Sangtakieng.com

 

 
Course outlines
เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร ๑ วัน
Safety Audits Technique
 
ติดต่องานฝึกอบรม : รณรงค์ แสงตะเกียง E-mail sangtakieng@gmail.com Mobile 093 7719222
Face Book : รณรงค์ แสงตะเกียง 


ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบความปลอดภัยในโรงงานหรือในสถานประกอบกิจการ
 • ทบทวนทฤษฏีการสูญเสียของ แฟรงค์ อี.เบิร์ด (Frank E.Bird)
 • อุบัติเหตุ ปิรามิดอุบัติเหตุและระดับความสูญเสียหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • องค์ประกอบความปลอดภัยในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบกิจการ

แผนการตรวจติดตาม การเตรียมการและเทคนิคการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย

 • ประเภทของการตรวจติดตามความปลอดภัย การวางแผนและการเตรียมการก่อนตรวจติดตามความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจติดตามความปลอดภัย
 • การรายงานผล การบริหารจัดการข้อมูลการตรวจติดตาม

เวิร์คช๊อฟและฝึกปฏิบัติ

 • ศึกษาตัวอย่างเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย safety audit guidelines
 • ฝึกการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย safety audit guidelines
 • ฝึกปฏิบัติตรวจติดตามจริงในพื้นที่เป้าหมายซึ่งวางแผนไว้

ทดสอบและประเมินผลหลักสูตรหลังการฝึกอบรม

สำหรับหลักสูตร ๒ วัน ให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมดังนี้

ทบทวนประเภทของการตรวจติดตามความปลอดภัย

 • system audits  ตรวจติดตามเกี่ยวกับ ระบบเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • compliance audits ตรวจติดตามความสอดคล้องเกี่ยวกับเอกสารสนับสนุนฯ (ภายใน ภายนอก) กับวิธีปฏิบัติจริง
 • critical procedure audits ตรวจติดตามระเบียบปฏิบัติซึ่งใช้สนับสนุนงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • safe act observations (SAO) หรือ behavioral audits ตรวจติดตามพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • focused audits  ตรวจติดตามเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง
 • house keeping audits  ตรวจติดตามการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน

ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและฝึกปฏิบัติจริง
 • ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ๑-๒ ฉบับ
 • ฝึกการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติ การตรวจติดตามความปลอดภัย (safety audit guidelines) ลักษณะ compliance audit หรือ focus audit
 • ฝึกปฏิบัติตรวจติดตามจริงในพื้นที่เป้าหมายซึ่งวางแผนไว้

สรุปผลการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย : ตัวแทนกลุ่มย่อยรายงานการตรวจติดตาม สรุปถึงข้อดี ข้อจำกัดและสิ่งที่กลุ่มย่อยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 91 คน
 สถิติเมื่อวาน 592 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4457 คน
51735 คน
371031 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong