Sangtakieng.com
 
professional for in-house training organizer
มืออาชีพการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟและ-หรือฝึกปฏิบัติ สองวัน

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
e-mail : sangtakieng@gmail.com  telephone 093 7719222
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ฝึกอบรมวันแรก
ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
 • ทำไมต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัย
 • ทฤษฏีความสูญเสีย (Loss Causation Model : Frank E.Bird and Germain) ความเข้าใจรากฐานสำคัญเพื่อจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • องค์ประกอบการฝึกอบรม
 • วิธีค้นหา ความต้องการฝึกอบรม (minimum training needs) โดยการคิดเชิงระบบ
 • เวิร์คช๊อฟวิธีค้นหาความต้องการฝึกอบรม
 • รูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและแบบหวังผลสำเร็จ 

การวางแผนฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมองค์ประกอบการฝึกอบรม

 • องค์ประกอบแผนฝึกอบรม ผู้สอน ผู้เรียน สื่อการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ฝึกอบรม

ฝึกอบรมวันที่สอง
การวางแผนฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมองค์ประกอบการฝึกอบรม (ต่อ)
 • การกำกับดูแลบริหารจัดการ คัดเลือกผู้สอน
 • การกำกับดูแลบริหารจัดการ เตรียมผู้เรียน & ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
 • การกำกับดูแลบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตร สื่อการสอน วิธีนำเสนอและเทคนิคเวิร์คช๊อฟแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • การกำกับดูแลบริหารจัดการ การบริหารเวลาฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม การประเมินผล การบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกอบรม
 • สถานที่ฝึกอบรม การจีดการสภาพแวดล้อมงานฝึกอบรม
 • วิธีจัดห้องฝึกอบรม การจัดห้องสัมมนา การจัดห้องเพื่อประชุม ความแตกต่างที่ต้องเข้าใจ
 • สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายในปัจจัยที่ต้องควบคุม
 • เวิร์คช๊อฟ วิธีจัดการฝึกอบรม
 • ความต้องการฝึกอบรมเพื่อทบทวนระดับความรู้ & ความสามารถ
 • การบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกอบรม

กลับหน้าแรก :  คลิ๊กตรงนี้ 
กลับเมนูหลัก : หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 215 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3644 คน
36967 คน
919019 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong