Sangtakieng.com

Course Outlines : Lockout Tagout and Permit to Work
การตัดแยกระบบและขออนุญาตเข้าทำงาน หลักสูตรสองวัน
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม เวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน

ติดต่องานฝึกอบรม : รณรงค์ แสงตะเกียง E-mail sangtakieng@gmail.com Mobile 093 7719222
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

บรรยาย สาธิต ดูวีดีโอ เวิร์คช๊อฟหรือฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม : ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน

การตัดแยกพลังงานและการล๊อค-เอาท์ระบบ Energy Isolation and Lockout
 
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 • ป้ายทะเบียนแท๊ก ป้ายความปลอดภัย อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน กุญแจสี อุปกรณ์ส่วนควบของกุญแจสีและอุปกรณ์ช่วยล๊อค
 • กระบวนการคิด วิธีจัดทำใบรายการตัดแยกระบบ (isolation and lockout list)
 • การใช้ป้ายทะเบียนแท๊ก ประเภทเตือน ประเภทอันตรายและป้ายทะเบียนแท๊กประเภทอื่นๆ
 • วิธีตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้น อุปกรณ์ปลอดปล่อยพลังงานและการล็อค-เอาท์ระบบ (equipment isolators)
 • เวิร์คช๊อฟ-ดูวิดีโอเกียวกับป้ายทะเบียน การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ


การใช้ระบบตัดแยกพลังงาน ล็อค-เอาท์ระบบร่วมกับการขออนุญาตเข้าทำงาน
 
 • ลักษณะและระดับปฏิบัติการกับเครื่องมือกล เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • เอกสารตัดแยกพลังงาน เอกสารสนับสนุนการขออนุญาตเข้าทำงาน เทคนิค checklist และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • hierarchy of control วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้นและวิธีควบคุมอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงาน ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
 • lockout-tagout, วิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการและวิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรม  
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ในงานตัดแยกระบบและผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูวีดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตัดแยกระบบ การขออนุญาตเข้าทำงานและทำเวิร์คช๊อฟจากกรณีศึกษา

ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงาน ขั้นตอนการขออนุญาตเลิกจบการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
 
 • วิธีจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน 
 • ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงานสำหรับปฏิบัติการงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง แบบเจ็ดบวกสาม
 • สามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตเลิกจบการทำงาน
 • วิธีปิดงานแบบปกติ วิธีปิดงานแบบส่งกะและวิธีปิดงานแบบงานค้าง
 • ดูวีดีโอเรื่องการขออนุญาตเข้าทำงาน (permit to work safety)
 • และสาธิตหรือปฏิบัติการ การขออนุญาตเข้าทำงานและการขอนุญาตเลิก-จบการทำงาน
 • วิศวกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศ

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริงภาคสนาม
 
 • ทำสำรวจภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงาน-ล็อคเอาท์ระบบและเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • ฝึกปฏิบัติ จัดทำเอกสารแนบใบขออนุญาตเข้าทำงานและการขออนุญาตเข้าทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ขออนุญาตเข้าทำงาน ขออนุญาตเลิกจบการทำงานแบบเจ็ดบวกสาม ขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบปกติ แบบส่งกะและการขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบงานค้าง
 • สรุปการฝึกภาคสนาม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 34 คน
 สถิติเมื่อวาน 197 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4307 คน
13345 คน
332641 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong