Sangtakieng.com

คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


สอบถามเกี่ยวกับที่มาของคุณวุฒิ วิทยากรการทำงานในที่อับอากาศ
จากที่ได้ตรวจสอบกับหน่วยอบรมการทำงานในที่อับอากาศ ผมพบว่ามีเพียง NPC ที่เดียวที่มีการอบรมในหลักสูตร การเป็นวิทยากรอบรมการทำงานในที่อับอากาศ จึงมีข้อสงสัยว่า แล้ววิทยากรการทำงานในที่อับอากาศของแต่ละหน่วยงานได้รับคุณวุฒิการเป็นวิทยากรมาจากที่ใด หรือวิทยากรแต่ละที่จบจาก NPC รบกวนไขความกระจ่างด้วยครับ
โดย Kdkk อี-เมล์ kitidatch.k@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 0891225724 2011-04-06 09:28:19 [IP : 115.87.140.xxx]

ความคิดเห็น
หากคุณสนใจ ตอนผมและทีมจัดฝึกอบรมจะประสานให้คุณเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เลยครับ ฝึกครบถ้วนตามกฏหมายไทยและมากกว่ากฏหมายไทย

อยากครับอยากเข้าร่วมฟังจังเลยครัย
By นัครินทร์ หนหวย Send  นัครินทร์  หนหวย เบอร์โทรศัพท์. 0841020100 2016-09-02 23:26:27 [IP : 223.204.240.xxx]

คำถามนี้ ตอบง่ายมากครับเนื่องจากมันมีหลักเกณฑ์ประกอบคำตอบอย่างชัดเจน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่านี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ-:


1) ตอบตามหลักเกณฑ์ที่ระบุใน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ประกาศนี้ฯ ผมจะส่งให้คุณทางอีเมลล์) : คุณอ่าน หมวดสามข้อ (16) แล้วคุณจะเข้าใจแบบตรงไปตรงมาได้เลย


Notes : คำถามของคุณบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับชื่อหน่วยงาน ผมคงตอบตรงไปตรงมาไม่ใคร่สะดวก ครับ เอาเป็นว่าผมขออนุญาตตอบในมุมที่ไม่กระทบกับใครนะครับ เอาเป็นว่าคุณอ่านประกาศกรมฯ หมวดสามข้อ (16) แล้วจะเข้าใจได้ชัดเจน ตรงไหนอยากคุยเพิ่มเติมโทรหาผมนะครับ


2) ตอบบนความเป็นจริง วิทยากรควรจบปริญญาตรีสายช่าง มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไม่ควรน้อยกว่า 10 ปีและมีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่อับอากาศ 5-7 ปี หากเป็นหน่วยงานหรือองค์กรร่วมทุน ซึ่งมีชื่อเสียงด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จะเป็นประโยชน์มาก หากหน่วยงานเล็ก ไม่มีนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะไม่เป็นประโยชน์อันใด


Notes : วิทยากรตามข้อ (2) นี้ ควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับ หลักสูตรการขออนุญาตเข้าทำงานและการตัดแยกระบบ (Lockout Tagout and Permit to Work), หลักสูตรกรประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และเคยดูงานฝึกอบรมกับหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สัก 3-5 รอบ แนะนำหลักสูตร ที่อับอากาศ ที่เป็น International ใช้สอนในหลายประเทศ (หมายรวมถึงปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียด้วย) ประเด็นนี้หากคุณสนใจ ตอนผมและทีมจัดฝึกอบรมจะประสานให้คุณเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เลยครับ ฝึกครบถ้วนตามกฏหมายไทยและมากกว่ากฏหมายไทย


แสดงความนับถือ

By รณรงค์ แสงตะเกียง 2011-04-06 10:47:10 [IP : 125.27.75.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 336 คน
 สถิติเมื่อวาน 237 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
337 คน
18457 คน
692001 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong