Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines : Safety Auditor & Safety Audit Technique
ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ : หลักสูตรสองวัน
 
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ เรียนรู้ภาคสนามหรือปฏิบัติจริง เวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง หรือเท่ากับสองวัน
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222  
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 


ฝึกอบรมวันแรก 0900-1615 Hrs
 
ความเข้าใจเบื้องแรกและองค์ประกอบความปลอดภัยในที่ทำงาน
 
 • การปรับใช้ทฤษฏีการสูญเสียของ แฟรงค์ อี.เบิร์ด (Frank E.Bird) กับการตรวจความปลอดภัย 
 • ภาวะนำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทียบกับปิรามิดอุบัติเหตุ
 • องค์ประกอบความปลอดภัยในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือในที่ทำงาน

ประเภทการตรวจความปลอดภัย การเตรียมการและการตรวจความปลอดภัย

ประเภทการตรวจความปลอดภัย 
 
 • System Audits ตรวจระบบเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • Compliance Audits ตรวจความสอดคลอ้งระหว่างสิ่งที่ปฏิบัติงานกับเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • Critical Procedure Audits ตรวจระเบียบปฏิบัติ งานเสี่ยงอันตรายสูง
 • Focused Audits ตรวจติดตามลักษณะพิเศษเฉพาะเรื่อง
 • Safe Act Observations (SAO) or Behavioral Audits ตรวจพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • House Keeping Audits ตรวจสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน
 
การเตรียมเอกสาร Audits Guildlines กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ
 
 • วิธีเตรียมเอกสารแนวทางตรวจความปลอดภัย Safety Audit Guildlines
 • กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ focused Audits  
 

ฝึกอบรมวันที่สอง 0900-1615 Hrs 
 

ประเภทการตรวจความปลอดภัย การเตรียมการและการตรวจความปลอดภัย (ต่อ) 

 
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยโดยตรวจเทียบความสอดคล้องกับกฎหมายหรือเอกสารฯ ของสถานประกอบกิจการ
 • กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ System Audits & Compliant Audits
 • เวิร์คช๊อฟ การเตรียมเอกสารแนวทางตรวจความปลอดภัย Safety Audit Guildlines 

แผนตรวจความปลอดภัย การสื่อสารและความสัมพันธ์เชิงระบบ
 
 • วิธีจัดทำแผนตรวจความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
 • ความสัมพันธ์เชิงระบบ การรายงานผล และการบริหารจัดการข้อมูลจากการตรวจความปลอดภัย

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 56 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3831 คน
38904 คน
864980 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong