Sangtakieng.com

overhead crane and stationary crane operator

ผู้บังคับปั่นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่

โครงสร้างหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นฯ 

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

 

ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง
 
 • กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
 
 • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ระบบสัญญาณเตือนและลิมิทสวิทซ์ (limit switch)
 • การใช้สัญญาณมือ
 • วิธีผูกมัดสิ่งของและยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 • ภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฎิบัติ 
การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 57 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2452 คน
31482 คน
913534 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong