Sangtakieng.com

contractor supervision and management
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลผู้รับเหมา สองวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ ดูวิดีโอหรือเรียนรู้ภาคสนาม 
 
ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

ฝึกอบรมวันแรก

ความเข้าใจทั่วไปสำหรับงานปฏิบัติการของผู้รับเหมา

 
 • การคิดเชิงระบบ system approaching สำหรับกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา
 • กระบวนการทำงานของผู้รับเหมา
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับเหมา ประเภทและลักษณะงานของผู้รับเหมา
 • องค์ประกอบที่ต้องกำกับดูแลด้านความปลอดภัย 

คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่พร้อมปฏิบัติงาน วิธีกำกับดูและบริหารจัดการ
 
 • หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของผู้รับเหมา ให้เหมาะกับลักษณะงาน
 • วิธีบริหารจัดการ การกำกับดูแลผู้รับเหมาทางตรงและทางอ้อม
 • การกำกับดูแลระบบปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน กำกับดูแลวัสดุติดไฟได้ เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักร ฯลฯ และเทคนิคควบคุมพื้นที่อันตราย

การสื่อสาร วิธีกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยใช้วิธีตรวจติดตามความปลอดภัยและให้รายงานผลปฏิบัติงานจากภาคสนาม
 
 • ประเภทของการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย
 • การวางแผน การเตรียมการและเทคนิคตรวจติดตามความปลอดภัย
 • การรายงานผลภาคสนาม การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อควบคุมอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ฝึกอบรม วันที่สอง

วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย การกำกับดูแลลักษณะงานที่มีลักษณะจำเพาะและเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับงานขนย้ายหนัก

 
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • การกับกับดูแลงานที่เป็นลักษณะจำเพาะ การทำงานบนที่สูง งานที่อับอากาศ งานขนย้ายหนักด้วยเครนและงานเชื่อมไฟฟ้าหรืออื่นใดตามกระบวนการทำงานของลูกค้า 
 1. การทำงานในพื้นที่ต่างระดับและการทำงานบนที่สูง
 2. ปฏิบัติการที่อับอากาศ หลุมและบ่อปากเปิด
 3. งานขนย้ายหนักด้วยเครน แผนขนย้าย อุปกรณ์ช่วยยก
 4. งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมก๊าซ งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ  
เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม & ฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 189 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3618 คน
36941 คน
918993 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong