Sangtakieng.com

 
 
 
safe access on wall and gondola operator
ผู้บังคับกระเช้ากอนโดลาและความปลอดภัยงานบนผนังอาคารสูง
บรรยายทฤษฏีเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน เรียนรู้ภาคสนามและฝึกปฏิบัติภาคสนาม 6:30 ชั่วโมงหรือเท่ากับหนึ่งวัน  
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail : sangtakieng@gmail.com  Telephone 093 7719222
Faceboolk : รณรงค์ แสงตะเกียง
   

ภาคทฤษฎี ระยะเวลาฝึกอบรม 3:30 ชั่วโมง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

 
 • ความหมาย ขอบเขตการทำงานบนที่สูงตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • เครื่องมือ เครื่องจักรทำงานบนที่สูงและวิธีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพงาน hierarchy of control
 • หลักการเอบีซี การใช้อุปกรณ์บังคับระยะและอุปกรณ์ลดความรุนแรงการตก
 • ความปลอดภัยการทำงานบนดาดฟ้าอาคาร การทำงานบนผนังอาคารสูง   

กระเช้าไฟฟ้ากอนโดลา การบังคับกระเช้ากอนโดลา

 
 • ประเภทของกระเช้าไฟฟ้าแบบทำงานสองทิศทาง สี่ทิศทาง หกทิศทางและแบบทำงานแปดทิศทาง
 • ระบบควบคุมกอนโดลา วิธีบังคับกอนโดลา
 • การตรวจรักษาสภาพกระเช้ากอนโดลา และอุปกรณ์ส่วนควบกระเช้ากอนโดลา
 • ข้อห้ามและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับงานกระเช้าไฟฟ้ากอนโดลา
 • มาตรการเฝ้าระวังและวิธีควบคุมของตกจากที่สูง
 • แผนช่วยเหลือ แผนฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

 

ปฏิบัติและเรียนรู้ภาคสนาม ระยะเวลาฝึกอบรม 2:30 ชั่วโมง

 
 • สัญลักษณ์ความปลอดภัยบนกอนโดลา สัญลักษณ์ความปลอดภัยบริเวณทำงาน
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เมื่อทำงานบนกระเช้ากอนโดลา
 • วิธีตรวจสอบ ตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวัน
 • วิธีบังคับกระเช้ากอนโดลาตามฟังก์ชั่นการใช้งาน
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 108 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3883 คน
38956 คน
865032 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong