Sangtakieng.com

overhead crane operation-all related persons
ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
โครงสร้างหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นฯ 

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน

บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 

Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง


ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง
 
 • กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
notes หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมจากโครงสร้างที่กฎหมายกำหนด วันแรก 
 • หลักเกณฑ์และวิธีแบ่งประเภทของอุปกรณ์ช่วยยก
 • เงื่อนไขการนำอุปกรณ์ช่วยยกประเภทมาตรฐานและประเภทสร้างขึ้นตามความเหมาะสมใช้งาน (standard and non-standard lifting equipment) มาใช้ในสถานประกอบกิจการ
 • ตารางตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยกตามระยะเวลา (inspection interval)
ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 
 
 • การใช้สัญญาณมือ
 • การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
 • วิธีผูกมัดสิ่งของและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • ภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฏิบัติ
การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
notes หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมจากโครงสร้างที่กฎหมายกำหนด วันที่สอง
 • จุดศูนย์ถ่วง ภาวะรับโหลดแบบไดนามิกส์ของอุปกรณ์ช่วยยกและการยึดเกาะชิ้นงานแบบสมดุลโหลด
 • วิธีคำนวณการรับแรงของสลิงและโหลดชาร์ท

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับไปยังเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 188 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3617 คน
36940 คน
918992 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong