Sangtakieng.com

 
 
 
course outlines : constructions line supervisor
 
การกำกับดูแลงานก่อสร้างสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตการปฏิบัติหรือเรียนรู้ภาคสนาม 6:30 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบังคับบัญชางานก่อสร้าง
 
 • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบห้าด้าน เพื่อกำกับดูแลงานก่อสร้าง 
 1. PPEC Supervision : กำกับดูแลด้านความปลอดภัยบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชน
 2. Output Supervision : กำกับดูแลปริมาณงานต่อระยะเวลา
 3. Quality Supervision : กำกับดูแลคุณภาพงานตามข้อกำหนดของโครงการ
 4. Cost Supervision : กำกับดูแลค่าใช้จ่ายสูญเปล่า
 5. Man Power Supervision : กำกับดูแลพฤติกรรมการทำงานของคน 
 • วิธีกำกับดูแลการทำงานของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง สำหรับผู้รับเหมาประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองและประเภทที่สาม
 • การสั่งงาน การสอนงาน การติดตามความคืบหน้าของงาน

องค์ประกอบที่พนักงานบังคับบัญชา ต้องกำกับดูแลตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 • ระบบเอกสารสนับสนุนการทำงาน System Compliance : การขออนุญาตทำงานและกฎระเบียบของไซด์งานที่เกี่ยวข้อง
 • ความพร้อมคนทำงาน Fit to work and Qualified
 • อุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ เครื่องมือและเครื่องจักรซึ่งนำมาใช้ในเขตก่อสร้าง Material, Tools and Equipment   
  วิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน Area Attributions 

วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายก่อสร้าง การกำกับดูแลลักษณะงานที่มีลักษณะจำเพาะและเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับงานขนย้ายหนัก 
 
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • การกับกับดูแลงานที่เป็นลักษณะจำเพาะ การทำงานบนที่สูง งานที่อับอากาศ งานขนย้ายหนักด้วยเครนและงานเชื่อมไฟฟ้าหรืออื่นใดตามกระบวนการทำงานของโครงการ 
 1. การทำงานในพื้นที่ต่างระดับและการทำงานบนที่สูง
 2. ปฏิบัติการที่อับอากาศ หลุมและบ่อปากเปิด
 3. งานขนย้ายหนักด้วยเครน แผนขนย้าย อุปกรณ์ช่วยยก
 4. งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมก๊าซ งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ 

 
กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 116 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3891 คน
38964 คน
865040 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong