Sangtakieng.com

lockout tagout safety
การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ สองวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟและเรียนรู้ภาคสนาม

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

การตัดแยกพลังงานและการล๊อค-เอาท์ระบบ Energy Isolation and Lockout
 
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 • ระดับปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน เครื่องมือกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม  
 • อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ กุญแจสี อุปกรณ์ส่วนควบของกุญแจสีและอุปกรณ์ช่วยล๊อค
 • กระบวนการคิด วิธีจัดทำใบรายการตัดแยกระบบ isolation and lockout list
 • ป้ายทะเบียนแท๊กเตือน แท๊กอันตรายและป้ายทะเบียนแท๊กประเภทอื่นๆ
 • วิธีตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้น อุปกรณ์ปลอดปล่อยพลังงานและการล็อค-เอาท์ระบบ equipment isolators
 • เวิร์คช๊อฟ-ดูวิดีโอเกียวกับป้ายแท๊ก การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ

การใช้ระบบตัดแยกพลังงาน ล็อค-เอาท์ระบบร่วมกับงานฝ่ายผลิต
 
 • การ์ดป้องกันอันตรายเครื่องจักร แบบของการ์ดป้องกันอันตรายเครื่องจักร
 • อุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนควบระบบ interlock guard
 • วิธีกำหนดหัวข้องานที่อนุญาตให้ปฎิบัติในเขต interlock guard, แท๊กอนุญาตบุคคลฯ และขั้นตอนปฏิบัติ lockout-tagout
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติเมื่อทำงานกับเครื่องจักรโรงงานระบบ interlock guard

การใช้ระบบตัดแยกพลังงาน ล็อค-เอาท์ระบบลักษณะงานซ่อมบำรุง
 
 • เอกสารตัดแยกพลังงาน เอกสารสนับสนุนการขออนุญาตเข้าทำงาน เทคนิค checklist และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • hierarchy of control วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้นและวิธีควบคุมอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงาน ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
 • lockout-tagout, วิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการและวิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรม  
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ในงานตัดแยกระบบและผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูวีดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตัดแยกระบบ การขออนุญาตเข้าทำงานและทำเวิร์คช๊อฟจากกรณีศึกษา

ขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน ขออนุญาตเลิกจบการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
 
 • วิธีจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เอกสารขออนุญาตทำงาน 
 • ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับปฏิบัติการงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง แบบเจ็ดบวกสาม
 • สามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตเลิกจบการทำงาน
 • วิธีปิดงานแบบปกติ วิธีปิดงานแบบส่งกะและวิธีปิดงานแบบงานค้าง
 • ดูวีดีโอเรื่องการขออนุญาตทำงาน permit to work safety
 • และสาธิตหรือปฏิบัติการ การขออนุญาตทำงานและการขอนุญาตจบการทำงาน
 • วิศวกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริงภาคสนาม
 
 • ทำสำรวจภาคสนาม การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงาน-ล็อคเอาท์ระบบและเอกสารขออนุญาตทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • ฝึกปฏิบัติ จัดทำเอกสารแนบใบขออนุญาตทำงานและการขออนุญาตทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ ขออนุญาตทำงาน ขออนุญาตเลิกจบการทำงานแบบเจ็ดบวกสาม ขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบปกติ แบบส่งกะและการขออนุญาตจบเลิกการทำงานแบบงานค้าง
 • สรุปการฝึกภาคสนาม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 158 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3587 คน
36910 คน
918962 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong