Sangtakieng.com

 

lifting eqiupment-connectors
แช็คเคิล อายโบลท์และเพลทแคลมป์ shackle, eyebolt and plate clamp
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) 
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษางานจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน  
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222  
 

๑. แช็คเคิล shackle
 
แช็คเคิลแบ่งออกเป็น ๓ แบบคือ dee shackle, bow shackle และ web sling shackle ส่วนสลักที่ใช้ร่วมมี ๓ แบบคือแบบ screw pin, round pin และแบบ bolt type
 
 • screw pin ปลายด้านด้ามจับมีลักษณะแบนเหมาะพอดีกับหัวแม่มือบีบจับ อีกด้านหนึ่งจะเป็นเกลียวขันยึดเข้ากับขาห่วง
 • round pin ปลายด้านแรกเป็นด้ามจับแบน เหมาะพอดีกับหัวแม่มือบีบจับ อีกด้านหนึ่งจะหมุนเกลียวเข้ากับขาห่วง ส่วนปลายเกลียวจะโผล่ผ่านขาแช็ค เคินออกไป ซึ่งจะมีคลิ๊ปล็อคเสียบป้องกันการคลายตัว
 • bolt type เป็นสลักเกลียว หมุนล็อคส่วนปลายด้วยน๊อตและมีคลิ๊ปล็อคกันคลายตัว แช็คเคิลแบบนี้ใช้กับงานที่แกนสลักมีโอกาสเคลื่อนตัว หรือใช้กับงานประจำซึ่งต้องใช้งานจ่อเนื่องเป็นเวลานาน


การใช้งาน
dee shackle ใช้กับโซ่, bow shackle ใช้กับโซ่ สลิงเหล็กหรือสลิงเส้นใยสังเคราะห์แบบกลมก็ได้ ส่วน webbing sling shackle ใช้กับสลิงเส้นใยสังเคราะห์แบบแบน, สลักแช็คเคิล (shackle pin) ให้ใช้งานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
 • screw pin ภาวะแช็คเคิลอยู่นิ่ง ยกชิ้นงานแนวดิ่งเท่านั้น
 • round pin แช็คเคิลอาจเคลื่อนที่ ใช้ยกชิ้นงานมีมุมได้ มุมสูงสุดที่ยอมรับ ๖๐ องศาเทียบกับแนวดิ่ง
 • bolt pin or bolt type แช็คเคิลอาจเคลื่อนที่ ใช้ยกชิ้นงานมีมุมได้ มุมสูงสุดที่ยอมรับ ๖๐ องศาเทียบกับแนวดิ่ง ใช้กับงานที่ไม่ถอดเข้าออกบ่อย   

 


การตรวจสภาพ shackle inspections
 
 • ห่วงแช็คเคิล-ตรวจสอบความโก่งงอ การบิดเบี้ยวเสียรูปและการยืดตัว
 • ห่วงแช็คเคิล-วัดระยะความถ่างของคราวน์ หากถ่างออกหรือเสียรูปไปจากเดิมสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ยกเลิกการใช้งาน
 • ห่วงแช็คเคิล-ตรวจสอบพื้นผิว โดยตรวจสอบการสึกหรอ รอยกัดแหว่ง เป็นตามดเป็นหลุม รอยแตกหรือเกิดสนิมรุนแรง
 • แกนสลัก-สภาพเกลียวต้องปกติ ไม่บี้กระแทกหรือปีนเกลียว สามารถหมุนเกลียวเข้าออกได้โดยสะดวก
 • ป้ายทะเบียนหรือข้อความบนสลัก-ยืนยันว่าระบบป้ายทะเบียนหรืออักษรนูนบอกค่าความสามารถในการยกบนอุปกรณ์ อ่านได้ชัดเจน (WLL-working load limit)


๒. อายโบลท์ eye bolt
 
อายโบลท์ตามลักษณะใช้งานแบ่งออกเป็น ๓ แบบคือ อายโบลท์แบบมีก้านสลักเกลียว อายโบลท์แบบก้านสลักมีบ่า (shoulder) และฮายโบลท์แบบเกลียวตลอด, ที่ส่วนหัวอาจออกแบบเป็นแกนธรรมดาหรือเป็นแกนหมุมก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน

การใช้งานอายโบลท์ ให้ดูภาพประกอบคำอธิบาย
 
 • เรกกูลา อายโบลท์ regular eye bolt : ส่วนก้านสลักจะมีเกลียวส่วนหนึ่งและอีกส่วนก็จะเป็นสลักกลม ความยาวของสลักกลมจะมีหลายขนาด ไม่มีบ่ารับชิ้นงาน (non-shoulder) ฉะนั้นจะใช้ยกชิ้นตามแนวดิ่งเท่านั้น
 • ชู๊ดเดอร์ อายโบลท์ shoulder eye bolt : ลักษณะคล้ายกับเรกกูลา อายโบลท์ แตกต่างคือมีบ่ารับชิ้นงาน (shoulder) การออกแบบและผลิตให้มีบ่า มีเจตนารมณ์เพื่อใช้ยึดเกาะและยกของในลักษณะมีมุมหรือจะยกตามแนวดิ่งก็ได้
 • แมชีนเนอรี machinery eye bolt : ก้านสลักจะมีเกลียวตลอด หากเป็นแบบมาตรฐานจะบ่ารับชิ้นงาน (non-shoulder) ฉะนั้นจะใช้ยกชิ้นตามแนวดิ่งเท่านั้น  

คำอธิบายเพิ่มเติม : ดังที่กล่าวข้างต้น ที่ส่วนหัวของอายโบลท์ อาจออกแบบและผลิตเป็นแกนธรรมดาหรือเป็นแกนหมุมก็ได้ ทำให้เอกสารบางฉบับระบุแยกประเภทออกมาว่า เป็นอายโบลท์แบบแกนหมุน ซึ่งทั้งสามแบบของอายโบลท์จะผลิตแบบแกนธรรมดาหรือจะผลิตแบบแกนหมุนก็ได้
การตรวจสภาพ eyebolt inspection
 
 • การบิดเบี้ยว เสียรูป (interior diameter) วัดขอบในถึงขอบในของช่องห่วง ทั้งแนวแกนเอ๊กซ์หรือแกนวาย, หากขนาดดังกล่าวถูกเบ่งออก 110 เปอร์เซนต์หรือบีบแคบลงถึง 10 เปอร์เซนต์, ให้ยกเลิกการใช้งาน  measure the interior diameter of the eye on the eyebolt. If the dimension is over 110% or reduce at 10% of base line data dimension then destroy and discard the eyebolt.
 • สภาพเกลียว (thread condition) สภาพเกลียวต้องปกติ ไม่ถูกบี้กระแทกหรือปีนเกลียว สามารถใช้งานหมุนเกลียวเข้าออกได้โดยสะดวก  thread condition-check that the threads on the pins is clean and undamaged. also check that pins screw into their respective crowns.
 • ป้ายทะเบียนหรือข้อความ WLL บนห่วง (identified stamp) ระบบป้ายทะเบียนหรืออักษรนูนบอกค่าความสามารถในการยกบนอุปกรณ์ อ่านได้ชัดเจน  identification stamp-ensure the eyebolt has WLL and ID stamps readable.
 • ตำหนิรอยแตกร้าว (nicks, gouges and cracks) ตรวจสอบด้วยสายตา ต้องไม่มีรอยกัดแหว่ง รอยแตกร้าว  eye bolt and eye nuts are free from nicks, gouges and cracks.
 • รอยเชื่อมซ่อมหรือแปลงสภาพ ต้องไม่เชื่อมซ่อมหรือแปลงสภาพมาใช้งาน ทั้งนี้อุปกรณ์ เนื่องจากค่าการรับแรงจะเปลี่ยนไป  never repair or reshape and eye bolt or eye nut by welding, heating or bending as this may effect the WLL-working load limit.

การจัดเก็บและการใช้งาน
 
 • อุปกรณ์ต้องถูกจัดเก็บถูกวิธี เหมาะสม ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและไม่ทำให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  storage-ensure that the equipment is stored in a safe manner as to prevent its damage or it posing a safety hazard to plant or personal.
 • ทำความสะอาดรูเกลียวก่อนใช้อายโบลท์ ต้องตรวจสภาพและทำความสะอาดรูเกลียวก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อให้อายโบลท์ขันเข้าสนิทกับชิ้นงาน  the receiver hole should be counter-sunk and be free and clear of any debris to assure proper seating.
 • มุมยกของ หากเป็นไปได้ควรใช้อายโบลท์ยกของตามแนวดิ่ง หลีกเลี่ยงการยกแบบมีมุม สภาวะการยกที่มีมุม ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะลดลงจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโหลดชาร์ท  angular lifting should be avoided. angular lift significantly reduce rate capacities. see rate capacities or guideline.
 • ระยะเวลาตรวจสภาพ (inspection interval) ให้ตรวจสภาพตามระยะเวลา อาจอ้างอิงแนวทางวิศวกรรมความปลอดภัย กำหนดแนวปฏิบัติโดยวิศวกรหรือผู้ชำนาญการของหน่วยงานก็ได้ ระยะเวลาการตรวจสภาพแต่ละอุปกรณ์ อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ใช้งาน
 • การขันกวดอายโบลท์แบบเกลียวตลอดเข้ากับชิ้นงาน ให้ใช้มือ ห้ามใช้ประแจหรือเครื่องมือขันกวด
 • การซ่อมหรือการแปลงสภาพ ต้องไม่เชื่อมซ่อมหรือแปลงสภาพ เนื่องจากค่าการรับแรงของอุปกรณ์จะเปลี่ยนไป

 


๓.เพลทแคลมป์ plate clamp
 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ำหนักของชิ้นงานไปดึงกลไกซึ่งเป็นลักษณะหยักฟันเลื่อย กดจิกลงบนชิ้นงาน โหลดยิ่งมาก การกดจิกก็จะเพิ่มขึ้น ใช้จับยึดแผ่นโลหะหรือปีกของบีมรูปตัวเอช บีมรูปตัวไอ (H-beam, I-beam) หรือชิ้นงานอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวถึงนี้ก็ได้

 


การใช้เพลทแคลมป์ use plate clamps with safely
 
 • ศึกษาคู่มือคำแนะนำการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตและให้ปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำนั้น Refer to the manufacturers' operating instructions.
 • ให้ตรวจสภาพโดยผู้ใช้งาน ก่อนใช้งานทุกครั้ง Inspect clamps visually before each lift.
 • ใช้แคลมป์ให้ถูกประเภทงาน Use the correct clamp for a job.
 • ควรใช้แคลมป์มากกว่าหนึ่งตัวสำหรับชิ้นงานทรงยาวหรือชิ้นงานที่ต้องการสมดุลโหลด Use two or more clamps to balance a long or flexible load.
 • ไม่ว่าใช้แคลมป์แบบใด vertical หรือ horizontal ให้ล็อคกระเดื่องก่อนยกชิ้นงานทุกครั้ง When using a vertical or horizontal type of plate clamp, use a locking device to prevent accidental loosening.
 • หากใช้แคลมป์ชนิด horizontal ขั้นต่ำต้องใช้สองตัวและควรใช้แคลมป์เป็นจำนวนคู่ Use horizontal types of plate clamps in pairs.
 • ใช้แคลมป์ตามความสามารถตามที่ระบุไว้ที่ตัวแคลมป์หรือตามคู่มือประจำเครื่อง และต้องใช้กับชิ้นงานโลหะที่มีความหนาอยู่ในช่วงปลอดภัยของแคลมป์เท่านั้น Use clamps within their rated capacity and flange width.
 • ต้องไม่คล้องเกี่ยวห่วงของแคลมป์โดยตรงกับตะขอยกของเครนหรือตะขอยกของรอก แต่ให้ใช้สลิงเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Use a sling between the clamp and the crane or hoist hook.


ข้อระวัง ข้อห้ามในการใช้เพลทแคลมป์ avoid when using plate clamps
 
 • ห้ามยกแผ่นโลหะ ผ่านเหนือศีรษะคน Do not lift over workers.
 • ขณะเคลื่อนย้ายโหลด ห้ามไม่ให้คนเข้าใกล้ระยะอันตราย Do not stand near a load. Position yourself away from and fully clear of the load.
 • ห้ามไม่ให้ใช้แคลมป์ vertical ปากจับ-จับของในแนวนอน ต้องเลือกใช้แคลมป์ให้ถูกประเภท Do not lift from the side with a vertical clamp.
 • ห้ามใช้แคลมป์ vertical ยกแผ่นโลหะเกินคราวละหนึ่งแผ่น Do not lift more than one plate at a time with a vertical clamp.
 • ห้ามใช้แคลมป์ลากดึงแผ่นโลหะที่ถูกยึดตรึงเอาไว้ หรือแผ่นเหล็กที่ถูกวางทับไว้ด้านล่าง Do not lift plate from the bottom of a plate stack.
 • จะดัดแปลงแก้ไขเพลทแคลมป์โดยวิธีเชื่อม เจียร์ ฯลฯ ไม่ได้ Do not grind, weld or modify a clamp.
 • ห้ามแขวนโหลดค้างไว้ Do not leave suspended loads unattended.

งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังตอนที่ ๑ ประเภทอุปกรณ์ช่วยยกและความเข้าใจทั่วไป : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๒ สลิงเหล็ก wire rope : คลิ๊กตรงนี้ 

ไปยังตอนที่ ๓ สลิงเส้นใยสังเคราะห์ sythetic sling : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๔ ชุดโซ่ยก chain sling : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๕ วิธีประกอบชุดยกสลิง การใช้งานและการคำนวณโหลด : คลิ๊กตรงนี้ 

ไปยังตอนที่ ๗ รอกโซ่ chain block : คลิ๊กตรงนี้

 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 76 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2471 คน
31501 คน
913553 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong