Sangtakieng.com

 

 
course outlines : contractor supervision and management
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลผู้รับเหมา หลักสูตรสองวัน
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
 

ฝึกอบรมวันแรก
 

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับผู้รับเหมา

 
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับเหมา ประเภทและลักษณะงานของผู้รับเหมา
 • องค์ประกอบที่ต้องกำกับดูแลด้านความปลอดภัย
 • คุณสมบัติของผู้รับเหมาและพื้นฐานการบริหารจัดการใช้คนให้ตรงกับงาน

การกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยใช้วิธีขออนุญาตเข้าทำงาน
 
 • ระบบขออนุญาตเข้าทำงานแบบ ๗ ขั้นตอนเปิดงานและ ๓ ขั้นตอนปิดงาน
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • อันตรายในกระบวนการทำงาน วิธีควบคุมอุบัติเหตุเป็นลำดับขั้น
 • วิธีตรวจสอบเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน เพื่อควบคุมอุบัติเหตุแบบหวังผล
 • การจบเลิกทำงานประจำวัน การปิดงานสามรูปแบบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีใช้กฎหมายกำกับดูแลผู้รับเหมา
 
 • ความเข้าใจทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายระดับกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปฏิบัติการ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการใช้กฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้รับเหมา

ฝึกอบรม วันที่สอง
 

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน

 
 • อุปกรณ์ใช้งาน สัญลักษณ์ความปลอดภัยสำหรับการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ 
 • เทคนิค วิธีการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานหรือควบคุมเขตอันตรายแบบ abbi

การกำกับดูแลผู้รับเหมาสำหรับงานที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

 
 • งานปฏิบัติการบนที่สูงและงานปฏิบัติการพื้นที่ต่างระดับ
 • การใช้รถกระเช้า
 • การใช้นั่งร้าน
 • ความปลอดภัยในงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซ งานความร้อน งานที่มีประกายไฟ
 • ความปลอดภัยในงานขนย้ายด้วยเครน การใช้อุปกรณ์ช่วยยก (โซ่ สลิง บีมยก อุปกรณ์ข้อต่อ ฯลฯ) และวิธีทำแผนขนย้ายในงานเครน

การอบรม การสื่อสารกับผู้รับเหมาก่อนเริ่มงาน
 
 • การนำของเข้า-ออก บุคคลเข้า-ออก การแต่งกายและการแขวนป้ายชื่อแสดงตนเมื่ออยู่ในเขตบริษัท
 • การจราจรภายในบริษัท เส้นทางเดินรถ เส้นทางเดินเท้า
 • พฤติกรรมพึงปฏิบัติและพฤติกรรมต้องห้ามในที่ทำงาน

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั่วไป การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและการปฏิบัติตามสัญลักษณืความปลอดภัยในที่ทำงาน

การทิ้งขยะ การแยกขยะและกากของเสียอันตราย

พื้นที่ควบคุมแหล่งกำเนิดตวามร้อน ประกายไฟ พื้นที่สูบบุหรี่


 • วิธีปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ฉุกเฉินและวิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล

ทดสอบและประเมินผลหลักสูตรหลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 234 คน
 สถิติเมื่อวาน 271 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2895 คน
107422 คน
608766 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong