Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines : Scaffolding Erector, Scaffolding Inspector and Safe Access Scaffolds
ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจนั่งร้าน ผู้ใช้นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน
บรรยาย เวิร์คช๊อฟและฝึกอบรมภาคสนาม ระยะเวลาสองวันหรือเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com  Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ฝึกอบรมวันแรก
 
ความเข้าใจเกี่ยวกับที่สูง นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน 
 
 • ที่สูง ความหมายของที่สูง เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ทำงานบนที่สูง
 • นั่งร้าน ประเภทของนั่งร้าน นั่งร้านท่อประกอบ นั่งร้านโครงสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบลิ่มล็อค
 • อันตรายที่อาจเกิดสำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอนและการใช้นั่งร้าน อันตรายโดยตรงและอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน

 
โครงสร้างนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและการติดตั้งนั่งร้าน 
 
 • ลักษณะโครงสร้างนั่งร้าน
 • การส่งถ่ายแรงสำหรับงานโครงสร้างนั่งร้าน
 • โหลดนั่งร้าน load combinations วิธีแบ่งโหลดนั่งร้าน
 • ความหมายของนั่งร้านระดับโหลดทั่วไป ระดับโหลดปานกลางงและนั่งร้านที่รับโหลดได้สูง
 • อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดงานติดตั้งนั่งร้าน
 • มาตรการควบคุมของตก
 • แผนขนย้าย วิธีขนย้ายอุปกรณ์นั่งร้าน สำหรับการติดตั้งนั่งร้านหลายชั้น

 
เทคนิคตรวจนั่งร้าน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
 
 • หกเงื่อนไขและสามองค์ประกอบที่ต้องตรวจ ก่อนอนุญาตใช้นั่งร้าน
 • วิธีตรวจละเอียดอุปกรณ์นั่งร้านและเงื่อนไขการยกเลิกใช้งานอุปกรณ์นั่งร้าน
 • เวิร์คช๊อฟภาคห้องเรียน สำหรับการตรวจอุปกรณ์นั่งร้าน ข้อกำหนดงานติดตั้งนั่งร้านและการปิดกั้นควบคุมพท้นที่ใช้นั่งร้าน
 • เทคนิคการตรวจนั่งร้านจากล่างขึ้นบน จากซ้ายไปขวาและการแขวนป้ายฯ อนุญาตใช้นั่งร้าน
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมวันที่สอง
 
องค์ประกอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย การกำกับดูแลความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้าน
 
 • เวิร์คช๊อฟกลุ่มย่อย การตรวจสภาพนั่งร้าน การใช้อุปกรณ์นั่งร้านและเกณฑ์ยอมรับงานติดตั้งนั่งร้าน
 • มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้าน
 • สี่องค์ประกอบวิศวกรรมความปลอดภัยและการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการทำงานนั่งร้าน
 • การกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์นั่งร้าน
 • การกำกับดูแลเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำงาน การกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน
 • การกำกับดูแลการปิดกั้นควบควบเขตอันตราย พื้นที่ซึ่งใช้นั่งร้าน

 
การวางแผนติดตั้งรื้อถอนนั่งร้านและเรียนรู้ภาคสนาม ปฏิบัติภาคสนาม
 
 • ภาคสนาม-การเตรียมอุปกรณ์นั่งร้าน
 • ภาคสนาม-การวางแผนติดตั้งรื้อถอนนั่งร้าน
 • ภาคสนาม-เรียนรู้โครงสร้างนั่งร้าน
 • ภาคสนาม-เรียนรู้ชนิดของอุปกรณ์นั่งร้าน การใช้อุปกรณ์นั่งร้านและเทคนิคตรวจนั่งร้านจากล่างขึ้นบน จากซ้ายไปขวา
 • ภาคสนาม-ข้อกำหนดงานติดตั้งนั่งร้าน ข้อกำหนดงานนั่งร้าน
 


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 97 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3872 คน
38945 คน
865021 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong