Sangtakieng.com

safety instructor, train the trainer 
เทคนิควิทยากรความปลอดภัย
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาฝึกอบรมสามวัน

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 

บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 
 • องค์ประกอบการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรมและความต้องการทางด้านฝึกอบรม
 • ปรับฐานความรู้วิทยากร

(a)  องค์ประกอบของงานฝึกอบรม

(b)  ลักษณะการฝึกอบรม

(c)  ความต้องการทางด้านฝึกอบรม training needs

(d)  ปรับฐานคววิทยากรทางด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การชี้บ่งระบุอันตราย และทฤษฎีการสูญเสีย loss causation model ของ Frank E.Bird and Germain

 • เวิร์คช๊อฟ ส่วนที่ ๑ และเวิร์คช๊อฟส่วนที่ ๒

รูปแบบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสื่อการสอน
 
 • รูปแบบการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม
 • สื่อการสอน instruction media และเทคนิคการใช้สื่อการสอน
 • การคิดเชิงระบบเพื่อจัดทำเอกสารนำเสนอ system approaching for power point creative
 • สี่รูปแบบสำหรับการวางลำดับเอกสารนำเสนอ และแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารนำเสนอ
 • เวิร์คช๊อฟและแนวคิดเพื่อจัดทำเวิร์คช๊อฟ (training workshop) ประกอบหลักสูตร
 • สี่สาระสำคัญในงานวิทยากร และการเตรียมตัวของวิทยากร
a)  เตรียมความรู้ ความสามารถและทักษะการพูด
b)  เตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพ
c)  เตรียมแผนการสอน (lesson plan) และเทคนิคการนำเสนอ
d)  การบริหารเวลา

 • เวิร์คช๊อฟส่วนที่ ๓ และเวิร์คช๊อฟส่วนที่ ๔

สถานที่ฝึกอบรม การประเมินผล การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรและเทคนิคบรรยาย

 
 • สถานที่ฝึกอบรมและสภาพแวดล้อมของงานฝึกอบรม
 • การจัดห้องฝึกอบรม สัมมนาหรือจัดห้องเพื่อเพื่อใช้ประชุม บนความแตกต่างที่ถูกละเลย
 • สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายในปัจจัยที่ต้องควบคุม
 • เทคนิคประเมินผลหลักสูตรเฉพาะด้าน และเทคนิคประเมินผลแบบครอบคลุม ๕ องค์ประกอบ
 • บุคลิกภาพวิทยากร เทคนิคการพูดและการออกเสียง
 • เวิร์คช๊อปส่วนที่ ๕ และเวิร์คช๊อฟส่วนที่ ๖

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้  

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 91 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2486 คน
31516 คน
913568 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong