Sangtakieng.com

course outlines : hot work permit-hot work safety
ความปลอดภัยงานความร้อนและประกายไฟ
ฝึกอบรมโดยบรรยาย สาธิต เวิร์คช๊อฟ ดูวิดีโอหรือเรียนรู้ภาคสนาม ระยะเวลา 6.30 Hrs

ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม 
ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานความร้อนและประกายไฟ
 • ความหมายงานความร้อนและประกายไฟ
 • พื้นที่ทำงาน ขอบเขตการทำงาน
 • อันตราย ลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน
 • อุปกรณ์ เครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟ
 • วัสดุติดไฟได้ เชื้อเพลิงก๊าซ
 • กระบวนการทำงาน วิธีปฏิบัติงานความร้อนประกายไฟ

วิธีปฏิบัติ การ้องกันและการควบคุมอันตราย
 • การเตรียมการ วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
 • การทำงานความร้อนและประกายไฟระดับพื้น การทำงานระดับสูงจากพื้น 
 • วิธีควบคุมอุบัติเหตุทางวิศวกรรม วิธีควบคุมอุบัติเหตุด้วยการบริหารจัดการ
 • การขออนุญาตเข้าทำงาน งานความร้อนและประกายไฟ
 • การเฝ้าระวังไฟ ระหว่างทำงานและหลังจากงานแล้วเสร็จ
 • เวิร์คช๊อฟ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ

แผนฉุกเฉิน แผนช่วยชีวิตและแผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

ทดสอบและประเมินผลหลักสูตรหลังฝึกอบรม

 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้ 
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2177 คน
48640 คน
317357 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong