Sangtakieng.com
field training for forklift operations
วิธีฝึกภาคสนาม ซ้อนวางชิ้นงานแบบซิกแซกสลับฟันปลา
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093-7719222 
 

ความทั่วไป-ผู้ที่จะเข้าร่วมฝึกควบคุมโฟร์ค-ลิฟท์ภาคสนามนั้น ขั้นต้นต้องบรรลุความต้องการในสองประการเสียก่อน
 
  • สภาพทางกายและสายตา : ต้องผ่านการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ หากสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว ให้ตัดแว่นเพื่อปรับสภาพการมองเห็น
  • ผ่านการฝึกอบรมทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ : ฝึกอบรมฯ ตามหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าโครงสร้างหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

การเตรียมการฝึกภาคสนามต่อหนึ่งกลุ่มฝึก 5 คน
เวลาฝึกต่อกลุ่ม 3 ชั่วโมง

สนามฝึก-พื้นบดอัดไม่ยุบตัว ทุกด้านของสนามต้องอยู่ห่างจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและอยู่ห่างจากทางสัญจรไม่น้อยกว่า 15 เมตร ขนาดของสนามกว้างยาว 20 X 25 ตารางเมตร-เป็นขั้นต่ำ 

พาเลทไม้ขนาดมาตรฐาน-พาเลทไม้ขนาดมาตรฐาน สภาพปกติพร้อมใช้งาน จำนวน 9 อัน

การปิดกั้นควบคุมการเข้าออกสนามฝึก-ใช้เสาแบบเคลื่อนที่ได้ความสูง 115 เซนติเมตร วางตามระยะห่างกันประมาณ 5 เมตร รอบสนามและขึงด้วยเทปกั้นอันตราย 2 ระดับคือขึงที่ระดับ 110 เซนติเมตรและระดับ 55 เซนติเมตร
โฟร์คลิฟท์ฝึก-โฟร์คลิฟท์สภาพปกติหนึ่งคัน, สเปค : เกียร์อัตโนมัติ, 500 mm.Load Center, ความยาวงายก 900 mm. หรือ 1200 mm.

         

งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ-ระเบียบปฏิบัติ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก การใช้โฟร์ค-ลิฟท์อย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วิธีตรวจสภาพโฟร์ค-ลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วิธีลดภาวะเสี่ยงและวิธีควบคุมอันตรายในงานโฟร์ค-ลิฟท์ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู แผนขนย้ายงานปฏิบัติการโฟร์ค-ลิฟท์ Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู การตรวจติดตามความปลอดภัย Safety Audits : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู การทบทวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 213 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3642 คน
36965 คน
919017 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong