Sangtakieng.com
 
Course Outlines

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ สืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุแบบหวังผลสำเร็จ

Effective of Safety Investigation

ปรับฐานความเข้าใจ สำหรับผู้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ

 • อุบัติเหตุเกิดได้อย่างไร ทบทวนการเกิดอุบัติเหตุ
 • สามองค์ประกอบความปลอดภัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมให้เกิดอุบัติเหตุ
 • ห้าเรื่องขั้นพื้นฐานที่ทีมสัมภาษณ์ ทีมสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอันดับต้น

ขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการสืบค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

 • ขั้นตอนการทำงานหลังจากเกิดเหตุในที่ทำงาน
 • ผังก้างปลาและเทคนิคใช้ผังก้างปลาสำหรับการสืบค้น หาสาเหตุของอุบัติเหตุ
 • ข้อมูลที่ต้องบันทึกสำหรับการสัมภาษณ์ สืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุ
 • มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำของอุบัติเหตุ
 • เวิร์คช๊อฟ ฝึกบันทึกอุบัติเหตุ

ภาคผนวก วิธีสื่อสารและการตรวจติดตามความปลอดภัยเพื่อป้องกันวังวนการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

 • วิธีสื่อสารความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานเรียนรู้อุบัติเหตุ
 • ช่องทางสื่อสารความปลอดภัยภายในองค์กร
 • การตรวจติดตามความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดซ้ำ
 • Fault Tree Analysis และการวิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้ FTA

ทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2180 คน
48643 คน
317360 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong