Sangtakieng.com

 

working at heights safety engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง
ตอนที่สี่ รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 081 3402814 

รถกระเช้า Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

รถกระเช้า หมายความว่ากระเช้าสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง มีประตูทางเข้าและรั้วกั้นโดยรอบ ติดตั้งบนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง แบ่งตามลักษณะใช้งานได้เป็นสี่ประเภท


 1. รถกระเช้าแบบ เสากระโดง personal lift
 2. รถกระเช้าแบบ ขากรรไกร scissor lift
 3. รถกระเช้าแบบ บูมตรง telescopic boomlift /และ
 4. รถกระเข้าแบบ บูมหักศอก articulated boomlift


รถกระเช้าแบบเสากระโดง (personal lift) หากกล่าวเชิงเปรียบเทียบ จะเป็นรถกระเช้าที่มีขนาดเล็กสุด น้ำหนักเบาสุด เป็นเพลทฟอร์มยืนทำงานคนเดียวเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งทำงานโดยใช้คนเข็ญ ซึ่งหมายความว่าไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อนบนพื้นนั่นเอง รถกระเช้าแบบนี้ ควบคุมตัวกระเช้าให้เคลื่อนที่ได้สองทิศทางเท่านั้นคือ ตามแนวดิ่งขึ้นและตามแนวดิ่งลง อุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับเคลื่อนที่ขึ้นลง เป็นระบบไฮดรอลิคส์ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

สรุปลักษณะจำเพาะ ข้อกำหนดจำเพาะและความเหมาะสมใช้งาน
 • เป็นรถกระเช้าทำงานเฉพาะจุด กระเช้าเคลื่อนที่ได้สองทิศทางคือขึ้นและลงตามแนวของเสาโฟร์ค เปลี่ยนย้ายจุดทำงานบนพื้นราบโดยวิธีเข็ญด้วยแรงคน
 • เพลทฟอร์ม ออกแบบให้ยืนทำงานได้คนเดียว
 • ขณะอยู่บนกระเช้าให้ใช้ฮาร์เนสร่วมด้วย
 • กระเช้าเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกส์ /ต้นกำลัง hydraulic ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีแบตเตอรีเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าให้
 • อุปกรณ์ควบคุมจะมีสองจุดคือด้านล่างติดตั้งบนเฟรมหนึ่งจุด และที่บนเพลทฟอร์มอีกหนึ่งจุด
 • เหมาะทำงานบนพื้นราบ พื้นแข็งบดอัดไม่ทรุดตัว
 • ใช้งานโดยใช้ขาหยั่ง (on outrigger) เท่านั้น ห้ามใช้งานบนล้อ
 • ควบคุมกระเช้าได้สูงสุดไม่เกินสามเท่าของความกว้างขาหยั่ง
 • กรณีใช้งานบนพื้นที่ซึ่งอาจทรุดตัว ที่ขาหยั่งทั้ง 4 ขา ให้รองด้วยแผ่นไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างน้อย กว้าง x ยาว x หนา =225 x 460 x ๓๘ มิลลิเมตร 
 • ก่อนใช้งานทุกครั้ง ต้องปรับตั้งขาหยั่ง (outriggers) ให้ได้ระดับน้ำ หากได้ระดับ-สัญญาณไฟสีเขียวที่แผงควบคุมด้านล่างจะแสดง จากนั้นให้ปรับละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าได้ระดับจริงโดยดูจากระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถ
 • ต้องตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้ มีหลักฐานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามคู่มือประจำรถ (preventive maintenance-PM) และผ่านการตรวจรับรองสภาพโดยวิศวกรเครื่องกล ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

รถกระเช้าแบบขากรรไกร (scissor lift) การทำงานคล้ายรถกระเช้าแบบเสากระโดง ความแตกต่างที่เด่นชัดคือ กลไกการยกกระเช้าจำคล้ายกรรไกร เพลทฟอร์มยืนทำงานได้สองคน เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งทำงานโดยการขับเคลื่อนความเร็วต่ำของระบบต้นกำลัง โดยทั่วไปรถกระเช้าแบบนี้ ควบคุมตัวกระเช้าให้เคลื่อนที่ได้สองทิศทางเท่านั้นคือตามแนวดิ่งขึ้นและตามแนวดิ่งลง แต่จะมีบางรุ่นที่มี option แบบเพลทฟอร์มเคลื่อนที่เข้า-ออกได้ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคส์ซึ่งแหล่งพลังงานจะเป็นแบตเตอรี

สรุปลักษณะจำเพาะ ข้อกำหนดจำเพาะและความเหมาะสมใช้งาน
 • เป็นรถกระเช้าทำงานเฉพาะจุด กระเช้าเคลื่อนที่ได้ 2-4 ทิศทางคือขึ้นลงและเพลทฟอร์มเคลื่อนที่เข้าออก (option เพลทฟอร์มเคลื่อนที่เข้าออก จะมีบางรุ่นเท่านั้น) เปลี่ยนย้ายจุดทำงานบนพื้นราบด้วยต้นกำลังไฮดรอลิกส์
 • เพลทฟอร์ม ออกแบบให้ยืนทำงานได้สูงสุดสองคน
 • ขณะอยู่บนกระเช้าให้ใช้ฮาร์เนสร่วมด้วย
 • กระเช้าเคลื่อนที่ขึ้นลงและเข้าออกด้วยระบบไฮดรอลิกส์ /ต้นกำลัง hydraulic ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีแบตเตอรีเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าให้
 • อุปกรณ์ควบคุมจะมีสองจุดคือด้านล่างติดตั้งบนเฟรมหนึ่งจุด และที่บนเพลทฟอร์มอีกหนึ่งจุด
 • เหมาะทำงานบนพื้นราบ พื้นแข็งบดอัดไม่ทรุดตัว
 • โดยทั่วไปรถกระเช้าแบบนี้ จะใช้งานบนขาหยั่ง (on outrigger) ยกเว้นบางรุ่นที่ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ขรุขระซึ่งจะให้ใช้งานบนล้อได้, ถ้าเป็นแบบทำงานในพื้นที่ขรุขระ (roughterain scissor lift) ก็สามารถทำงานในพื้นที่ลาดชั้นได้ประมาณ 7 องศา พื้นทำงานยุบตัวได้ 1 ใน 3 ของความสูงหน้ายางล้อ โดยไม่ติดหล่ม
 • ควบคุมกระเช้าได้สูงสุดไม่เกินสามเท่าของความกว้างขาหยั่ง
 • กรณีใช้งานบนพื้นที่ซึ่งอาจทรุดตัว ที่ขาหยั่งทั้ง 4 ขา ให้รองด้วยแผ่นไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างน้อย กว้าง x ยาว x หนา =225 x 460 x ๓๘ มิลลิเมตร
 • ก่อนใช้งานทุกครั้ง ต้องปรับตั้งขาหยั่ง (outriggers) ให้ได้ระดับน้ำซึ่งระดับน้ำจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวรถ
 • ต้องตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้ มีหลักฐานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามคู่มือประจำรถ (preventive maintenance-PM) และผ่านการตรวจรับรองสภาพโดยวิศวกรเครื่องกล ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

รถกระเช้าแบบบูมตรง (telescopic boom lift) รถกระเช้าแบบนี้จะมีน้ำหนักถ่วง (counter weight) อยู่ที่ด้านหลังของตัวรถ น้ำหนักถ่วงจะมีผลทางวิศวกรรมความปลอดภัยสองเรื่องคือ (1) ช่วยสมดุลการยกกระเช้าตามทฤษฎีของคาน (แรง x ระยะทาง) และ (2) ทำให้จุดศูนย์ถ่วง (center gravit่y) ของรถอยู่ต่ำ เมื่อควบคุมยกกระเช้าขึ้น จุดศูนย์ถ่วงจะออกนอกฐานรับแรงได้ยาก หมายความว่าการทำงานของรถจะมั่นคงไม่ล้มง่าย เนื่องจากทฤษฎีการล้มกล่าวว่า-วัตถุนั้นจะล้มก็ต่อเมื่อจุดศูนย์ถ่วงออกอกฐานรับแรง /รถกระเช้าแบบบูมตรง ส่วนของบูมจะเคลื่นที่ได้ 4 ทิศทางคือยืดหดตามแนวตรงและขึ้นลง รถกระเช้าแบบบูมตรงจะทำงานได้ 2 options ดังนี้
 • ทำงานบนขาหยั่ง (base on outrigger) : องศาบูมและการยึดหดทำงานของบูมให้ดูจาก load chart ประจำรถ
 • ทำงานบนล้อ (base on wheel) : องศาบูมและการยึดหดทำงานของบูมให้ดูจาก load chart ประจำรถ

สรุปลักษณะจำเพาะ ข้อกำหนดจำเพาะและความเหมาะสมใช้งาน
 • กระเช้าเคลื่อนที่ได้ 4-6 ทิศทางคือหน้าหลัง-ขึ้นลง-คว่ำเงยและกระเช้าเคลื่อนที่ตามเข็มทวนเข็มนาฬิกา (option กระเช้าเคลื่อนที่ตามเข็มทวนเข็มนาฬิกา จะมีบางรุ่นเท่านั้น) เปลี่ยนย้ายจุดทำงานบนพื้นราบด้วยต้นกำลังเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 • เพลทฟอร์ม ออกแบบให้ยืนทำงานได้สูงสุดสองคน
 • ขณะอยู่บนกระเช้าให้ใช้ฮาร์เนสร่วมด้วย
 • กระเช้าเคลื่อนที่ 4-6 ทิศทางด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ต้นกำลังเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 • อุปกรณ์ควบคุมจะมีสองจุดคือด้านล่างติดตั้งบนเฟรมหนึ่งจุดและที่บนเพลทฟอร์มอีกหนึ่งจุด
 • โดยปกติการออกแบบ จะยกคนขึ้นทำงานได้สูงกว่ารถกระเช้าแบบขากรรไกรแต่จะต่ำกว่ารถกระเช้าแบบบูมหักศอก (รถกระเช้าแบบขากรรไกร=scissor lift, รถกระเช้าแบบบูมหักศอก=articulated boom lift)
 • หากเป็นรถกระเช้าแบบใช้งานทั่วไป ก็จะเหมาะสำหรับทำงานบนพื้นราบ พื้นแข็งบดอัดไม่ทรุดตัว แต่ถ้าเป็นแบบทำงานในพื้นที่ขรุขระ (roughterain boom lift) ก็สามารถทำงานในพื้นที่ลาดชั้นได้ 7-15 องศา พื้นทำงานยุบตัวได้ 2 ใน 3 ของความสูงหน้ายางล้อ โดยไม่ติดหล่ม 
 • การใช้งานจะใช้บนขาหยั่ง (on outrigger) หรือใช้บนล้อก็ได้ ซึ่งไม่ว่าใช้งานลักษณะใดต้องปฏิบัติตาม load chart คู่มือคำแนะนำประจำรถ
 • ควบคุมกระเช้าได้สูงสุดไม่เกินสามเท่าของความกว้างขาหยั่ง
 • กรณีใช้งานบนพื้นที่ซึ่งอาจทรุดตัว ที่ขาหยั่งทั้ง 4 ขา ให้รองด้วยแผ่นไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างน้อย กว้าง x ยาว x หนา =225 x 460 x ๓๘ มิลลิเมตร
 • ก่อนใช้งานทุกครั้ง ต้องปรับตั้งขาหยั่ง (outriggers) ให้ได้ระดับน้ำซึ่งระดับน้ำจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวรถ
 • ต้องตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้ มีหลักฐานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามคู่มือประจำรถ (preventive maintenance-PM) และผ่านการตรวจรับรองสภาพโดยวิศวกรเครื่องกล ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

 

กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา จะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้
กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา จะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

 

หลักการเลือกใช้รถกระเช้าตามลักษณะการใช้งานหรือตามสภาพงาน

 

 • ความถี่ใช้งานและจำนวนคนที่ขึ้นไปทำงาน The frequency and number of people who many need to use the work area.
 • ความต้องการความกว้างเพลทฟอร์ม The location and space required for any plant, equipment or materials use.
 • วิธีปฏิบัติงานบนพื้นของเพลทฟอร์ม The method of getting plant, equipment and materials to the work area.
 • การขนย้ายของขึ้นที่สูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถกระเช้า ต้องทำวิเคราะห์ความปลอดภัยหรือต้องทำประเมินความเสี่ยง Manual handling-assessment of manual handling.
 • หากแสงสว่างตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ให้เตรียมโคมไฟส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน Provision of adequate natural or artificial lighting.
 • การใช้งานรถกระเช้า (บูมลิฟท์) ต้องห่างจากสิ่งกีดขวางพอควร พอควรที่จะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการกระแทกชน และกรณีทำงานในบริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้า ต้องมีระยะห่างตามกฎหมายกำหนด Clearance from obstructions.
 • ไม่ทำงานใกล้สายส่งกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างเช่นสายส่งกระแสไฟฟ้ารางเครน Proximity to electrical power lines and conductors, such as crane live rails.
 • ความสามารถของรถกระเช้า เกี่ยวกับความต้านทานสภาวะของลมฟ้าอากาศได้ เช่นฝนตก ลมกระโชกแรง ความร้อน เป็นต้น Exposure to the weather eg. rain, strong wind and heat etc
 • พื้นยืนเพลทฟอร์ม ต้องมีรั้วบน รั้งกลางและแผ่นทึบกันของตกเพื่อป้องกันไม่ให้คนตกจากที่สูง The installation of fall prevention systems.
 • กรณีผู้ปฎิบัติงานประสบเหตุ ต้องสามารถช่วยเหลือหรือกู้ภัยได้ง่าย Emergency and rescue access.
 • หัวหน้างานสามารถตรวจสอบการทำงานหรือตรวจติดตามทางด้านความปลอดภัยได้

 


    
   boomlift and sciserlift : รถกระเช้าแบบใช้งานทั่วไปกับรถกระเช้าซีสเซอร์ลิฟท์


ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับตัวรถ-Truck Attributes

 • ตัวรถฯ ต้องมีสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงไปจากสภาพเดิม เว้นแต่จะทำภายใต้เอกสารซึ่งออกโดยวิศวกร ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร สาขาเครื่องกล (เรียกง่ายๆ ก็คือ วิศวกร กว.สามัญสาขาเครื่องกลหรือระดับสูงกว่า)
 • มีสัญญาณไฟวับวาบหรือไฟสัญญาณเติอนทำงาน (warning light) บนตัวรถ
 • ต้องไม่มีน้ำมันรั่วไหลออกจากระบบ Hydraulic, ระบบส่งกำลังหรือเครื่องยนต์ 
 • กระเช้ายกคนถูกรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ในลำดับต้นให้ยืนยันสภาพเพลทฟอร์ม ประตูปิดเปิด รั้วบน รั้วกลางและแผ่นกันของตก (platform, guardrial=handrail, midrail and kickboard or kickplate)

ข้อกำหนดเฉพาะและคุณลักษณะของผู้ใช้รถกระเช้าหรือทำงานบนกระเช้ายกคน-Personal Qualification, Competencies

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบรองรับ-Supporting Document

 • ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ประจำรถ (1) โหลดชาร์ท (2) คู่มือคำแนะนำ และแบบฟอร์,การตรวจสอบ ตรวจสภาพรถเครนก่อนใช้งานประจำวัน
 • ทุกวันก่อนใช้งาน รถเครนต้องถูกตรวจสอบตรวจสภาพโดยผู้บังคับ และเก็บหลักฐานไว้ประจำรถ เพื่อให้พร้อมตรวจสอบได้
 • ก่อนทำงาน ต้องขออนุญาตเข้าทำงาน

 

พืนที่ปฏิบัติงาน-การควบคุมการทำงานในพื้นที่เดียวกันและสภาพแวดล้อมการทำงาน (interaction control, area attribute or working environment)

 • ห้ามไม่ให้นำรถเครน เข้าพื้นที่อาคารโรงงานหรือเข้าไปในพื้นที่ซึ่ง mobile equipments ชนิดอื่นทำงานอยู่ ยกเว้นผ่านการควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน (interaction control) และขออนุญาตเข้าทำงาน
 • ต้องวิเคราะห์ความปลอดภัยหรือประเมินความเสี่ยงและควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน 
 • ใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ปิดกั้น ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอสัมพันธ์กับผลการทำวิเคราะห์ความปลอดภัยหรือผลการทำประเมินความเสี่ยง เช่นใช้รั้วแข็ง ใช้แถบกั้นอันตราย ป้ายความปลอดภัย ไฟวับวาบ ฯลฯ เป็นต้น
 • ห้ามใช้กระเช้า นอกอาคารขณะฝนตกหรือมีความเร็วลมเท่ากับหรือมากกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตรวจวัดโดยใช้เครื่องวัดความเร็วลม)

กระเช้ายกคน (Crane Lift Platform or Mobile Elevated Work Platform) : รถเครน อุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ช่วยยก Mobile Crane and Mobile Work Platform Attributions

 • รถเครน-ต้องมีสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงไปจากสภาพเดิม เว้นแต่จะทำภายใต้เอกสารซึ่งออกโดยวิศวกร กว.สามัญสาขาเครื่องกล
 • รถเครน-ต้องไม่มีน้ำมันรั่วไหลออกจากระบบ hydraulic, ระบบส่งกำลังหรือเครื่องยนต์
 • ตัวรถเครน-safety latch ของชุดตะขอสำหรับเกี่ยวกระเช้ายกคน สภาพต้องพร้อมใช้งานและต้องไม่เป็นเหตุให้ห่วงคล้องกระเช้าฯ หลุดออกจากตะขอ (Auxiliary hook to have a safety latch to prevent the slings coming off)  
 • กระเช้ายกคน-ต้องมีหลังคากันของตก กระเช้าฯ ต้องออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อยกคน ตัวอย่างเช่นประตูต้องเป็นแบบเปิดเข้าไม่ใช่เป็นแบบเปิดออก เป็นต้น (Workbox with overhead protection. Unit must be properly identified as required)
 • กระเช้ายกคน-ต้องออกแบบให้สะดวก เหมาะกับการใช้งานและต้องมีข้อความระบุความสามารถว่ายกได้กี่คน รับน้ำหนักสูงสุดได้ไร (All workboxes must be designed to suit the task and must clearly display mass and rated capacity in number of person permitted to carry and load) 


ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Qualification, Competencies)

 • ผ่านการตรวจสภาพทางกายและความดันเลือดโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรงานปฏิบัติการบนที่สูง
 • ผ่านการอบรมทบทวนเพื่อรักษาระดับความสามารถทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน 
 • ผู้ที่จะทำงานบนที่สูง ต้องมีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มีอาการป่วยไข้ พักผ่อนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ใช้สารเสพติดหรือยาประเภทกระตุ้นหรือกดทับประสานหรือสาเหตุอื่นใดที่มีผลกับการทำงาน

เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Supporting Document)

 • รถเครน (mobile crane) ต้องมีเอกสาร ปจ.2  ตามข้อกำหนดของกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พุทธศักราช 2552
 • ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ ประจำรถ : (1) โหลดชาร์ท, (2) คู่มือคำแนะนำการตรวจสอบตรวจสภาพรถฯ ประจำวันและแบบฟอร์มตรวจสอบตรวจสภาพรถฯ ประจำวัน สำหรับเอกสารคู่มือคำแนะนำหากบริษัทฯ Supplier จัดทำขึ้นเองให้ลงนามอนุมัติเอกสารโดยวิศวกรเครื่องกล
 • ทุกวันก่อนใช้งาน เครนต้องผ่านการตรวจสอบตรวจสภาพตามแบบฟอร์ม ตรวจสอบตรวจสภาพรถประจำวัน และเก็บหลักฐานไว้ประจำรถ ตรวจสอบได้
 • ต้องขออนุญาตเข้าทำงาน

เงือนไขการทำงาน-ขณะอยู่ในกระเช้ายกคน (Workbox) ให้ใช้ชุดอุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื่องจากการตก (fall arrest system) และห้ามปีนป่าย

การสื่อสาร (communications)-หัวหน้ากลุ่มงานต้องสื่อสารกับพนักงานควบคุมเครนและผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา (Job Leader must carry out all work from within the platform with an effective communication between working team)


พื้นที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน interaction control and area attributions
 • ห้ามไม่ให้นำรถเครนเข้าพื้นที่อาคารโรงงานหรือเข้าไปในพื้นที่ซึ่ง mobile equipments ชนิดอื่นทำงานอยู่ ยกเว้นผ่านการควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน (interaction control) และขออนุญาตเข้าทำงาน (permit to work)
 • ให้วิเคราะห์ความปลอดภัยหรือทำประเมินความเสี่ยงและควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน
 • พิจารณาใช้อุปกรณ์ปิดกั้นหรืออุปกรณ์ควบคุมพื้นที่ตามความจำเป็น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์ความปลอดภัย (job safety analysis or risk assessment) ตัวอย่างเช่นใช้สัญญาณไฟวับวาบหรือสัญญาณไฟเตือนทำงาน (warning light) ป้ายเตือนป้ายห้าม แถบกั้นเตือนแถบกั้นห้าม ฯลฯ เป็นต้น


ติดต่องานฝึกอบรมหรืองานที่ปรึกษา : บริษัท เอเซียพลัสเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Telephone 081 3402814 e-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนแรก ที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง กระเช้ายกคนและกอนโดลาไฟฟ้า : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม ม้ายืน บันไดและการใช้บันไดอย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้   
ตอนที่ห้า อุปกรณ์จำกัดพื้นที่และงานเชือกโรยตัว : รอการลงข้อมูล
ตอนที่หก อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก : คลิ๊กตรงนี้ 
นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน : คลิ๊กตรงนี้  

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 54 คน
 สถิติเมื่อวาน 265 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2452 คน
39723 คน
308440 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong