Sangtakieng.com

Course Outlines
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)

บรรยาย สาธิตปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติหรือเวิร์คช๊อฟ : ระยะเวลาฝึกอบรม 6:30 ชั่วโมง (หรือหนึ่งวัน)

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับการชี้บ่งฯ และระบุอันตรายในงานปฏิบัติการ

 • การชี้บ่งอันตรายและระบุอันตรายในงานปฏิบัติการ
 • วิธีชี้บ่งอันตรายทั่วๆ ไป, การเลือกวิธีการชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการทำงาน
 • JSA-Job Safety Analysis แนวคิดการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและเจ็ดขั้นตอนของการทำ JSA

เทคนิคการจัดทำ JSA-Job Safety Analysis
 • หลักเกณฑ์ วิธีการสำหรับการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน
 • การทำสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือหรือเครื่องมือกล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • หลักเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์อันตรายในงาน และสามองค์ประกอบหลักของเทคนิค JSA 

มาตรการควบคุมอันตราย

 • การควบคุมอันตราย โดยเลือกวิธีควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้น, การควบคุมอันตรายโดยวิธีตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • เทคนิคการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ แบบคิดวิเคราะห์ถึงอันตรายหกด้าน above-below-behind-and inside
 • หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอันตรายทางด้านวิศวกรรม (engineering a solution) และหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการ (administrative control)

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับ JSA และการประเมินประสิทธิภาพ ทบทวนแก้ไขเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 • เครื่องมืออื่นที่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • เอกสารคู่มือคำแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพและทบทวนแก้ไขเอกสารฯ

ทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2166 คน
48629 คน
317346 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong