Sangtakieng.com

lifting equipment-lifting chain
ตอนที่สี่ โซ่ยก การใช้โซ่ยกในงานเครน
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง 
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7713222
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) 
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
e-mail : sangtakieng@ gmail.com  mobile 093 7719222 
 

สลิงโซ่ วัสดุจะเป็นโลหะผสมซึ่งต้องระวังการใช้ที่เกิดแรงกระตุก (shock load) แรงกระตุกจะทำให้โซ่ขาดได้ จุดเด่นคือการใช้ยกของที่มีอุณหภูมิสูงเพราะทนความร้อนได้ดี ประมาณ ๓๑๖ องศาเซลเซียส (จะอย่างไรก็ตามการยกของที่มีความร้อน ความสามารถของสลิงก็จะลดลง) ข้อเสียของสลิงโซ่ คือตรวจสภาพค่อนข้างยาก ต้องตรวจทุกข้อโซ่ ต้องไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว

๑. ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเกรดโซ่
 
โซ่มีหลายเกรด ทั้งใช้ยึดเกาะทั่วไป งานยึดเกาะสินค้าบนรถบรรทุกและใช้ยกของในงานเครน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมได้ครอบคลุมมากขึ้น จะอธิบายความเข้าใจทั่วไปเป็นลำดับแรก จากนั้นจะอธิบายเฉพาะชุดโซ่ยกที่ใช้ในงานเครน โซ่มีหลายเกรด  
 
 • โซ่เกรด Gr30 proof coil : เป็นโซ่เกรดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป ผลิตจากเหล็กคาร์บอนต่ำ ใช้กับงานลักษณะพ่วงต่ออุปกรณ์ ยึดอุปกรณ์ ยึดตรึงอุปกรณ์ (tie down) การผลิตจะระบุเกรด 3, 30 หรือ 300 ห้ามใช้กับงานเครน-A general purpose chain of standard commercial quality. Made from low carbon steel, this chain is frequently used for fabricating tow chains, logging chains and, when appropriate, tie down or binding chains. Hallmarked every 3 feet or less on sizes over 5/16" with manufacturer's symbol and grade marking: 3, 30 or 300. Not for overhead lifting.
 • โซ่เกรด BBB anchor chain : เป็นโซ่เกรดมาตรฐาน ใช้กับงานผูกยึดเรือกับต้นเสา ผลิตจากเหล็กคาร์บอนต่ำ การผลิตจะระบุเกรด 3B ห้ามใช้กับงานเครน-A compact (short) link chain of standard commercial quality. Made from low carbon steel, this chain is used primarily for boat windlasses when hot galvanized. Hallmarked every link with 3B. Not for overhead lifting.
 • โซ่เกรด Gr40 high test : คุณสมบัติเชิงกลการรับโหลดระดับเดียวกันกับโซ่เกรด Gr43 แต่ขนาดของข้อโซ่จะเล็กกว่า การผลิตจะอ้างอิงมาตรฐาน ISO, เป้าหมายการผลิตใช้กับงานผูกยึดเรือกับต้นเสา หลังจากนั้นได้พัฒนาเปลี่ยนเป็นเกรด Gr43 แทน ห้ามใช้กับงานเครน-Strength levels are the same as Gr43 but the dimensions of the chain links are smaller using ISO standards. Primarily used for boat windlasses, this grade has become a standard for that industry. The Grade 40 designation was exclusively used by ACCO Chain until 2005 to designate their High Test grade chain. They now use 43 in keeping  with the rest of the industry. The chain is hallmarked G4 on every link. Not for overhead lifting.
 • Gr70 transport : โซ่เกรดนี้ใช้สำหรับยึดตรึงสินค้าบนรถบรรทุก (tie down or load restraint) สำหรับงานขนส่ง โซ่จะถูกชุบโครเมียมสีทองช่วยให้จดจำได้ง่าย การผลิตจะระบุเกรด 7, 70 หรือ 700 ห้ามใช้กับงานเครน-As its name implies Transport Chain is used primarily to tie down loads on over-the-road equipment. The yellow chromate (gold) plating makes it easily recognizable even from a distance. Made from heat-treated carbon steel it has about 25% more strength than high test chains. Hallmarked every 1 to 3 feet with manufacturer's symbol and grade marking 7, 70 or 700. Not for overhead lifting.
 • Gr80 alloy : เป็นโซ่ที่ถูกออกแบบและรับรองโดย OSHA และอีกหลายองค์กร สำหรับใช้ยกของในงานเครน  โซ่เกรดนี้ผลิตโดยใช้กระบวนการทางความร้อน (heat-treated steel) โดยปรับคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติเชิงกลให้เหมาะสำหรับงานยกของในงานเครน การผลิตจะระบุเกรด 8, 80 หรือ 800-The first chain specifically designed for safety and approved by OSHA and other agencies for overhead lifting.  Its alloy, heat-treated steel makes it ideal for making lifting slings and heavy duty tow chains.  Hallmarked no more than 3 feet apart with manufacturer's symbol and grade marking 8, 80 or 800. Suitable for overhead lifting.
 • Gr 100 Alloy : ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการผลิตโซ่ที่เป็นโลหะผสม ชิ้นงานที่ได้สามารถรับภาระงานหรือรับโหลดได้สูงกว่าเกรด 80 ประมาณ 25% และทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิบรรยากาศได้ดี ซึ่งการทำงานที่อุณหภูมิต่ำยังเป็นข้อจำกัดของโซ่เกรด Gr80 การผลิตจะระบุเกรด 10, หรือ 100 เป็นโซ่ที่เหมาะสำหรับใช้กับงานเครน-This new innovation in alloy chain metallurgy provides about 25% higher working load limits over Gr 80 chain with some limitations reported in lower ambient temperatures. Hallmarked no more than 3 feet apart with manufacturer's symbol and grade marking 10 or 100. Listed as suitable for overhead lifting.  

๒. ส่วนประกอบของชุดโซ่ยก โหลดชาร์ทและการตรวจสภาพ


คำอธิบายประกอบภาพ
 • มาสเตอร์ลิงค์ master link : ชุดโซ่ยกแบบขาเดียวดังภาพ ให้เลือกใช้มาสเตอร์ลิงค์ หากเป็นชุดโซ่ยกสองขา สามขาและสี่ขา ต้องใช้มาสเตอร์ลิงค์ แอสแซมบลีย์ (master link assembly) ลิงค์แอสแซมบลีย์แต่ละห่วง ติดตั้งโซ่ได้ไม่เกิน ๒ เส้น
 • ป้ายทะเบียนแท็ก sling tag : ชุดยก ๑ ชุด ต้องมีเพียงหนึ่งป้ายทะเบียนแท็กเท่านั้น เนื่องจากการผลิตอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะผลิตที่ค่ารับโหลดไม่เท่ากัน เมื่อนำมาประกอบเป็นชุดยก ให้ใช้ค่ารับโหลดของอุปกรณ์ที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นค่ารับโหลดของชุดโซ่ยก ค่ารับโหลดของชุดโซ่ยก หมายความว่าค่ารับโหลดสูงสุดของชุดยกเมื่อเทียบกับแนวดิ่ง, ตัวอย่างเช่นมาสเตอร์ลิงค์ WLL .๕ ตัน, แฮมเมอร์ล็อค WLL ๓ ตัน, โซ่ WLL ๓ ตัน และตะขอยก WLL .๕ ตัน, ป้ายทะเบียนแท็กต้องระบุ WLL ๓ ตัน
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อชิ้นล่างสุด : การเลือกอุปกรณ์ชิ้นล่างสุดของชุดยก ให้พิจารณาว่าจะใช้ชุดโซ่ยกไปใช้ยึดเกาะชิ้นงานอะไร แล้วให้เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เลือกใช้เช่น ตะขอยก แช็คเคิลแบบโบว์ เพลทแคลมป์ ฯลฯ หรืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมใช้งาน  

๓. โหลดชาร์ทและการตรวจสภาพ


การตรวจสภาพ lifting chain inspection
 • ข้อโซ่สึก โก่ง แตกร้าว รอยกัดแหว่ง : twisted, bent, gouged, nicked, crack or any visible crack
 • รอยแตกที่ส่วนต่อข้อโซ่
 • ยืดตัว เสียรูปยอมรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ เทียบขนาดเดิม
 • กิดสนิมรุนแรง
 • มีรอยเชื่อม โดนเปลวไฟ


งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๑ ประเภทอุปกรณ์ช่วยยกและความเข้าใจทั่วไป : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๒ สลิงเหล็ก wire rope : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๓ สลิงเส้นใยสังเคราะห์ sythetic sling : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๕ วิธีประกอบชุดยกสลิง การใช้งานและการคำนวณโหลด : คลิ๊กตรงนี้  

ไปยังตอนที่ ๖ แช็คเคิล อายโบลท์และเพลทแคลมป์ :  คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๗ รอกโซ่ chain block : คลิ๊กตรงนี้  
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 109 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2504 คน
31534 คน
913586 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong