Sangtakieng.com
safety audits
การตรวจติดตามความปลอดภัยเกี่ยวกับโฟร์ค-ลิฟท์
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) 
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile  093 7719222
 

ตรวจติดตามความปลอดภัยเกี่ยวกับโฟร์ค-ลิฟท์ ต้องตรวจติดตามเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
 
 • ตรวจติดตามเกี่ยวกับตัวรถฯ และอุปกรณ์ส่วนควบ
 • ตรวจติดตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ตรวจติดตาม คุณสมบัติและพฤติกรรมของการใช้โฟร์ค-ลิฟท์
 • ตรวจติดตามเกี่ยวกับ ระบบเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจติดตามการทำงานร่วมระหว่างโฟร์ค-ลิฟท์กับคนหรือโฟร์ค-ลิฟท์กับจักรกลเคลื่อนที่อื่นๆ

ตรวจติดตามเกี่ยวกับตัวรถฯ และอุปกรณ์ส่วนควบ
 
 1. ตรวจติดตามเกี่ยวกับโฟร์ค-ลิฟท์และอุปกรณ์ส่วนควบ
 2. เบาะนั่งต้องมีเข็มขัดนิรภัย
 3. ทางขึ้นรถด้านตรงข้ามคันโยกควบคุมต้องมีมือจับ
 4. ขั้นบันไดทางขึ้นต้องเป็นแบบแผ่นกันลื่น
 5. ตัวรถต้องเป็นสีโทนสว่างและให้มีแถบสะท้อนแสงสลับสีโดยรอบตัวรถและเสาโฟร์ค
 6. มีแผงป้องกันของตกหลังคา
 7. ติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งบนตัวรถฯ หากเกิดเหตุหยิบใช้โดยสะดวก
 8. กระจกมองหลัง
 9. กล่องเก็บใบบันทึกการตรวจสอบประจำวัน
 10. ติดตั้งไฟเตือนวับวาบหลังคา
 11. ไฟส่องทำงาน
 12. สัญญาณไฟเลี้ยว
 13. สัญญาณไฟถอยหลังและสัญญาณเสียง

 ตรวจติดตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
 
 1. มีการกำหนดพื้นที่ทำงานและช่องวิ่งโฟร์ค-ลิฟท์ไว้ในผังโรงงาน
 2. โกดัง, พื้นที่ทำงานและช่องวิ่ง มีการขีดสีตีเส้น มีป้ายเตือนหรือป้ายบังคับชัดเจน
 3. โกดังเก็บของหรือโกดังเก็บสินค้าต้องกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม-ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
 4. ติดตั้งกระจกโค้งที่มุมเลี้ยวซึ่งมีวัสดุทึบแสงปิดกั้นการมองเห็น
 5. รางระบายน้ำริมทางวิ่งโฟร์ค-ลิฟท์ มีราวกันตกหรือขอบกั้นหรือฝาปิดที่แข็งแรง
 6. พื้นที่จอดฯ ไม่ลาดเอียง, ถูกกำหนดไว้ชัดเจนและไม่กีดขวางทางจราจร
 7. หากช่องวิ่งลาดเอียง, ความลาดเอียงไม่ควรเกิน 15 องศา
 8. ทางวิ่งลาดชันต้องบากร่องเป็นแนวเฉียงกันลื่น หรือพื้นต้องเป็นแบบกันลื่น

ตรวจติดตาม คุณสมบัติและพฤติกรรมของการใช้โฟร์ค-ลิฟท์ของพนักงานควบคุมรถฯ
 
 1. มีประวัติผ่านการตรวจร่างกายและตรวจสายตาโดยแพทย์ ก่อนได้รับใบอนุญาตให้ควบคุมโฟร์ค-ลิฟท์
 2. ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
 3. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้โฟร์ค-ลิฟท์จากหน่วยงาน
 4. มีความสามารถตรวจสภาพโฟร์ค-ลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 5. อธิบายได้และทราบถึงความสามารถของรถฯ
 6. อธิบายได้และเข้าใจได้ดีเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
 7. อธิบายและปฏิบัติให้ดูได้เกี่ยวกับการยก-การย้ายและการวางชิ้นงาน
 8. เข้าใจได้ดีและอธิบายได้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรซึ่งถูกติดตั้งในพื้นที่ทำงาน
 9. ได้รับการอบรมทบทวนเพื่อรักษาระดับความรู้-ความสามารถ (Refresher Training) ไม่นานกว่า 5 ปีปฏิทิน

ตรวจติดตามเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 
เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • เอกสารระดับระเบียบปฏิบัติการใช้โฟร์ค-ลิฟท์
 • คู่มือคำแนะนำและใบบันทึก
การฝึกอบรม
 • กำหนดคุณสมบัติพนักงานขับฯ
 • ระบบฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
 • ระบบประเมินผลและออกใบอนุญาตให้ใช้รถฯ
 • อบรมทบทวนเพื่อรักษาระดับความสามารถ
การซ่อมบำรุง
 • กำหนดแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • กำหนดรายละเอียดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • มีบันทึกการซ่อมบำรุง-รักษาสภาพ

ตรวจติดตามการทำงานร่วมระหว่างโฟร์ค-ลิฟท์กับคนหรือโฟร์ค-ลิฟท์กับจักรกลเคลื่อนที่อื่นๆ
 
 • หากไม่ใช่พื้นที่ซึ่งกำหนดให้โฟร์ค-ลิฟท์ทำงาน ให้ใช้ระบบขออนุญาตเข้าทำงาน
 • มีการประเมินความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความปลอดภัยและกำหนดมาตรการป้องกัน
 • ก่อนทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน ต้องมีการร่วมพูดคุยหรือร่วมประชุมสั้นๆ
 • แบ่งแยกพื้นที่ทำงานโดยมีป้ายเตือน ป้ายห้าม แถบสีกั้นหรือเครื่องกีดขวาง
 • การทำงานร่วมต้องมีจำนวนน้อยคน เท่าที่จำเป็น
 • ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่อยู่ในพื้นที่
 • ขณะจักรกลเคลื่อนที่ทำงาน ต้องไม่มีคนเข้าใกล้ในระยะ 5 เมตร ยกเว้นผู้ซึ่งถูกระบุในเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงานตรวจติดตามและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยเป็นระยะ


งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก การใช้โฟร์ค-ลิฟท์อย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วิธีตรวจสภาพโฟร์ค-ลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วิธีลดภาวะเสี่ยงและวิธีควบคุมอันตรายในงานโฟร์ค-ลิฟท์ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู แผนขนย้ายงานปฏิบัติการโฟร์ค-ลิฟท์ Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วิธีฝึกภาคสนาม ซ้อนวางชิ้นงานแบบซิกแซกสลับฟันปลา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู การทบทวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 165 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3594 คน
36917 คน
918969 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong