Sangtakieng.com
Course Outlines
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
(ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พศ.๒๕๕๔)
Employee and New Comer Induction

ทดสอบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม

หมวดวิชาที่ ๑ :  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • แนะนำกระบวนการทำงานของลูกค้า (Overview : โดยตัวแทนของบริษัทลูกค้า ใช้เวลา ๔๕ นาที)
 • ความเข้าใจทั่วไป เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ทำไมต้องทำงาน คุณต้องการสิ่งใดจากการทำงาน
 • ในสถานที่ทำงานมีอันตรายอะไรบ้าง คุณรู้จักอันตรายในสถานที่ทำงานของคุณแล้วหรือยัง
 • ปิรามิดอุบัติเหตุและระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ ๒ : กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • อุบัติเหตุและแนวคิดเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พศ. ๒๕๔๑ และกฏหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พศ. ๒๕๕๔ และกฏหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

หมวดวิชาที่ ๓ : ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สัญญลักษณ์ความปลอดภัย
 • กฏหลักด้านความปลอดภัย (Cardinal Rules)
 • ลักษณะงานเสี่ยงอันตรายสูง ๗ ประเภท แนวปฏิบัติและพฤติกรรมพึงประสงค์ในสถานที่ทำงาน
 • อุปกรณ์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Equipment and Emergency Management)

การประเมินผล : ทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2164 คน
48627 คน
317344 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong