Sangtakieng.com

lifting equipment operation-lifting beam & work boxs
ตอนที่แปด บีมยกและถังหูหิ้วรับแรง 
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง 
web site เว็ปไซด์ : แสงตะเกียง.ดอทคอม 
e-mail & phone : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222 
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
ฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษางานจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222

บีมยกและถังหูหิ้วรับแรงเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมใช้งาน (non-standard lifting equipment) ลักษณะรูปร่างทางกายภาพแตกต่างกันออกไป ชิ้นงานจะทำขึ้นตามแบบและใบสั่งงาน (make by order) ไม่ได้ผลิตเป็นล๊อตเหมือนอุปกรณ์แบบมาตรฐาน (standard lifting equipment)  
ดังกล่าวข้างต้น กระบวนการสร้างบีมยกหรือถังหูหิ้วรับแรง จะเริ่มจากการออกแบบและรับรองแบบโดยวิศวกร จากนั้นนำแบบมาสร้างชิ้นงาน และต้องตรวจทดสอบเพื่อออกใบรับรอง (inspection data) ก่อนนำไปใช้งาน   


๑. การตรวจสภาพก่อนใช้งาน daily inspection   
 • หูยก lifting lugs ตรวจสภาพความโก่งงอ การบิดเบี้ยวเสียรูปและการยืดตัว check the lifting lugs for bending, distortion and elongation.
 • หูยก lifting lugs ตรวจสภาพพื้นผิว โดยตรวจสภาพการสึกหรอ รอยกัดแหว่ง เป็นตามดเป็นหลุม รอยแตกหรือเกิดสนิมรุนแรง check the surface condition for wear, nicks, gouges, cracks and corrosion.
 • การติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบกับบีม อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับบีม have you accounted for all components in lifting beam assembly.
 • การชี้บ่งอุปกรณ์ส่วนควบ equipment ID ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน are on the tags and component ID legible.
 • ตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูป ตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูป are any of the beams physically deformed.  

๒. การตรวจสภาพตามระยะเวลา inspection interval  
ตรวจสภาพตามช่วงเวลา ต้องตรวจที่สภาพเหมือนตอนใช้งาน ต้องไม่ถอดชิ้นส่วนออก 
 • หูยก lifting lugs เสียรูปจากเดิมสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ยกเลิกการใช้งานชั่วคราว เพื่อรอการซ่อม measure the lifting lugs, if the dimension is under 90% of base line data dimension then hold and make out off services.
 • อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดตามที่ออกแบบ ถูกติดตั้งสมบูรณ์ไว้กับบีม
 • วัดขนาดอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดเทียบกับขนาดเดิม เพื่อตรวจสอบการสึกหรอ บิดเบี้ยวเสียรูป measure all component dimensions.
 • ป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือรหัสซึ่งแสดงบ่งชี้บนอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องอ่านได้ชัดเจน are on the tags and component ID legible.
 • ตรวจสภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ครบถ้วนทุกชิ้นและบันทึกไว้ในใบบันทึกการตรวจสภาพ have inspection items been completed for all component.
 • ตรวจสภาพการบิดเบี้ยวเสียรูป are any of the beams physically deformed.
 • ตรวจรอยกัดแหว่งหรือหรือรอยกระแทกนูนบนพื้นผิว is there excessive surface wear and tear on any beams.
 • ตรวจสภาพรอยแตกแนวเชื่อม are any welds physically damage.
 • ตรวจสภาพสนิมรุนแรงแนวเชื่อม is there excessive corrosion on any welds.
 • การตรวจสภาพ ต้องมีผลชี้บ่งว่าอุปกรณ์ส่วนควบใดผ่าน ต้องซ่อมหรือหมดสภาพใช้งาน does any component need to be re-inspect, repair or discarded.
 • การจัดเก็บบีม ในพื้นที่โรงงาน ต้องถูกตามหลักการจัดเก็บ ไม่เกิดความเสียหายกับบีมและไม่เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ is the lifting beam stored in a safe manner.
 • ต้องมีผลการทดสอบแบบไม่ทำลายว่าอยู่ในช่วงยอมรับ หากผิดปกติเพื่อรอการซ่อม NDT-non destructive testing, weld test date still current.   

บันทึกเพิ่มเติมวิธีตรวจทดสอบ บีมหรือถังหูหิ้วรับแรงที่ใช้งานครบเจ็ดปี หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดถูกประกอบด้วยวิธีเชื่อมให้ตรวจทดสอบรอยแตกแนวเชื่อมโดยวิธีใช้น้ำยาแทรกซึม (NDT-non destructive testing) ปกติแนะนำให้ใช้วิธีนี้ หากเป็นวิธีอื่นให้เป็นไปตามที่วิศวกรฯ กำหนดไว้ในแบบชิ้นงานงานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังตอนที่ ๑ ประเภทอุปกรณ์ช่วยยกและความเข้าใจทั่วไป : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๒ สลิงเหล็ก wire rope : คลิ๊กตรงนี้  
ไปยังตอนที่ ๓ สลิงเส้นใยสังเคราะห์ sythetic sling : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๔ ชุดโซ่ยก chain sling : คลิ๊กตรงนี้   
ไปยังตอนที่ ๕ วิธีประกอบชุดยกสลิง การใช้งานและการคำนวณโหลด : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังตอนที่ ๖ แช็คเคิล อายโบลท์และเพลทแคลมป์ :  คลิ๊กตรงนี้   

ไปยังตอนที่ ๗ รอกโซ่ chain block : คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 181 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3610 คน
36933 คน
918985 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong