Sangtakieng.com

scaffolding erector, scaffolding inspector and safe access scaffolds
ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจ ผู้ใช้นั่งร้านและการกำกับดูแลงานนั่งร้านในสถานประกอบกิจการ
 
ตอนที่สาม นั่งร้านท่อประกอบ หน้า ๓ 
(การรื้อถอนและเทคนิคตรวจนั่งร้าน) 
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
e-mail. contact number : sangtakieng@gmail.com  093 7719222 

การรื้อถอนนั่งร้าน Scaffolding Dismantle
 
กิจกรรมงานรื้อถอนนั่งร้านจะมีขั้นตอนตรงกันข้ามกับงานติดตั้งนั่งร้าน เพราะฉะนั้นอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการทำงานจะคล้ายๆ กัน พิจารณาความแตกต่างคือการติดตั้งนั่งร้านจะมุ่งเน้นควบคู่เรื่องมาตรฐานติดตั้งและความปลอดภัย หากแต่การรื้อถอนเพื่อยกเลิกการใช้งานนั่งร้านนั้นมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย
 
 
 
งานรื้อถอนนั่งร้าน ต้องมีมาตรการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมของตกเป็นขั้นต่ำ ในภาคงานอุตสาหกรรมสองมาตรการที่กล่าวถึงนี้ ต้องอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารขออนุญาตทำงาน permit to work
การรื้อถอนนั่งร้าน อีกหนึ่งความสำคัญก็คือหลังจากการรื้อถอน ต้องแยกจัดแยกอุปกรณ์เป็นประเภท หมายความว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันรวมไว้ด้วยกันและอุปกรณ์ต่างกัน ให้จัดแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่นท่อที่มีความยาวเท่ากันเก็บไว้ด้วยกัน แผ่นปูพื้นความยาวเท่ากัน แคลมป์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน แคลมป์ต่างประเภทแยกออกจากกัน ฯลฯ เป็นต้น  
 
สรุปวิธีติดตั้งและแนวปฏิบัติงานติดตั้งรื้อถอนนั่งร้านท่อประกอบ 
 
พื้นที่ใช้นั่งร้าน กฎหมายกำหนดเป็นเขตอันตราย ฉะนั้นการติดตั้ง การใช้หรือรื้อถอน ต้องปิดกั้นควบคุมพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ถูกต้องและต้องสอดคล้องกับความต้องการทางด้านความปลอดภัยด้วย วิธีติดตั้งนั่งร้านท่อประกอบ tubular scaffolds ที่กล่าวถึงในเอกสารส่วนนี้ จะยึดข้อมูลการติดตั้งตามข้อกำหนดของมาตรฐานอังกฤษ BS EN 12811 ซึ่งจำกำหนดขนาดโครงสร้างนั่งร้าน กว้าง ยาวและสูง ตามระดับโหลดใช้งาน 
นอกจากนี้ยังแนะนำใช้อุปกรณ์นั่งร้านให้ถูกต้อง ตั้งแต่ล่างสุดถึงบนสุด ซ้ายสุดถึงขวาสุด ซึ่งอุปกรณ์นั่งร้านต้องครอบคลุมตั้งแต่แผ่นรองฐานนั่งร้าน แผ่นรองตีนเสา เสา คิ๊กเกอร์ตามแนวความยาว คิ๊กเกอร์ตามแนวความกว้าง คาน ตงหลัก ตงเสริม บันได แผ่นปูพื้น โทย์บอร์ด รั้วกลาง รั้วบนและการใช้แคลมป์ต่างๆ 
 
 
 
เทคนิคการตรวจและอนุญาตใช้นั่งร้าน Inspection and Tagging
 
หลักการตรวจนั่งร้านไม่ว่านั่งร้านท่อประกอบ นั่งร้านโครงสำเร็จรูปหรือนั่งร้านลิ่มล็อคจะคล้ายกัน หากแต่เชิงเทคนิคและวิธีการจะต่างกัน ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์และวิธีติดตั้งนั่งร้านแต่ละประเภทแตกต่างกัน หากจะกล่าวโดยง่ายหมายถึงหลักการเหมือนกันแต่วิธีการจะแตกต่างกัน ความเหมือนประเด็นแรกคืองานนั่งร้านต้องตรวจอะไรบ้าง การตรวจงานนั่งร้านต้องตรวจเป็นลำดับก่อนหลังโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือตรวจสภาพอุปกรณ์ ตรวจมาตรฐานติดตั้งเทียบกับข้อกำหนดและตรวจสอบการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ซึ่งติดตั้ง ใช้และรื้อถอนนั่งร้าน
 
 
 
การตรวจและอนุญาตใช้นั่งร้าน Inspection and Tagging
 
ตรวจสภาพอุปกรณ์นั่งร้าน เช่นแผ่นรองตีนเสา ท่อ ข้อต่อท่อ แผ่นปูพื้น-      แคลมป์จับยึด บันได ฯลฯ ต้องมีแผนตรวจสภาพเป็นช่วงเวลา อุปกรณ์มีความถี่ใช้งานสูงก็ต้องตรวจสภาพด้วยความถี่มากขึ้น อาจจะเป็นทุกหกเดือนหรือปีละหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ต้องให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ ได้มาตรฐานและมีสภาพขณะนั้นเป็นปกติ ในทางตรงกันข้ามหากอุปกรณ์ที่มีสภาพต่ำกว่ามาตรฐาน บกพร่อง ชำรุดหรือมีตำหนิต้องถูกคัดแยกออกไป ไม่นำมาปะปนและถูกใช้งานในสถานประกอบกิจการ จะอย่างไรก็ตามการตรวจสภาพอุปกรณ์ตามระยะเวลา ต้องใช้ร่วมกันทั้งวิธีตรวจด้วยสายตา (visual check) และอาจใช้เครื่องมือร่วมด้วย ฉะนั้นจำเป็นต้องทำโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีประสบการณ์งานนั่งร้านมากพอเท่านั้น
 
  • ตรวจมาตรฐานติดตั้งและความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์-ตรวจมาตรฐานติดตั้งจากล่างขึ้นบน ซ้ายไปขวาเพื่อยืนยันว่าใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและระยะติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
  1. ใช้อุปกรณ์ถูกต้อง ติดตั้งได้ระยะ-แผ่นรองฐาน แผ่นรองตีนเสา เสานั่งร้าน เสาลอย กิ๊กเกอร์ตามแนวยาว กิ๊กเกอร์แนวกว้าง คาน ตงหลัก ตงเสริม ค้ำยัน ท่อยึดกันนั่งร้านล้ม แผ่นพื้น โทว์บอร์ดกันของตก รั้วกลางและรั้วบน
  2. ปลายท่อตามแนวดิ่ง ตามแนวนอนและปลายท่อค้ำยันต้องโผล่เลยโครงสร้างไม่ต่ำกว่า ๒๐ เซนติเมตร ปลายท่อยึดกันนั่งร้านล้มต้องเลยจุดยึด ไม่ต่ำกว่า ๒๐ เซนติเมตร
  3. ใช้แคลมป์ถูกประเภท ใช้ถูกที่ ขันกวดแข็งแรง
  4. บันไดเอียงถูกองศา ความสูงหกเมตรแรกอยู่นอกเฟรมหรือด้านในเฟรมก็ได้แต่ที่ระดับสูงกว่าหกเมตร ต้องติดตั้งในเฟรมเท่านั้น
 
  • ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ Area Barricade-ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการติดตั้ง ตรวจสภาพ ใช้นั่งร้านหรือกำลังรื้อถอนนั่งร้าน ถูกต้องตามการวิเคราะห์ความปลอดภัยหรือการประเมินความเสี่ยง ซึ่งการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ อาจใช้แถบกั้น ธงริ้ว รั้วแข็ง แบริเออร์หรือสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันก็ได้
 

 
 
งานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ปรึกษาการจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัตืงาน : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222 E-mail sangtakieng@gmail.com 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตอนที่หนึ่ง ประเภทนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตอนที่สอง อันตรายงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตอนที่สาม นั่งร้านท่อประกอบ หน้า ๑ คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังเมนู ตอนที่สาม นั่งร้านท่อประกอบ หน้า ๒ คลิ๊กตรงนี้ 
 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 104 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2499 คน
31529 คน
913581 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong