Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines : Employee and New Comer Induction
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
(ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พศ.๒๕๕๔)

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

หมวดวิชาที่ ๑ :  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 • แนะนำกระบวนการทำงานของลูกค้า (Overview : โดยตัวแทนของบริษัทลูกค้า ใช้เวลา ๔๕ นาที)
 • ความเข้าใจทั่วไป เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ทำไมต้องทำงาน คุณต้องการสิ่งใดจากการทำงาน
 • ในสถานที่ทำงานมีอันตรายอะไรบ้าง คุณรู้จักอันตรายในสถานที่ทำงานของคุณแล้วหรือยัง
 • ปิรามิดอุบัติเหตุและระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ ๒ : กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 • อุบัติเหตุและแนวคิดเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พศ. ๒๕๔๑ และกฏหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พศ. ๒๕๕๔ และกฏหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

หมวดวิชาที่ ๓ : ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
 • ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สัญญลักษณ์ความปลอดภัย
 • กฏหลักด้านความปลอดภัย (Cardinal Rules)
 • ลักษณะงานเสี่ยงอันตรายสูง ๗ ประเภท แนวปฏิบัติและพฤติกรรมพึงประสงค์ในสถานที่ทำงาน
 • อุปกรณ์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Equipment and Emergency Management)

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 46 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3821 คน
38894 คน
864970 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong