Sangtakieng.com

Course Outlines
เทคนิคการกู้ภัย ช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น
Emergency Rescue Techniques (Basic Level)

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการกู้ภัย : Introduction
 • ทำไมต้องกู้ภัย เจตนารมณ์ของการกู้ภัย
 • การประเมินสถานการณ์ที่เกิดเหตุ ระดับสัญญาณชีพและการประเมินสัญญาณชีพ
 • การสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ : First Aid and Treat of Victims
 • ลักษณะการไหลของเลือดจากแผลเปิด เทคนิคการห้ามเลือด
 • บาดแผล การปฐมพยาบาลแผลเปิด แผลปิด
 • ภาวะช็อค การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ช็อค หมดสติ
 • วิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวกหรือโดนน้ำโลหะร้อน
 • การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)

วิธีขนย้ายผู้ประสบเหตุ อุปกรณ์กู้ภัยและเทคนิคกู้ภัย : Rescue Techniques
 • เทคนิคการเข้าเฝือก การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกระดูกหัก
 • วิธีกู้ภัยและขนย้ายผู้ประสบเหตุตามแนวราบ และตามแนวดิ่ง 
 • อุปกรณ์กู้ภัย เชือก-เงื่อนเชือก หลักเกณฑ์วิธีการใช้อุปกรณ์กู้ภัย
 • ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์กู้ภัยตามแนวดิ่ง ตามแนวราบ ดามพันผู้ประเหตุกระดูกหัก เงื่อนเชือกและปฏิบัติขนย้ายผู้ประสบเหตุ

ทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม : Post Test


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 98 คน
 สถิติเมื่อวาน 184 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3315 คน
65040 คน
384336 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong