Sangtakieng.com
 
electrical safety
วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม หนึ่งวัน 
 
ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222  
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

กระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอันตรายงานไฟฟ้า 
 • สถานีไฟฟ้าย่อยและกระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB main distribution board, ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย DB main distribution board และตู้ควบคุมวงจรมอเตอร์ขับ MCCB motor control center board
 • ทำงานไฟฟ้ามีอันตรายอะไรบ้าง
 • ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อคน
 • ระบบสายดิน ทำไมต้องมีสายดินและวิธีติดตั้งสายดิน
 • สาเหตุอุบัติเหตุ องค์ประกอบความรุนแรงอุบัติเหตุ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดพื้นฐานและชนิดพิเศษเฉพาะงานของช่างไฟฟ้า

ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือกลไฟฟ้า พลั๊กต่อพ่วง มาตรการควบคุมอุบัติเหตุและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากงานไฟฟ้า 
 • หลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เทคนิคการตรวจสภาพและการแสดงแท๊กของเครื่องมือกลไฟฟ้า
 • ข้อกำหนด เทคนิคการตรวจสภาพและการแสดงแท๊กของพลั๊กต่อพ่วง
 • สี่หลักคิด สี่องค์ประกอบความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับไฟฟ้า
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของไทยที่เคยใช้และยังมีผลบังคับใช้
 • แผนฉุกเฉินแผนช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล การทำ CPR เพื่อช่วยเหลือในกรณีหัวใจของผู้ประสบเหตุหยุดเต้น

การตัดแยกพลังงานไฟฟ้าและล็อค-เอาท์ระบบ 
 • รูปแบบของงานปฏิบัติการอุตสาหกรรม full energy isolation and lockout, controlled access, restricted access and working on live equipment
 • อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน อุปกรณ์ช่วยล็อคและป้ายทะเบียนแท๊ก
 • เครื่องจักร เครื่องมือกลที่ต้องตัดแยกพลังงาน วิธีจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงาน วิธีตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • สาธิตการตัดแยกพลังงานและวิธีล็อคเอาท์ระบบ

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 152 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3581 คน
36904 คน
918956 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong