คู่มือคำแนะนำและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Overhead Crane Operations
 • คู่มือคำแนะนำและใบตรวจสภาพเครนก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
 • คู่มือคำแนะนำและใบบันทึกการฝึกอบรมเครนภาคสนาม : คลิ๊กตรงนี้
 

กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พศ.๒๕๕๒ : คลิ๊กตรงนี้

 
          

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครน

เครนตามภาษากฏกระทรวงฯ รัฐบาลไทย เรียกว่าปั่นจั่น (Cranes or Derricks) หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ, เครนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง (Overhead-Gentry Cranes)
 • เครนหอสูง (Tower Cranes)
 • รถเครน เรือเครน (Mobile Cranes)

เครนแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท
 • เครนรถตีนตะขาบ (Crawler Crane)-เป็นเครนรถ ล้อตีนตะขาบ บูมส่วนมากเป็นแบบบูมสาน เหมาะสมกับการใช้ในไซด์งานที่บุกเบิกใหม่ พื้นที่ยังไม่ถูกบดอัด ติดหล่มยากแต่ไม่แนะนำให้ใช้งานแบบวิ่งต่อเนื่องเป็นระยะทางคราวละหลายร้อยเมตร เพราะจะทำให้ชุดกลไกของล้อสึกเร็ว-เสียหายเร็วกว่าอายุใช้งานปกติ การเคลื่อนย้ายฯ จึงต้องแยกส่วนและขนถ่ายด้วยรถบรรทุกหนัก ใช้เครนเคลื่อนที่ล้อยางประกอบช่วยประกอบหน้าไซด์งาน
 • เครนรถแบบทรัคเครน (Truck Crane)-เครนรถล้อยาง สามารถวิ่งได้เร็วคล้ายรถบรรทุก วิ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง ข้ามอำเภอ-ข้ามจังหวัดได้ เลี่ยวได้มุมแคบ, พื้นที่ใช้งานต้องถูกบดอัดแล้วเท่านั้น
 • เครนรถแบบราฟเตอเรน (Rough Terrian Crane)-เครนล้อยาง ขับเคลื่อนทุกล้อ ทำงานในพื้นที่บุกเบิกใหม่ได้หากติดหล่มมีชุดกว้านช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ไม่สมบุกสมบันเหมือนเครนล้อตีนตะขาบ, วิ่งข้ามอำเภอ ข้ามจังหวัดได้แต่ใช้ความเร็วได้ต่ำกว่าทรัคเครน

 

        เครนรถตีนตะขาบ Crawler Crane

        เครนรถ Truck Crane และ Rough Terrian Crane

 
 • เครนรถแบบออลเทอเรนเครน (All Terrian Crane)-เครนรถล้อยางขับเคลื่อนทุกล้อ สามารถวิ่งได้เร็วคล้ายรถบรรทุก ทำงานในพื้นที่ขรุขระหรือพื้นที่สมบุกสมบันได้ หากเทียบจะสมบุกสมบันได้น้อยกว่าเครนรถแบบตีนตะขาบ บูมเฟรมเป็นท่อนๆ เคลื่อนที่เข้าออกภานในบูมท่อนแรก มุมเลี้ยวแคบควบคุมให้เคลื่อนที่เข้าพื้นที่กีดขวางมุมหักศอก & องศาเลี้ยวน้อยๆ ได้ดี
 • เครนติดรถบรรทุก (Truck Loader Crane)-เครนติดรถบรรทุก มีสภาพทั่วไปเป็นรถบรรทุกทั่วไป การออกแบบทั้งหมดเป็นรถบรรทุกใช้งานเพื่อบรรทุก เพียงแต่ติดตั้งเครนร่วมด้วย, สามารถยกของขึ้นลงได้ด้วยตนเอง คนไทยมักเรียกว่ารถเฮียบ-เพราะรถบรรทุกติดเครนที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในคราวแรกเป็นยี่ห้อเฮียบ
           
        รถบรรทุกติดเครน (Truck Loader Crane)

 
 • เครนหอสูง (Tower Crane)
 • เครนรางเลื่อนไฟฟ้าเหนือศรีษะ (Overhead Crane)
 • เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบขาสูง (Gantry Crane, Semi-Gantry Crane)
 • เครนรางเลื่อนไฟฟ้าเหนือศรีษะแบบรางเดี่ยว (Mono-Rail Overhead Crane) 
 • เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง (Jib Crane or Wall Crane)
 

 
เครนหอสูง (Tower Crane)-ใช้ในงานก่อสร้าง ความสามารถสูงสุดและความสมดุลในการยกจะถูกออกแบบเป็นไปตามทฤษฏีของคาน ภาระงาน=แรง X ระยะทาง ฉะนั้นจะออกแบบให้มีนำหนังถ่วง (Counter Weight) ส่วนปลายตรงกันข้ามกับแขนบูมยก
เครนรางเลื่อนไฟฟ้า (Electric Overhead Travelling Crane EOHT or Overhead Crane)-เป็นเป้าหมายหลักของงานนำเสนอฉบับนี้ ฉะนั้นรายละเอียดให้อ่านทำความเข้าใจในหัวข้อ เครนรางเลื่อนไฟฟ้า
 

 
       
เครนหอสูงและเครนรางเลื่อนไฟฟ้า (Tower Crane, Electric Overhead Travelling Crane-EOHT)
 

 
เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบขาสูง (Gantry Crane or Simi-Gantry Crane)-ระบบการทำงานเหมือนกับเครนรางเลื่อนไฟฟ้า พื้นฐานการเคลื่อนที่ขนย้ายของได้หกทิศทาง ต่างกันที่เครนรางเลื่อนไฟฟ้าถูกติดตั้งรางวิ่ง (Crane Run Way) ไว้กับโครงสร้างสูงกว่าระดับพื้น แต่เครนเลื่อนไฟฟ้าแบบขาหยั่งจะมีรางอยู่ที่ระดับพื้นและยืนเฟรมขาขึ้นไปรองรับส่วนปลายสะพานเครน (Bridge Beam)
 • หากมีขาคู่ เรียกว่า Gantry Crane
 • กรณีมีขาข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งมีรางเลื่อนอยู่กับโครงสร้างสูงจากระดับพื้น กึ่งเครนรางเลื่อนไฟฟ้า กึ่ง Gantry Crane เราเรียกว่า Simi-Gantry Crane
 

 

              เครนขาสูง Gantry Crane
 

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)-การทำงานคล้ายกับเครนรางเลื่อนทั่วไป ส่วนที่ต่างออกไปคือมีรางวิ่งเพียงรางเดียว ด้วยการออกแบบลักษณะดังนี้ จึงทำงานได้แค่สี่ทิศทางคือ เดินหน้า-ถอยหลัง-ตามแนวดิ่งขึ้น-และตามแนวดิ่งลง อีกสองทิศทางคือความแนวขวางซ้ายและตามแนวขวางขวาขนย้ายของไม่ได้ ซึ่งซ้ายขวานี้เครนรางเลื่อนไฟฟ้าเหนือศีรษะจะขนย้ายได้

 

             เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง Jib Crane
 

เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง (Jib Crane or Wall Crane)-ส่วนมากเป็นเครนขนาดเล็ก ความสามารถในการยกไม่เกิน 10 ตัน ที่พบเห็นส่วนมากจะถูกติดตั้งคันบูมไว้กับโครงสร้างหลักของอาคาร หรือยืนเสาคอลัมน์ขึ้นมาเพื่อติดตั้งคันบูม และคันบูมสวิงใช้งานได้ในรัศมีมุมกวาดครึ่งวงกลมหรือ 180 องศา 
 
 
ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com 
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม วิธีตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สี่ วิธีลดภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า การทำแผนขนย้าย Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 225 คน
 สถิติเมื่อวาน 223 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5702 คน
45960 คน
435393 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong