Sangtakieng.com

 

overhead crane daily inspections
ตอนที่สาม วิธีตรวจสภาพเครน (ปั้นจั่น) ก่อนใช้งานประจำวัน
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222

 
ความเข้าใจเบื้องต้น (Introduction)-การตรวจสอบตรวจสภาพเครนมีหลายประเภท โดยทั่วไปมีการตรวจตรวจตรวจสภาพโดยวิศวกร หลังจากเครนถูกติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบ/รับมอบระหว่าง supplier กับเจ้าของหน่วยงาน, ตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยพนักงานผู้ควบคุมเครน, ตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงหรือรักษาสภาพตามระยะเวลา เช่นทุกสามเดือนตามกฏหมายและตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด, ทุกระยะที่เครนทำงานครบ 1600 ชั่วโมง ตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด ฯลฯ เป็นต้น ลำดับนี้จะแนะนำการตรวจสอบตรวจสภาพเครนก่อนใช้งานประจำวันโดยพนักงานผู้ควบคุมเครน
 

 
การตรวจสอบตรวจสภาพเครนประจำวันมี 3 ลำดับ : ใบ Check List การตรวจสอบตรวจสภาพเครนก่อนใช้งานประจำวัน-คลิ๊กตรงนี้
 1. ตรวจสอบก่อนเปิดสวิทซ์จ่ายเพาเวอร์ (Pre-Operational Inspection)
 2. ตรวจสอบการเคลื่อนที่และความพร้อมหลังเปิดสวิทซ์ (Functional Inspection)
 3. ตรวจสอบ ตรวจสภาพหลังเลิกใช้งานประจำวัน (Inspection before Crane Parking)
 

 
หัวข้อการตรวจสอบก่อน On Power-ตรวจสอบด้วยสายตา
 • ตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายอันตรายบนแผงสวิทซ์หรือบน On/Off สวิทซ์
 • ต้องไม่มีคนอื่นหรือเศษวัสดุ หรือชิ้นส่วนหลุดหลวมบนพื้นแนวขนานรางเครนหรือบนสะพานเครน Plate form
 • ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนรางเครนทั้งแนวขวางและแนวยาว
 • สภาพการม้วนสลิงบนกว้าน (Rope Drum) ต้องไม่ไขว้ไปมา
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก เช่นโซ่ สลิงกัลวาไนท์ สลิงผ้าใบ คานยก ตะขอสลัก เป็นต้น ฯลฯ

 
          
                
ภาพบน-กว้านสลิง (Rope Drum) /ภาพล่าง-ตะขอยกพร้อมแผ่นกันสลิงตก (Hook with Safety Latch)
 

 
หัวข้อการตรวจสอบหลัง On Power-ตรวจสอบด้วยสายตา
 • ทดสอบสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบชุดขอเกี่ยวและแผ่นกันสลิงตก
 • ทดสอบการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง : ตามแนวรางวิ่งเดินหน้า-ถอยหลัง, ตามแนวสะพานเครน ขวางซ้าย-ขวาและตามแนวดิ่งขึ้น-ลง
 • ทดสอบเบรคโดยยกสิ่งของสูงจากพื้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร
 • ทดสอบการทำงานของ Top Hoist Limit Switch
 

 
ตรวจสอบและจอดเครนอย่างถูกวิธี-ตรวจสอบด้วยสายตา
 • ตำแหน่งขอเกี่ยวต้องอยู่ใต้ Top Hoist Limit S/W ประมาณ 1 เมตรหรือสูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร, ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 • กดสวิทซ์หยุดใช้งานที่ Pendent หรือ Radio Control หรือที่ Cabin Control
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ควบคุม
 • หากเป็น Radio Control (บางตำราเรียกว่า Remote Control) วางอุปกรณ์ควบคุมบนจุดที่กำหนดให้
 
 
ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com  
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สี่ วิธีลดภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า การทำแผนขนย้าย Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 254 คน
 สถิติเมื่อวาน 223 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5731 คน
45989 คน
435422 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong