Sangtakieng.com

contractor 's safety supervision and management
การกำกับดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา 
ตอนที่สอง แนะนำความปลอดภัยผู้รับเหมาก่อนเริ่มงาน
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail. contact number : sangtakieng@gmail.com  093 7719222   
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติ 
e-mail. contact number : sangtakieng@gmail.com  093 7719222
 

ตอนที่สอง แนะนำความปลอดภัยผู้รับเหมาก่อนเริ่มงาน
(Contractors 's Safety Induction)
 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบสากล จิตวิทยาการเตรียมคนเข้าทำงานต้องเริ่มจากให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นลำดับต้น กฎหมายไทยระดับพระราชบัญญัติ, พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ก่อนเริ่มงาน แม้จะตามหลังประเทศอุตสาหกรรมอื่นประมาณ ๒๔ ปี เมื่อมีกฎหมายแล้วเราก็ต้องนำมาปฏิบัติ   
 
หัวข้อที่ต้องสื่อสารและแนะนำความปลอดภัย 
 

1. มาตรการเข้าออก การขนย้ายของ เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ

 
 • บุคคลเข้าออกพื้นที่ บุคคลเข้าออกพื้นที่ต้องแขวนบัตรแสดงตน (display card) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว หมายถึงผ่านการแนะนำความปลอดภัยแล้ว จะออกบัตรให้เข้าออกได้หนึ่งปีปฏิทิน หากระยะงานที่รับเหมาสั้นกว่าหนึ่งปีก็ให้นับอายุบัตรตามระยะเวลาของโครงการนั้นๆ

การขอบัตรอนุญาตเข้าออกพื้นที่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องยื่นหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและหลักฐานทะเบียนราษฎร์ เพื่อขอมีบัตรจากแผนกเซฟตี้


 • รถขนของเข้าออก ต้องเขียนเอกสารนำของเข้าออก  ที่ประตูทางเข้า-ป้อมยามรักษาการณ์ต้องแจ้งเส้นทางจราจร ความเร็วรถ การจอดรถ ฯลฯ และกรณีเป็นสารภัณฑ์หรือสารไวไฟ ต้องแสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS & SDS)

รถบรรทุกขนของเข้าออก ไม่อนุญาตผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเข้าพื้นที่ และพนักงานขับรถบรรทุกต้องใช้ใบขับขี่แลกกับบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ หากประตูทางเข้ากับประตูทางออกไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน ไม่ต้องใช้ใบขับขี่แลกบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ แต่งานรักษาความปลอดภัยต้องตรวจใบขับขี่ ก่อนอนุญาต


ภาพประกอบจากจากเว็ปไซด์ safetyimages365.com

 • การแต่งกายและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย : แนะนำความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ว่า ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน จากหัวถึงเท้าต้องสวมอุปกรณ์ใดบ้าง สำหรับอุปกรณ์ฯ พิเศษเฉพาะงานให้สวมใส่ตามที่ระบุในใบขออนุญาตทำงาน (permit to work)

2. การจราจร แนวปฏิบัติและพฤติกรรมพึงประสงค์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • จราจรและเส้นทางจราจร การเดินเท้าและเข้าออกโดยใช้ยานพาหนะต้องปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่างการจราจรเดินเท้ากำหนดว่าให้เดินบนทางเท้า กรณีทางเท้าไม่ได้ถูกกำหนดไว้ชัดเจน ให้เดินไหล่ถนนชิดขวาหรือข้ามถนนใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย หากไม่มีให้หยุดและมองดูซ้ายขวาก่อนข้ามถนน ฯลฯ เป็นต้น
 • การแต่งกายในเขตสำนักงาน การแต่งกายและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน ระดับพิเศษเฉพาะงาน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ ทำให้เกิดความร้อนหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงงาน ยกเว้นพื้นที่อนุญาต
 • ทิ้งขยะลงถัง ตรงการแยกประเภทขยะ โดยอ่านจากป้ายข้างถัง
 • ป้าย-สัญลักษณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • โรงอาหาร ห้องน้ำและพื้นที่นั่งพักระหว่างช่วงปฏิบัติงาน
 • พื้นที่สูบบุหรี่ การคัดแยกขยะและกากของเสีย
 • ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่บันทึกภาพในเขตโรงงาน ไซด์งานหรือพื้นที่อื่นใดซึ่งเป็นเขตหวงห้าม   

3. พื้นฐานการปฏิบัติงานทั่วไป
 • ความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ที่จะนำมาใช้งาน
 • ความรู้ ความสามารถและการปฏิบัติตามระบบ lockout tagout and permit to work ของสถานที่ทำงาน
 • การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับงานทั่วไป การป้องกันอุบัติเหตุงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • มาตรการสามปอ เจ็ดอาร์และการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • การสื่อสาร วิธีสื่อสารภายในสถานประกอบกิจการ  

 

 


4. อุปกรณ์ฉุกเฉินและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

แนะนำให้ผู้รับเหมารู้จักสัญญาณเตือน สัญญาณอพยพ อุปกรณ์ฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเช่น อ่างล้างตา เครื่องดับเพลิงมือถือ ฯลฯ จุดรวมพล ช่องทางสื่อสารหรือเบอร์โทรแจ้งภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นต้น


งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) Telephone 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับไปยัง ตอนที่หนึ่ง การแบ่งประเภทผู้รับเหมา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังตอนที่สาม การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังตอนที่สี่ เทคนิคตรวจติดตามความปลอดภัยผู้รับเหมา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 117 คน
 สถิติเมื่อวาน 133 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2624 คน
23955 คน
906007 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong