Sangtakieng.com

Course Outline : MEWP Operations Safety
รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือปฏิบัติจริงภาคสนาม 6:30 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน

 

ติดต่องานฝึกอบรม : รณรงค์ แสงตะเกียง E-mail sangtakieng@gmail.com Mobile 093 7719222, 081 3402814
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงและความเข้าใจเกี่ยวกับรถกระเช้า
 • ความหมายของที่สูงและการใช้รถกระเช้าทำงานบนที่สูง
 • เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรและรถกระเช้าที่ใช้สำหรับทำงานบนที่สูง
 • อันตรายในการทำงาน การควบคุมอุบัติเหตุ

รถกระเช้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบนที่สูง

 • ประเภทของรถกระเช้า รถกระเช้าแบบขากรรไกร รถกระเช้าแบบเสากระโดงและรถกระเช้าแบบบูมลิฟท์ 
 • ความพร้อมใช้งาน การตรวจสภาพก่อนใช้งาน การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและการรักษาสภาพรถกระเช้า
 • ห้าองค์ประกอบความปลอดภัยสำหรับการใช้รถกระเช้า
 • การปิดกั้นควบคุมพื้นที่ใช้งานรถกระเช้า การควบคุมพื้นที่ทำงาน
 • ข้อห้าม ข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
 • เรียนรู้สัญญลักษณ์ความปลอดภัยบนตัวรถกระเช้าและพื้นที่-บริเวณทำงานของรถกระเช้า
 • ฝึกปฏิบัติ การตรวจสภาพรถกระเช้าก่อนใช้งานประจำวัน ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบบตัวเปล่าและมีคนทำงานบนรถกระเช้า
 • ฝึกปฏิบัติ บังคับรถกระเช้าเหมือนทำงานจริง

ทดสอบ ประเมินผลหลักสูตรหลังฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2157 คน
48620 คน
317337 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong