Sangtakieng.com

 
 
course outlines : oxy-acetylene gas cutting and welding safety
ความปลอดภัยงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซ
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222  
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 


ภาคทฤษฎีในห้องเรียน สี่ชั่วโมงครึ่ง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมตัดก๊าซ

 
 • ส่วนประกอบของเครื่องเชื่อมตัดก๊าซ
 • วิศวกรรมความปลอดภัยถังอะเซทีลีน ออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ท่อยางและชุดหัวเชื่อมตัด
 • พฤติกรรมการลอยตัวของก๊าซเมื่อรั่วไหลออกนอกระบบและคุณสมบัติของอะเซทีลีนและออกซิเจน

ความหนาแน่นเมื่อเทียบกับอากาศ

ค่าความเข้มข้นการติดไฟ การระเบิดและช่วงติดไฟ


ก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติและข้อห้ามทางวิศวกรรมความปลอดภัย ไม่ให้นำมาใช้ในงานเชื่อมตัดโลหะ
 
 • ความสัมพันธ์ของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจีในรูปแบบต่างๆ
 • เหตุผลทางวิศวกรรมความปลอดภัย ไม่ให้นำมาใช้ในงานเชื่อมตัดโลหะ
 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซและเวิร์คช๊อฟ

 

มาตรการความปลอดภัยและวิธีควบคุมอันตรายในงานเชื่อมตัดก๊าซ
 
 • การขนย้ายถังก๊าซ วิธีจัดเก็บ สัญลักษณ์ความปลอดภัยและการควบคุมพื้นที่จัดเก็บถังอะเซทีลีน ถังออกซิเจน
 • วิธีประกอบ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับการประกอบเครื่องเชื่อมตัดก๊าซ
 • วิธีตรวจสภาพและวิธีตรวจการรั่วของก๊าซและออกซิเจน
 • การเฝ้าระวังไฟเมื่อนำเครื่องเชื่อมตัดก๊าซไปใช้นอกพื้นที่เวิร์คช๊อฟ การเฝ้าระวังไฟระหว่างทำงานและหลังจากงานแล้วเสร็จ
 • ระดับความรุนแรงแผลไฟไหม้และวิธีช่วยเหลือผู้โดนไฟไหม้

เรียนรู้ภาคสนาม หนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 
 • การจัดพื้นที่สำหรับใช้เครื่องเชื่อมตัดก๊าซในเวิร์คช๊อฟและนอกเวิร์คช๊อฟ
 • การจัดเก็บถังก๊าซและถังออกซิเจน
 • วิธีตรวจสภาพความปลอดภัยถังอะเซทีลีน ออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ท่อยางและชุดหัวเชื่อมตัด ก่อนใช้งานประจำวัน   
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3803 คน
38876 คน
864952 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong