Sangtakieng.com
Course Outlines
ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง Maintenance Safety
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและสาธิตวิธีปฏิบัติ เวลาฝึกอบรม 6:30 ชั่วโมง

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

 • q
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 
 • อันตรายในงานปฏิบัติการและองค์ประกอบความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

การตัดแยกพลังงานเพื่อควบคุมอันตราย Energy Isolation
 • อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ป้ายทะเบียน วิธีตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ป้ายทะเบียน วิธีตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • การปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเทคนิค ABBI (above, behind, below and inside)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการตัดแยกระบบ
 • ดูวิดีโอช่วงที่หนึ่งและเวิร์คช๊อฟ

การขออนุญาตเข้าทำงานและการควบคุมอุบัติเหตุในงานซ่อมบำรุง
 • q
 • การขออนุญาตเข้าทำงาน-ยกเลิกและการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน
 • การขออนุญาตเข้าทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม, การเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าทำงานและการขออนุญาตยกเลิกการทำงาน
 • Exercise-สาธิตปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงาน โดยใช้อุปกรณ์จริง
 • ดูวิดีโอช่วงที่สอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานปฏิบัติการลักษณะงานซ่อมบำรุง
ทวนสอบ ประเมินผลหลักสูตร

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 30 คน
 สถิติเมื่อวาน 197 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4303 คน
13341 คน
332637 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong