Sangtakieng.com

 

 
Course Outline
เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร ๒ วัน : Safety Audits Technique
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ เรียนรู้ภาคสนามหรือปฏิบัติจริง เวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน
 
ติดต่องานฝึกอบรม : รณรงค์ แสงตะเกียง E-mail sangtakieng@gmail.com Mobile 093 7719222 
Face Book : รณรงค์ แสงตะเกียง 


ฝึกอบรมวันแรก
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบความปลอดภัยในโรงงานหรือในสถานประกอบกิจการ
 • ทบทวนทฤษฏีการสูญเสียของ แฟรงค์ อี.เบิร์ด (Frank E.Bird)
 • อุบัติเหตุ ปิรามิดอุบัติเหตุและระดับความสูญเสียหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • องค์ประกอบความปลอดภัยในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบกิจการ

แผนการตรวจติดตาม การเตรียมการและเทคนิคการตรวจความปลอดภัย

 • ประเภทของการตรวจความปลอดภัย การวางแผนและการเตรียมการก่อนตรวจติดตามความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
 • การรายงานผล การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการตรวจความปลอดภัย

เวิร์คช๊อฟและฝึกปฏิบัติ

 • ศึกษาตัวอย่างเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย safety audit guidelines
 • ฝึกการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย safety audit guidelines
 • ฝึกปฏิบัติตรวจความปลอดภัยจริงในพื้นที่เป้าหมายที่วางแผนไว้

ฝึกอบรมวันที่สอง

ประเภทของการตรวจความปลอดภัย

 • System Audits  ตรวจติดตามเกี่ยวกับ ระบบเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • Compliance Audits ตรวจติดตามความสอดคล้องเกี่ยวกับเอกสารสนับสนุนฯ (ภายใน ภายนอก) กับวิธีปฏิบัติจริง
 • Critical Procedure Audits ตรวจติดตามระเบียบปฏิบัติซึ่งใช้สนับสนุนงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • Safe Act Observations (SAO) หรือ behavioral audits ตรวจติดตามพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • Focused Audits  ตรวจติดตามเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง
 • House Keeping Audits  ตรวจติดตามการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน

ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและฝึกปฏิบัติ
 • ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ๑-๒ ฉบับ
 • ฝึกการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย (safety audit guidelines) ลักษณะ compliance audit หรือ focus audit
 • ฝึกปฏิบัติตรวจติดตามจริงในพื้นที่เป้าหมายซึ่งวางแผนไว้

สรุปผลการตรวจความปลอดภัย : ตัวแทนกลุ่มย่อยรายงานการตรวจติดตาม สรุปถึงข้อดี ข้อจำกัดและสิ่งที่กลุ่มย่อยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 72 คน
 สถิติเมื่อวาน 592 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4438 คน
51716 คน
371012 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong