Sangtakieng.com

contractors supervision and management
การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา หนึ่งวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ ดูวิดีโอหรือเรียนรู้ภาคสนาม 
 
ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับผู้รับเหมา

 
 • การคิดเชิงระบบ system approaching สำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา
 • กระบวนการทำงานโดยใช้ผู้รับเหมา
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับเหมา ประเภทและลักษณะงานของผู้รับเหมา
 • องค์ประกอบที่ต้องกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่พร้อมปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
 
 • หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของผู้รับเหมา ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 • วิธีบริหารจัดการ การกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยทางตรงและทางอ้อม
 • การกำกับดูแลระบบปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักร ฯลฯ และเทคนิคปิดกั้นควบคุมพื้นที่อันตราย

การสื่อสารและวิธีกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยตรวจติดตามความปลอดภัยและการให้รายงานผลปฏิบัติงานจากภาคสนาม 
 
 • วิธีสื่อสารและประเภทของการตรวจความปลอดภัย
 • การวางแผน การเตรียมการ เทคนิคตรวจติดตามความปลอดภัย
 • การรายงานผลจากภาคสนาม วิธีจัดการข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพงานปฏิบัติการ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการและกำกับดูแลผู้รับเหมา

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 61 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2456 คน
31486 คน
913538 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong