Sangtakieng.com

employees and new comer induction
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
(ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน

บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • อันตราย ในกระบวนการทำงาน อันตรายด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ เออร์กอนโอมิกส์และอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ปิรามิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
 • ทฤษฎีความสูญเสียของแฟรงค์ อี เบิร์ดและเจอร์เมน
 • วิธีปิดกั้นพื้นที่ทำงานหรือเขตอันตราย
 • อุบัติเหตุ วิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและเวิร์คช๊อฟ

ข้อบังคับความปลอดภัย แนวปฏิบัติและพฤติกรรมพึงประสงค์
 • กฎหลักด้านความปลอดภัย cardinal rules
 • แนวปฏิบัติ พฤติกรรมพึงประสงค์ในที่ทำงาน
 1. แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคคลเข้าเขตบริษัท
 2. การขนส่ง ขนย้าย เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ วัตถุดิบหรือสินค้าเข้าออกบริษัท
 3. วินัยใช้รถ ความเร็วรถในเขตไซด์งานหรือเขตบริษัท
 4. พื้นที่สูบบุหรี่ การทิ้งคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาด
 5. การมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
 6. แนวปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณไฟไหม้หรือสัญญาณอพยพ
 • วิธีปฏิบัติเมื่อรถบรรทุกโหลดขึ้นลงวัตถุดิบหรือสินค้าในเขตบริษัท 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 180 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3609 คน
36932 คน
918984 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong