Sangtakieng.com

รู้จักดาบวิชัย รู้จักปรางค์กู่
ดาบวิชัย สุริยุทธ จากคนบ้า ปลูกต้นไม้ข้างถนน...สู่สุดยอดของคนแห่งปี ๒๕๔๙
รวบรวม เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง

ดาบตำรวจวิชัย  สุริยุทธ ห้วงคำนึงของผู้คนในตอนเริ่มแรก ครั้งภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งออกเผยแพร่ ผู้คนมากมายได้ยินชื่อ "คนบ้าปลูกต้นไม้แห่งเมืองปรางค์กู่" ภาพของชายสูงวัยสวมชุดม่อฮ่อมยืนโอบกอดต้นไม้  แบกจอบแบกเสียมขี่มอเตอร์ไซด์ห้างคันเก่าปลูกต้นไม้  ปลูกไปตามไหล่ถนนของอำเภอปรางค์กู่และที่สาธารณะประโยชน์ทุกแห่ง  นั่นคือความเพียรพยายามต่อเนื่องและยาวนานของชาวบ้านธรรมดา โดยมิได้หวังผลตอบแทนอันใดให้กลับสู่แก่ตน

             
ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุทธ (ดาบวิชัย) ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๔๙ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติดาบวิชัย-ดาบตำรวจผู้พลิกแผ่นดิน เริ่มต้นที่บ้านนาโนน ตำบลลำโขง (ปัจจุบันเป็นตำบลหนองไฮ) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่นั่นมีแต่ความแห้งแล้ง พ่อแม่ทำนา ฐานะทางบ้านยากจน ต้องรับจ้างทำงานสารพัดทั้งกรรมกรก่อสร้าง จับกัง กระทั่งได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษวิทยาลัย และหลังจบโรงเรียนพลตำรวจ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เข้ารับราชการตำรวจ เมื่อปี ๒๕๑๑ ประจำ สภ.อ. เมืองศรีสะเกษ ต่อมาในปี ๒๕๑๓ ย้ายมาประจำ สภ.อ.ปรางค์กู่ ตำแหน่งธุรการงานสอบสวน จนถึงปัจจุบัน
หลังจากเข้าร่วมอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเมื่อ ๒๕๓๐-ที่เน้นเรื่องความสงบสุขของชาวบ้าน และเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเสนอโครงการ ชุมชนชีวิตใหม่ เน้นเชิดชูคนดีที่เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง ไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากใคร โดยเฉพาะจากสอนว่า "เราต้องขยันอย่างฉลาด และต้องปราศจากอบายมุข เราจะต้องพึ่งตนเองให้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่เบียดเบียนใคร ความทุกข์ของเพื่อนบ้านคือภารกิจที่เราต้องร่วมกันแก้ไข เมื่อเรามีเพื่อนบ้านดีก็ไม่ต้องมีรั้วบ้าน การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต"

หลังอบรมโครงการ-ดาบวิชัยเกิดแง่คิดที่จะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ปรางค์กู่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดของศรีสะเกษ ผืนดินมีแต่ความแห้งแล้ง โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมจึงเกิดขึ้น คือรณรงค์ปลูกต้นยางนา เพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือน รณรงค์ปลูกต้นตาล ซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์ ใช้ได้ทั้งต้น กาบ ใบ ลูก รวมทั้งจาวตาลและคอตาล ต้นตาลปลูกง่ายโตเร็วและทนทาน รณรงค์ปลูกต้นคูน ต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทย ดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งตลอดหน้าแล้ง รณรงค์ให้เปลี่ยนการทำนาปีเป็นไร่นาสวนผสม

             

ดาบวิชัย-ผมยึดหลักทำเพื่อความสุขของผู้อื่น ทำให้คนที่ไม่รู้ ทำให้คนที่เสียโอกาส ผมจะปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆ, ทุกวันนี้ไม่ได้ปลูกแค่ต้นยางนา คูณและต้นตาลเท่านั้น ผมปลูกขี้เหล็ก สะเดา กระถินตะไคร้ โตแล้วให้ดอกออกผลก็เป็นของชาวบ้าน ใครจะกินก็มาเก็บเอา บางคนเก็บไปขายส่งให้ลูกเรียน เห็นแล้วก็ชื่นใจผมมีความสุขตังแต่เอาเมล็ดพันธ์ใส่ถุง แบกจอบหิ้วขึ้นมอเตอร์ไซด์ ขี่ไปปลูกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผมตั้งใจปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตาย

กว่าสิบแปดปีที่ดาบวิชัยปลูกต้นไม้ เหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องทำทุกวัน บางคนว่าบ้า บางคนว่าเพี้ยน แต่คำพูดเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของดาบวิชัย ที่ยังคงดำเนินต่อไป
ดาบวิชัยได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๔๔, ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๔๔, ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล รางวัลชมเชยจากนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔, ได้รับรางวัลจากมูลนิธิบุณยะจินดา โดย พล...พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ฯลฯ

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก เสาะหามาเล่าค้นรื้อมาบอก คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู เนเฟอติติ ราชินีแห่งไอยคุปต์-ราชินีผู้สาบสูญ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู บันทึกวิถีคนกล้า บันทึกสืบ นาคะเสถียร : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ชาวบ้านบางระจัน ตำนานนักรบกล้าแห่งสยามประเทศ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตำนานรักนางนาก บางพระโขนง : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมแห่งล้านนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู สถาพร ศรีสัจจัง นักเขียนนักต่อสู้จากแดนใต้ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู เอลวิส เพรสลีย์ ราชาแห่งร็อคแอนด์โรล : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ปฏิบัติการ US Navy Seal นาทีสังหารผู้นำอัลเคด้า : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ท่องไชยาทางโลก ท่องสวนโมกข์ทางธรรม : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา วีระบุรุษบันนังสตา : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ชุมชนบ้านแพน ตลาดมีชีวิตบนวิถีคนลุ่มน้ำ : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ราชินีแบดมินตันลูกชาวบ้าน รัชนก อินทนนท์ : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู วัดพระบรมธาตุ ประวัติศาสตร์น่ารู้แห่งเมืองชัยนาท : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู นครธม ศิลปเขมรแบบบายน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 177 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3606 คน
36929 คน
918981 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong