Sangtakieng.com

 

 
Mobile Crane and Tower Crane Operator
ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง ปั้นจั่นรถ ปั้นจั่นเรือ

โครงสร้างหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พศ.2554 ข้อ 13 วงเล็บ (1) (2)


ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 

Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง


 

ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง
 
 • กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พศ.2552
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น 

ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง
 
 • ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
 • ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
 • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ระบบสัญญาณเตือนและลิมิทสวิทซ์ (Limit Switch)
 • การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
 • การอ่านค่าตารางพิกัดยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

ฝึกอบรมวันที่สาม ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
 
 • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะ เวลา
 • ภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฎิบัติ

การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 53 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3828 คน
38901 คน
864977 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong