Sangtakieng.com

safe access and working scaffolds-type of scaffolds
นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน 
ตอนที่สอง ประเภทของนั่งร้าน
 
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 081 3402814  

นั่งร้านคืออะไร
นั่งร้านหมายถึง ที่ปฏิบัติงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นพื้นดินหรือสูงจากส่วนของอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับผู้ปฏิบัติงานหรือวัสดุในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมบำรุง เป็นการชั่วคราว
 

 
นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานปฏิบัติการอุตสาหกรรมและงานปฏิบัติการโรงงานมี 7 แบบคือ
 1. นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds)
 2. นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolds)
 3. นั่งร้านไม้ไผ่ (Bamboo Scaffolds)
 4. นั่งร้านโครงสำเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds)
 5. นั่งร้านยกพื้นกว้าง (Platform Scaffolds)
 6. นั้งร้านแบบยกพื้นค้ำยัน (Cantilever Scaffolds)
 7. นั่งร้านแบบเท้าแขน (Bracket Scaffolds)
 8. นั่งร้านแบบลิ่มล็อค (Ring Lock Scaffolds)
 

 
นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds)

เป็นลักษณะนั่งร้านยืนเสาแถวเดียว อีกด้านใช้โครงสร้างของอาคารแทนฯ, ระยะห่างเสานั่งร้านต้องไม่เกิน 2 เมตร ระยะบวกที่ยอมรับ 15 เซนติเมตร, หากโครงสร้างนั่งร้านเป็นไม้หรือไม้ไผ่ไม่แนะนำให้ใช้ในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือปฏิบัติการโรงงาน

 
          
 
            นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว

 

นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolds)

นั่งร้านแบบนี้ จะติดตั้งจากพื้นดินหรือพื้นของอาคาร กรณีสูงเกินสามเท่าของความกว้างฐาน ต้องทำค้ำยันและยึดเกาะกับโครงสร้างทั้งแนวดิ่งและแนวนอน, แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท
 1. นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบหอสูง (Independent-Tower Scaffolds)
 2. นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบแขวนห้อย (Independent-Over Hung Scaffolds)
 3. นั่งร้านยกพื้นอิระแบบติดตั้งล้อเคลื่อนที่ได้ (Independent-Mobile Scaffolds)
 

 
      
 
ซ้าย-นั่งร้านแบบ Tower Scaffolds, กลาง-นั่งร้านแบบแขวนห้อยและขวาสุดเป็นั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้

 
นั่งร้านไม้ไผ่ (Bamboo Scaffolds)
4.นั่งร้านไม้ นั่งร้านไม้ไผ่ไม่แนะนำให้ใช้ในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือปฏิบัติการโรงงาน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากคุณสมบัติการรับแรงของไม้ มีหลายองค์ประกอบที่ควบคุมได้ยาก ตัวอย่างเช่น
 • q
 • สภาพตาไม้ สภาพเสี้ยนไม้
 • qอายุไม้
 • qตำหนิเนื้อไม้เนื่องจากรอยกัดเจาะของมอดไม้
 • qประเภทของไม้ ฯลฯ เป็นต้น
 

 
           
 

นั่งร้านโครงสำเร็จรูป (Prefabricate Scaffolds)
นั่งร้านฯ จะถูกรองรับไว้บนฐานเกลียวปรับระดับ และจะต้องยึดโครงเหล็กไว้กับโครงสร้างที่มั่นคง ติดตั้งค้ำยันที่เสานั่งร้านกับเสาสมอบก
ข้อจำกัด : นั่งร้านแบบไม่มีแผ่นป้องกันของตกฉะนั้นการใช้งานต้องใช้การควบคุมอุบัติเหตุอย่างอื่นเช่นปิดกั้นพื้นที่ ฯลฯ ร่วมด้วย /ไม่สามารถปรับเฟรมให้กว้างหรือแคบตามต้องการได้
 

 
               
 

 
นั่งร้านแบบยกพื้นกว้าง (Platform Scaffolds)
มีรูปแบบเหมือนกับนั่งร้านแขวน แต่พื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ใช้งานจะมากกว่า ส่วนมากจะติดตั้งเหนือพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรไปมาหรือมีการทำงานหนาแน่นทั้งด้านบนและด้านล่าง
 

 
    
 
    นั่งร้านแบบยกพื้นกว้าง

 
นั่งร้านแบบยกพื้นค้ำยัน (Cantilever Scaffolds)
*ส่วนสำคัญอยู่ที่ค้ำยันพื้นเข้ากับโครงสร้าง *ไม่อนุญาตใช้กับงานหนักเช่นงานที่ต้องวางสิ่งของร่วมด้วย
ใช้ค้ำยันติดตั้งยื่นออกไปด้านนอกโครงสร้างหลักหรือนอกตัวอาคาร ท่อนั่งร้านจะถูกยึดเข้ากับโครงสร้าง เสาของนั่งร้านทำมุมกับโครงสร้างหลักไม่ดิ่ง ฉะนั้นการรับแรงตามหลักวิศวกรรมจะลดลง ไม่แนะนำให้ใช้เป็นชั้นยืนทำงานเท่านั้น, หากต้องการวางวัสดุอื่น ควรให้วิศวกร กว. สามัญ เป็นผู้ออกแบบการติดตั้ง ซึ่งแนวทางปฏิบัติ วิศวกรจะให้ติดตั้งระยะเสาและตงหลัก ตงเสริมถี่ขึ้นกว่าระยะปกติ
 

 
      
 
        ซ้าย : นั่งร้านแบบยกพื้นค้ำยัน                                 ขวา : นั้งร้านแบบเท้าแขน

นั่งร้านแบบเท้าแขน (Breaket Scaffolds)
*เป็นนั่งร้านที่ออกแบบพิเศษเฉพาะงาน ต้องเชื่อมยึดโครงนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างหลัก *ส่วนใหญ่จะใช้กับงานติดตั้งหอกลั่น แท็งค์ ที่ไม่สะดวกกับการติดตั้งนั่งร้านแบบอื่นหรือไม่สะดวกที่จะใช้รถกระเช้า EWP-Elevated Work Platform ช่วย


ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนูโครงสร้างนั่งร้านท่อประกอบและนั่งร้านโครงสำเร็จรูป : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู อุปกรณ์นั่งร้านและข้อกำหนดในงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู การตรวจนั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 72 คน
 สถิติเมื่อวาน 240 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5862 คน
36648 คน
426081 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong