Sangtakieng.com

lockout tagout safety
การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ หนึ่งวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม
 
ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

 

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 
 • สี่รูปแบบงานปฏิบัติการกับเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ทำไมต้องตัดแยกพลังงาน พลังงานที่ต้องตัดแยกและหลักการตัดแยกพลังงาน
 • อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน กุญแจสี อุปกรณ์ช่วยล็อค อุปกรณ์ส่วนควบของกุณแจสี ป้ายทะเบียนแท๊ก และอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • Tagout ประเภทและการใช้งานป้ายทะเบียนแท๊ก 

การปิดกั้นพลังงาน การล็อค-เอาท์ควบคุมอุบัติเหตุก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 
 • วิธีปิดกั้นควบคุมเขตอันตรายหรือพื้นที่ปฏิบัติงานแบบ abbi
 • กระบวนการ วิธีจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงานและตัดแยกระบบ (equipment lock-out list)
 • สามขั้นตอนสำหรับการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • lockout-tagout, hierarchy of control วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้น

การใช้ระบบ Lockout-Tagout ร่วมกับการขออนุญาตเข้าทำงาน
 
 • การใช้ระบบ lockout-tagout ร่วมกับการขออนุญาตทำงาน
 • ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับปฏิบัติการงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • การขออนุญาตเลิกงาน จบการทำงาน
 • สาธิตการตัดแยกพลังงาน การทำ lockout-tagout และการจบเลิกการทำงาน

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 77 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2472 คน
31502 คน
913554 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong