Sangtakieng.com

หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา
ต้องการทราบ Course Outlines คลิ๊กชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษขวามือ 

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail : sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง หนึ่งวัน : Working at Heights
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง สองวันWorking at Heights
 • ผู้ใช้นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หนึ่งวัน : Safe Access and Working Scaffolds
 • ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจ ผู้ใช้และผู้กำกับดูแลงานนั่งร้าน สองวัน : Scaffolding Erector, Inspector, Workers and Scaffolding Supervisor
 • ผู้บังคับรถกระเช้า หนึ่งวัน : ฺBoomlift. MEWP Operator

 • ผู้บังคับกระเช้ากอนโดลาและความปลอดภัยงานผนังสูง หนึ่งวัน : Gondola Operator
 • งานเชือกโรยตัวและความปลอดภัยงานบนผนังอาคารสูง หนึ่งวัน : Safe Working on Wall and Rope Access Safety
 • ความปลอดภัยงานติดตั้งและซ่อมบำรุงกระเช้ากอนโดลา หนึ่งวัน : Gondola Erections and Maintenance Safety
 • ความปลอดภัยงานติดตั้งและซ่อมบำรุงกระเช้ากอนโดลา สองวัน อลงข้อมูล กำลังดำเนินการ
 • ความปลอดภัยการทำงานบนหลังคา หนึ่งวัน : Access. Working on Roof Safety

 • ความปลอดภัยการทำงานบนหลังคา สองวัน : อลงข้อมูล กำลังดำเนินการ
 • การขออนุญาตทำงาน Permit to Work สองวัน : Permit to Work
 • การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ หนึ่งวัน : Lockout Tagout Safety
 • การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ สองวัน : Lockout Tagout Safety
 • ความปลอดภัยงานความร้อน ประกายไฟ หนึ่งวัน : Hot Work Safety

 • ผู้เฝ้าระวังไฟ หนึ่งวัน : Fire Watch Man
 • ความปลอดภัยงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซ หนึ่งวัน Oxy-Acetylene Gas Cutting and Welding Safety
 • JSA /JHA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายงานปฏิบัติการ หนึ่งวัน : JSA /JHA-Job Hazards Analysis 
 • การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา หนึ่งวัน : Contractors Supervision and Management
 • การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา สองวันContractors Supervision and Management

 • ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง หนึ่งวัน : Maintenance Safety
 • ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง สองวัน :
 • ความปลอดภัยงานคลังสินค้า หนึ่งวัน : Warehouse Safety
 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ตามกฎหมาย) : Overhead Crane Operator
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงฯ (ตามกฎหมาย) : Overhead Crane Operations-All Related Persons

 • อบรมทบทวน-ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นฯ สามชั่วโมง (อบรมต่อ Certificate) : Overhead Crane Refresher Training
 • ผู้บังคับโฟร์ค-ลิฟท์ หนึ่งวัน : Forklift Operator. Forklift Operation Safety
 • พฤติกรรมการใช้โฟร์ค-ลิฟท์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ หนึ่งวัน Defensive Operation Safety with The Lifttruck
 • อบรมทบทวน-ผู้บังคับโฟร์คลิฟท์ สามชั่วโมง (อบรมต่อ Certificate) : Forklift Refresher Training
 • วิทยากรฝึกอบรม ผู้บังคับและความปลอดภัยโฟร์ค-ลิฟท์ สามวัน : Forklift Operations, Train the Trainer

 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สี่วันต่อเนื่อง (ตามกฎหมาย) : Safe Access and Working Confined Spaces
 • อบรมทบทวน-ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สามชั่วโมง (อบรมต่อ Certificate ตามกฎหมาย) : Confined Space Refresher Training
 • วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หนึ่งวัน : Electrical Safety
 • เทคนิคสัมภาษณ์ สืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุแบบหวังผลสำเร็จ หนึ่งวัน : Effective of Safety Investigation
 • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หนึ่งวัน : Safety Auditor

 • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ สองวัน : Safety Auditor
 • พฤติกรรมและจิตสำนึกความปลอดภัยในที่ทำงาน หนึ่งวัน : Awareness of Safety in Workplace and BBS
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) หนึ่งวัน : Employees and New Comers Induction 
 • ผู้ฝึกสอน-ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ สามวันSafety Induction, Trainer the Trainer
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สามวัน : Safety Instructor, Train the Trainer
 • การจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หนึ่งวัน : Professional Training Organizer

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 
หลักสูตรโปรโมทไตรมาสแรก 2567 : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 185 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3614 คน
36937 คน
918989 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong