Sangtakieng.com

วิทยากรหรือผู้ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนการใช้โฟร์ค-ลิฟท์
หลักสูตร Forklift Operations, Train The Trainer 
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟและฝึกปฏิบัติภาคสนาม เวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง หรือเท่ากับสามวัน
ระยะเวลาฝึกอบรมระหว่างวัน 0830-1615 Hrs 

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

วันแรก ภาคทฤษฎีและเวิร์คช๊อฟ รวม 6 ชั่วโมง

รูปแบบฝึกอบรม สื่อการสอน การเตรียมตัวของวิทยากรก่อนฝึกอบรม

 
 • เจ็ดรูปแบบการฝึกอบรมและการเทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน
 • สื่อการสอน รูปแบบสื่อการสอน การใช้สื่อการสอน
 • เทคนิค power point เทคนิคการสอน วิธีนำเสนอในงานฝึกอบรม
 • เวิร์คช๊อฟช่วงเช้า  
เวิร์คช๊อฟ การเตรียมความพร้อมก่อนทำหน้าที่วิทยากรหรือผู้ฝึกสอน
 
 • แนวคิดเวิร์คช๊อฟ เทคนิคเวิร์คช๊อฟแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • การเตรียมตัวก่อนทำหน้าทีวิทยากร : เตรียมความรู้และทักษะการพูด
 • การเตรียมตัวก่อนทำหน้าทีวิทยากร : เตรียมบุคลิกภาพ
 • การเตรียมตัวก่อนทำหน้าทีวิทยากร : แผนการสอนและเทคนิคนำเสนอ
 • การเตรียมตัวก่อนทำหน้าทีวิทยากร : การบริหารเวลา
สถานที่ฝึกอบรม การประเมินผล 
 
 • สถานที่ฝึกอบรม สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
 • การจัดห้องฝึกอบรม การจัดห้องสัมมนา การจัดห้องเพื่อประชุม ความแตกต่างที่ต้องเข้าใจ
 • สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายในปัจจัยที่ต้องควบคุม
 • เวิร์คช๊อฟช่วงบ่าย
วันที่สอง ภาคทฤษฎี เวิร์คช๊อฟและภาคปฏิบัติ รวม ชั่วโมง 
องค์ความรู้โฟร์ค-ลิฟท์ระดับพื้นฐานที่ต้องนำไปฝึกอบรม 
 
 • ประเภทและความเหมาะสมใช้งานของโฟร์ค-ลิฟท์แต่ละประเภท
 • ทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยกที่เกี่ยวข้องกับงานโฟร์ค-ลิฟท์
 • จุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
 • โหลดชาร์ท ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท

หกหลักเกณฑ์และสามองค์ประกอบความปลอดภัยงานโฟร์ค-ลิฟท์

 
 • การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์ประจำวัน
 • เทคนิคปฏิบัติขนย้ายหนัก การยก การย้ายและวางสินค้า
 • วินัยปฏิบัติ กฎระเบียบในงานขนย้ายด้วยโฟร์ค-ลิฟท์
 • เวิร์คช๊อฟช่วงเช้า

ภาคปฏิบัติ เทคนิคการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม
 
 • วิธีตรวจสอบ ตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
 • สาธิต ฝึกปฏิบัติภาคสนามและฝึกปฏิบัติขนย้ายแบบพาเลท 9 ชิ้น วางซ้อนซิก-แซกสลับฟันปลา
 • กระบวนการทดสอบและวิธีทดสอบ ประเมินผลภาคสนาม

อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ฝึกอบรมภาคสนาม : โฟร์ค-ลิฟท์, พาเลทไม้หรือพลาสติก 9 ชิ้นและสนามบดอัดไม่ยุบตัวขนาดครึ่งสนามบาสเก็ตบอล  


วันที่สาม ภาคทฤษฎีและเวิร์คช๊อฟ รวม 6 ชั่วโมง

องค์ความรู้ระดับสูงเพื่อกำกับดูแลหรือบริหารจัดการงานโฟร์ค-ลิฟท์ 

 
 • ความสัมพันธ์องค์ความรู้งานโฟร์ค-ลิฟท์ระดับสูง
 • อุบัติเหตุ มาตรการควบคุมอุบัติเหตุงานโฟร์ค-ลิฟท์ & ไฮราจจี ออฟ คอนโทรล วิธีควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้น hierarchy of control
 • การควบคุมอุบัติเหตุโดยวิธีวิศวกรรม engineering a solution
 • การควบคุมอุบัติเหตุโดยวิธีบริหารจัดการ administrative control
 • กรณีศึกษาอุบัติเหตุ เวิร์คช๊อฟช่วงเช้า  

เทคนิคตรวจความปลอดภัยงานโฟร์ค-ลิฟท์

 
 • ทำไมต้องตรวจความปลอดภัย ได้อะไรจากการตรวจความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยแบบหวังผลสำเร็จ ตรวจความปลอดภัย ทำอย่างไรจึงจะได้ผล
 • ห้ากุญแจสำคัญสำหรับตรวจความปลอดภัยและการนำข้อมูลไปกำกับดูแลและพัฒนาการใช้โฟร์ค-ลิฟท์ในสถานประกอบการ
 • เวิร์คช๊อฟช่วงบ่าย

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 191 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3620 คน
36943 คน
918995 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong