Sangtakieng.com

ฝึกอบรมและสัมมนา กลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย
Course Outlines : ต้องการทราบ Course Outlines กรุณาคลิ๊กชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษขวามือครับ 

 • การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ หลักสูตรหนึ่งวัน Lockout Tagout Safety
 • การตัดแยกระบบและการขออนุญาตเข้าทำงาน หลักสูตรสองวัน Lockout Tagout Safety and Permit to Work
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง หลักสูตรหนึ่งวัน : Working at Heights
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง หลักสูตรสองวัน Working at Heights
 • รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย : MEWP Operations Safety


 • ผู้ตรวจนั่งร้าน หลักสูตรหนึ่งวัน Scaffolding Inspector 
 • ผู้ตรวจนั่งร้าน หลักสูตรสองวัน Scaffolding Inspector 
 • ผู้ใช้นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หลักสูตรหนึ่งวัน : Safe Access and Working Scaffolds 
 • ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจนั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หลักสูตรสองวัน : Scaffolding Erector and Inspector
 • งานปฏิบัติการผนังสูงและงานเชือกโรยตัว (สไปเดอร์แมน) : Safe Access on Wall and Gondola Operations 

 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ : Overhead and Stationary Crane Operator
 • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น : Crane Rigger and Crane Supervisor
 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น : Mobile Crane and Tower Crane Operator   
 • การใช้โฟร์ค-ลิฟท์อย่างปลอดภัย : Forklift Operations Safety
 • พฤติกรรมการใช้โฟร์ค-ลิฟท์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ : Defensive Operation Safety with The Lifttruck

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ สืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุแบบหวังผลสำเร็จ : Effective of Safety Investigation
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรหนึ่งวัน : Safety Audits Technique
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรสองวัน : Safety Audits Technique
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พศ.๒๕๕๔) : Employees and New Comers Induction
 • JHA การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมอุบัติเหตุในงานปฏิบัติการ : Job Hazards Analysis

 • JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : Job Safety Analysis 
 • การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงสำหรับงานปฏิบัติการ หลักสูตรสองวัน : Risk Assessment and Management
 • การบริหารจัดการ การบริหารจัดการและการกำกับดูแลผู้รับเหมา หลักสูตรหนึ่งวัน : Contractors Supervision and Management 
 • การบริหารจัดการ การบริหารจัดการและการกำกับดูแลผู้รับเหมา หลักสูตรสองวัน Contractors Supervision and Management

งานสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม : บรรยายแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 84 คน
 สถิติเมื่อวาน 90 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2313 คน
48776 คน
317493 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong