Sangtakieng.com

 
course outlines : fire watch man
หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ
ฝึกอบรมโดยบรรยาย สาธิต เวิร์คช๊อฟ ดูวิดีโอหรือเรียนรู้ภาคสนาม ระยะเวลา 6.30 Hrs

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟ องค์ประกอบการติดไฟ การระเบิด
 
 • ความเข้าใจทั่วไป ขอบเขตการเฝ้าระวังไฟและสิ่งที่ผู้เฝ้าระวังไฟต้องรู้
 • คุณสมบัติของผู้เฝ้าระวังไฟ ทำไมต้องเฝ้าระวังไฟและพื้นที่ซึ่งต้องเฝ้าระวังไฟ
 • องค์ประกอบการติดไฟ
 • แหล่งกำเนิดความร้อน เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ

  เครื่องตัดไฟเบอร์

  เครื่องเจียร์ หินเจียร์

  เครื่องเชื่อมตัดก๊าซ Oxy-Acetylene

  หัวเผาให้ความร้อน

  เครื่องมืออื่น ตามกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน

 

ประเภทของไฟ ชนิดของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซติดไฟ
 
 • ประเภทของเชื้อเพลิง หลักการดับเพลิง
 • เชื้อเพลิงก๊าซ ก๊าซติดไฟที่ใช้ในภาคงานอุตสาหกรรม

  พฤติกรรมการลอยตัวของก๊าซ (gas behavior)

  ก๊าซติดไฟได้ ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

  ค่าความเข้มข้นการติดไฟและช่วงติดไฟของก๊าซ

  การส่งถ่ายความร้อน การนำ การพาและการแผ่รังสีความร้อน  

 

วิธีปฏิบัติเฝ้าระวังไฟ การป้องกันและการควบคุมอันตราย
 
 • การเตรียมการ วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
 • การเฝ้าระวังไฟระดับพื้น การเฝ้าระวังไฟระดับสูงจากพื้น
 • วิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ การขออนุญาตทำงาน งานความร้อนและประกายไฟ
 • การเฝ้าระวังไฟระหว่างทำงานและหลังจากงานแล้วเสร็จ
 • ระดับความรุนแรงแผลไฟไหม้และวิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ณ ที่เกิดเหตุ
 • แผนช่วยชีวิต แผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
 • กรณีศึกษางานความร้อนประกายไฟ การเฝ้าระวังไฟและเวิร์คช๊อฟ

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 115 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3890 คน
38963 คน
865039 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong