Sangtakieng.com

scaffolding erector, inspector, workers and safe access scaffolds
ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจ ผู้ใช้และผู้กำกับดูแลงานนั่งร้าน สองวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟและฝึกอบรมภาคสนาม

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com  Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฎี
 
การทำงานบนที่สูง นั่งร้านและการแบ่งกลุ่ม แบ่งประเภทนั่งร้าน นั่งร้านท่อประกอบมาตรฐาน BS EN 12811, BS EN 74, BS 2482 
 
 • อันตรายที่อาจเกิดสำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอนและการใช้นั่งร้าน อันตรายโดยตรงและอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การแบ่งประเภทนั่งร้าน ประเภทนั่งร้านท่อประกอบ มาตรฐาน BS EN 12811, BS EN 74, BS 2482 (2009)
 • โครงสร้างหลัก อุปกรณ์นั่งร้านและการส่งถ่ายโหลด
 • ระดับโหลดนั่งร้าน load combinations
 • การติดตั้งรื้อถอน อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดงานติดตั้ง

นั่งร้านโครงสำเร็จรูป นั่งร้านลิ่มล็อค Pre-Fabricate Scaffolds, Ring Lock Scaffolds
 
 • โครงสร้างหลักนั่งร้านและอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ประกอบ
 • ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะจำเพาะงานติดตั้ง
 • วิธีแปลงสภาพนั่งร้านโครงสำเร็จรูปโดยใช้ท่อและแคลมป์
 • การติดตั้งรื้อถอน นั่งร้านโครงสำเร็จรูป นั่งร้านลิ่มล็อค

เทคนิคตรวจนั่งร้าน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หกเงื่อนไข สามองค์ประกอบการตรวจนั่งร้านและตรวจสภาพพื้นที่
 • ใบตรวจนั่งร้าน เทคนิค checklist ช่วยตรวจนั่งร้าน
 • วิธีตรวจนั่งร้านและการแขวนป้ายแท็กอนุญาตใช้งาน

ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฎีและภาคสนาม
 
 1. ประเภทนั่งร้านที่ต้องออกแบบและอนุญาตใช้งานโดยวิศวกร
 2. ข้อระวัง ข้อปฏิบัติสำหรับงานนั่งร้านและมาตรการ วิธีควบคุมของตก
 3. การควบคุมอุบัติเหตุ การขออนุญาตทำงาน 
 • วิธีขนย้ายอุปกรณ์นั่งร้านขึ้นที่สูง สำหรับการติดตั้งนั่งร้านหลายชั้นและมาตรการควบคุมของตกจากที่สูง
 • องค์ประกอบความปลอดภัย อันตราย วิธีควบคุมอุบัติเหตุงานนั่งร้าน
 • การขออนุญาตทำงาน ขั้นตอนและแผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้านและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ติดตั้งรื้อถอนนั่งร้าน ผู้ตรวจ ผู้ใช้และผู้กำกับดูแลงานนั่งร้านในสถานประกอบกิจการ

ภาคสนาม ปฏิบัติภาคสนาม : สำหรับการฝึกอบรมระบบ ซูมออนไลน์ภาคสนามจะใช้วิธีเวิร์คช๊อฟและ Certificate ได้เพียงผู้ตรวจนั่งร้าน ผู้ใช้และผู้กำกับดูแลงานนั้งร้าน 
 
 • ภาคสนาม-เรียนรู้อุปกรณ์นั่งร้าน การวางแผนติดตั้งรื้อถอนนั่งร้าน
 • ภาคสนาม-เรียนรู้โครงสร้างนั่งร้าน ติดตั้งนั่งร้าน
 • ภาคสนาม-เทคนิคตรวจนั่งร้าน ตรวจอุปกรณ์ ตรวจการติดตั้งเทียบกับข้อกำหนดและตรวจการปิดกั้นควบคุมพื้นที่นั่งร้าน

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 206 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3635 คน
36958 คน
919010 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong