Sangtakieng.com
Crane Chaser and Lifting Equipment Operations
การโยงยึดวัสดุในงานเครนและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ช่วยยก
ฝึกอบรมโดยฟังบรรยาย สาธิต ทำแบบฝึก (workshop) หรือเรียนรู้ภาคสนาม 6:30 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน

ความเข้าใจเบื้องแรก introduction
 • ทบทวนวิชาตรีโกณมิติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างโหลด แรงกระทำและมุมแขวนโยงชิ้นงาน
 • แรงและการรับแรงของสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
 • ประเภทอุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมใช้งาน
การบริหารจัดการอุปกรณ์ช่วยยกในสถานประกอบการ
 • ระบบทะเบียน ระบบการยกเลิกใช้งานหลังจากอุปกรณ์ฯ หมดสภาพใช้งาน
 • แผนตรวจสอบตรวจสภาพ
 • การจัดเก็บ การดูแลรักษาสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
อุปกรณ์ช่วยยกและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 • สลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • การตรวจสอบตรวจสภาพ และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบตรวจสภาพ
 • บีมยก ถังหูหิ้วรับแรง
 • บันไดเจ็ดขั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้สลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
กฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
ทวนสอบประเมินผลหลักสูตรหลังการฝึกอบรม

   

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับไปยังเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 313 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3276 คน
40547 คน
309264 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong