Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines : Lockout Tagout Safety
การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ หลักสูตรสองวัน
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม เวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
 

บรรยาย สาธิต ดูวีดีโอ เวิร์คช๊อฟหรือฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม : ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน

การตัดแยกพลังงานและการล๊อค-เอาท์ระบบ Energy Isolation and Lockout
 
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 • ระดับปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน เครื่องมือกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม  
 • อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน กุญแจสี อุปกรณ์ส่วนควบของกุญแจสีและอุปกรณ์ช่วยล๊อค
 • กระบวนการคิด วิธีจัดทำใบรายการตัดแยกระบบ (isolation and lockout list)
 • ป้ายทะเบียนแท๊กเตือน แท๊กอันตรายและป้ายทะเบียนแท๊กประเภทอื่นๆ
 • วิธีตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้น อุปกรณ์ปลอดปล่อยพลังงานและการล็อค-เอาท์ระบบ (equipment isolators)
 • เวิร์คช๊อฟ-ดูวิดีโอเกียวกับป้ายทะเบียน การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 

การใช้ระบบตัดแยกพลังงาน ล็อค-เอาท์ระบบร่วมกับงานฝ่ายผลิต
 • การ์ดป้องกันอันตรายเครื่องจักร แบบของการ์ดป้องกันอันตรายเครื่องจักร
 • อุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนควบระบบ interlock guard
 • วิธีกำหนดหัวข้องานที่อนุญาตให้ปฎิบัติในเขต interlock guard, แท๊กอนุญาตบุคคลฯ และขั้นตอนปฏิบัติ lockout-tagout
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติเมื่อทำงานกับเครื่องจักรโรงงานระบบ interlock guard
 

การใช้ระบบตัดแยกพลังงาน ล็อค-เอาท์ระบบร่วมกับลักษณะงานซ่อมบำรุง
 
 • เอกสารตัดแยกพลังงาน เอกสารสนับสนุนการขออนุญาตเข้าทำงาน เทคนิค checklist และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • hierarchy of control วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้นและวิธีควบคุมอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงาน ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
 • lockout-tagout, วิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการและวิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรม  
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ในงานตัดแยกระบบและผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูวีดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตัดแยกระบบ การขออนุญาตเข้าทำงานและทำเวิร์คช๊อฟจากกรณีศึกษา
 

ขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน ขั้นตอนการขออนุญาตเลิกจบการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
 
 • วิธีจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เอกสารขออนุญาตทำงาน 
 • ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับปฏิบัติการงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง แบบเจ็ดบวกสาม
 • สามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตเลิกจบการทำงาน
 • วิธีปิดงานแบบปกติ วิธีปิดงานแบบส่งกะและวิธีปิดงานแบบงานค้าง
 • ดูวีดีโอเรื่องการขออนุญาตทำงาน (permit to work safety)
 • และสาธิตหรือปฏิบัติการ การขออนุญาตทำงานและการขอนุญาตจบการทำงาน
 • วิศวกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศ
 

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริงภาคสนาม
 
 • ทำสำรวจภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงาน-ล็อคเอาท์ระบบและเอกสารขออนุญาตทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • ฝึกปฏิบัติ จัดทำเอกสารแนบใบขออนุญาตทำงานและการขออนุญาตทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ขออนุญาตทำงาน ขออนุญาตเลิกจบการทำงานแบบเจ็ดบวกสาม ขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบปกติ แบบส่งกะและการขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบงานค้าง
 • สรุปการฝึกภาคสนาม
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3796 คน
38869 คน
864945 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong